Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Temel Kavramlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Temel Kavramlar"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Temel Kavramlar
Dr. Fatih DERVENT ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Temel Kavramlar

2 Ölçme nedir? Herhangi bir nesnenin ne kadar büyük, küçük veya çok olduğunu belirtme sorunudur. Ölçme, bilinmeyen bir değeri veya bir ölçüyü, bilinen bir değer veya bir ölçü ile karşılaştırılmasıdır.

3 Ölçme nedir? Belli bir niteliğin gözlemlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da sembollerle ifade edilmesi.

4 Değerlendirme nedir? Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılması sonucunda bir değer yargısına ulaşma.

5 Değerlendirme nedir? Öğretme ve öğrenmenin etkililiğini belirlemek amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreçtir.

6 Tanılayıcı Değerlendirme
Öğrenciler ilgili ders/programa ait bilgi, beceri, tutum gibi özelliklere ne düzeyde sahipler? Bu sorunun cevabına göre öğretim uygulamaları gözden geçirilerek düzenlenir.

7 Biçimlendirici Değerlendirme
Düzenlemeler sonrası uygulanan öğretim programlarının amaca uygunluğunun süreç içinde değerlendirilmesi. Her konu/ünite sonrası yapılır. Süreç içinde yapılan değerlendirmeler öğrenmeyi arttırıcı bir role sahiptir o nedenle not verme amaçlı kullanılmaz.

8 Düzey Belirleyici Değerlendirme
Not verme amaçlıdır Başarılı mı başarısız mı? Yeterli mi yetersiz mi? Mutlak Değerlendirme Ölçütler önceden tasarlanmıştır. Bağıl Değerlendirme Sınıfın ortalama başarı düzeyi ve standart sapma değeri dikkate alınır.

9 Sınav Belli bir ders ve konu alanındaki bilgi/beceri düzeyini belirleme. Test bu amaçla kullanılan bir ölçme aracı

10 Değişken En az iki değer alabilen,
Duruma, zamana, yere, kişiye göre farklı değerler alabilen nitelikler.

11 Değişken Nicel değişken: Miktar cinsinden (yaş, kilo, not vb.) Nitel değişken: Kategorilere ayırarak (cinsiyet, din, dil vb.) Sürekli değişken: Kesirli sayılarla ifade edilirler (uzunluk, kütle, başarı, yetenek vb.) Süreksiz değişken: Tam sayılarla ifade edilirler (sınava katılan öğrenci sayısı, başvuran kişi sayısı)

12 Ölçek Ölçme sonuçlarının matematiksel sonuçları Adlandırma-sınıflama
Cinsiyet Değişkeni: Erkek 1 – Kadın 2 Sıralama Ölçülen özelliğe sahip oluş düzeyi açısından

13 Ölçek Ölçme sonuçlarının matematiksel sonuçları Eşit aralıklı
Oran ölçekli Ölçme sonuçlarının bir birimle ifade edilir ve matematiksel anlamda elde edilen sıfır değeri gerçekte ölçülen özelliği hiç göstermez.

14 Ölçmede Birim Ölçme sonuçlarını ifade etmekte kullanılan, ölçme araçlarını sayısal değerlerle ifade edebilen en küçük parçalar.

15 Ölçmede Birim Eşitlik Genellik Kullanışlılık

16 Sıfır Noktası Başlangıç noktası
Anlamı, ölçülen özelliğin gerçekte hiç olmadığıdır.

17 Kullanım amaçları Öğrenciyi tanıma ve öğretim sürecine yerleştirme.
Öğrencilerin ders konularını öğrenme durumlarını teşhis ederek öğretim programında belirtilen kazanımların edinme düzeylerini belirleme.

18 Kullanım amaçları Öğrencilerin öğrenme düzeylerini tespit ederek öğretimde karşılaşılan güçlük, eksiklik ve hataları ortaya koyma. Öğrenmeyi daha anlamlı ve derin hale getirebilmek amacı ile dönüt sağlama. Öğretim hizmetinin etkililiğini belirleme.

19 Kullanım amaçları Öğretme stratejilerinin ve program içeriğinin dengeli ve etkili olup olmadığını izleme. Öğrencilerin gelecekteki öğrenme ihtiyaçlarını belirleme. Öğrencileri yönlendirme.


"ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Temel Kavramlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları