Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir."— Sunum transkripti:

1 Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir.
Peki ama diyeceksiniz ki, kayaç nedir? KAYAÇ: Mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen addır. Farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesine de kayaç döngüsü denir. KAYAÇLAR Mağmatik Kayaçlar Tortul Kayaçları Başkalaşım

2 ! MAGMATİK KAYAÇLAR KRİSTAL YAPILI OLUP İÇLERİNDE FOSİL BULUNMAZ.
1.Mağmatik Kayaçlar Magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi ve yer kabuğunun derinliklerinde, yeryüzüne yakın veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. Mağmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar (derinlik kayaçları) denir(örnek: granit). Bu soğuma ve katılaşma yüzeyde meydana gelirse volkanik(yüzey) kayaçları (örnek: andezit,bazalt, trakit,sünger taşı) Derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçiş safhasında oluşmuşsa yarı derinlik (damar kayaçları) denir (örnek: diyabaz). Not: Bu kayaçlara bazı kitaplarda PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR adı verilmiştir. ! MAGMATİK KAYAÇLAR KRİSTAL YAPILI OLUP İÇLERİNDE FOSİL BULUNMAZ.

3 MAĞMATİK KAYAÇ RESİMLERİ
GRANİT OBSİDİYEN BAZALT ANDEZİT DİYABAZ TRAKİT

4 2.Tortul Kayaçlar Tortul kayaçlar, hava ve suların çoğunlukla mağmatik kayaçları ve diğer kayaçları aşındırıp, sürükleyip, çökeltmesiyle oluşur. Genellikle katmanlıdırlar ve çoğu kez fosil içerirler. Kökenlerine ve oluşum ortamlarına göre mekanik,organik ve kimyasal olmak üzere üçe ayrılır. Kırıntılı(mekanik) tortul kayaçlar, aşınma, taşınma ve çökelme süreçlerinden geçerek oluşurlar. Örnek: kumtaşı,çakıl,kum,kil… Organik tortul kayaçlar, alg,sünger,mercan ve midye gibi canlıların artıklarının Birikip çökelmesiyle oluşurlar. Örnek:Kalker,tebeşir,kömür,radyolarit , petrol… Kimyasal tortul kayaçlar,Akarsular ve yer altı sularının kayaçlar arasından geçerken Kimyasal maddeleri çözüp,buharlaşmasıyla bu maddelerin çökelmesi sonucu oluşur. Örnek: Kaya tuzu ,sarkıt,dikit,tüf, traverten,…

5 Tortul Kayaç Resimleri
kalker tebeşir çakıl kömür Kaya tuzu dikit

6 3.Başkalaşım Kayaçlar Tortul ve mağmatik(püskürük) kayaçların değişik etkilerle değişmesinden oluşurlar. Tabakalıdırlar ve kristal yapıları vardır. Örneğin; Kalkerin başkalaşımıyla mermer , Kilin başkalaşımıyla da fillat denilen başkalaşım kayaçları oluşur. mermer

7 Kayaçları Sınıflandıralım-özet
MAĞMATİK (PÜSKÜRÜK) TORTUL BAŞKALAŞIM Granit Bazalt Sünger taşı Kum Çakıl Kil Mermer Fillat


"Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları