Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGE BÖLGESİ TOPRAK TİPLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGE BÖLGESİ TOPRAK TİPLERİ"— Sunum transkripti:

1 EGE BÖLGESİ TOPRAK TİPLERİ

2 Zonal Topraklar İklimin etkili olduğu bu topraklar kırmızı renkli Akdeniz toprakları ile kestane ve kahverengi orman topraklarıdır. Kırmızı Akdeniz Toprakları Drenajı iyi olan düzlük yerlerde çeşitli ana materyal üzerinde ve özellikle kireçtaşlarının bulunduğu alanlarda hakimdir. Karstik alanlarda su ve hava dolaşımı çok iyidir.Bu nedenle bu alanlarda demirin iyi oksidasyona uğraması ile toprak kırmızı renk almaktadır. Sıcak iklim şartlarından dolayı organik madde kısa sürede ayrıştığından toprak yüzeyinde organik madde birikimi pek görülmemektedir.

3 Eğimli karstik alanlarda bu topraklar yüzeyde değil,çatlaklar ve tabaka yüzeyleri boyunca görülür. Organik maddenin olduğu yüzeyde toprak taneli,alt katta ise blok yapıdadır. Muğla çevresindeki polye ve Küçük Menderes ovasında Torbalı civarında kırmızı renkli topraklar yaygındır. Kestane Renkli Topraklar İç Batı Anadolu platolarında yarı kurak-yarı nemli iklim şartlarında ve meşe,kızılçam örtüsü altında gelişmiştir. Yağış yeterli olmadığından toprağın alt katında karbonat birikimi görülür. Üstte taneli,altta blok yapıda tahıl tarımı yapılır. Üst toprak hafif alkalen,alt toprak ise alkalen reaksiyon gösterir.

4 İntrazonal Topraklar Aşınmanın devam ettiği orman örtüsünden yoksun eğimli yamaçlarda yaygındır.Böyle topraklar sürekli aşındığından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini ana materyal etkiler. Rendzina Topraklar Bölgede neojen yumuşak kireçtaşı ve marnlar üzerinde organik madde bakımından zengin ve içinde kireçtaşı parçalarına sahip topraklar yaygındır. İç Batı Anadolu’da Uşak,Banaz, Eşme,Soma ve Demirci dolaylarında yaygın olarak görülür. Rendzinaların geliştiği neojen gölsel depolardaki kum içeriği de yüksektir.

5 Ranker Topraklar RENDZİNA RANKER
Bölgede volkan tüfleri,silisli volkan ve tortul kayalar üzerinde sığ ve koyu renkli olan rankerlere de rastlanır. RENDZİNA RANKER

6 Azonal Topraklar Birikmenin sürekli olarak devam ettiği alanlarda azonal topraklara geçilir. Alüvyal Topraklar Gediz,Küçük Menderes,Bakırçay deltaları ile ovalarda alüvyal malzeme üzerinde yaygındır.Ancak bu toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinde çok önemli değişmeler görülür.Eski delta depoları üzerinde toprak oluşumu nispeten ileri olduğundan A horizonuna sahip alüvyal topraklar yer alır. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu Çamiçi Gölü’nün batısında ve Küçük Menderes deltasında Ege Denizi ile Selçuk arasında ve terkedilmiş eski akarsu yataklarında hidromorfik alüvyal topraklar bulunur.Bu toprakların bir bölümğ deniz suyu etkisinde kaldığından tuzlu alüvyal topraklar halindedir. Söke,Gediz ve Küçük Menderes deltalarının denize yakın ve tuzlu suyun etkisinde kalan kesimlerinde halamorfik topraklar çok yaygındır.Büyük Menderes nehrinin suyunun yükseltilmesi ile yıkanan bu topraklara çoğunlukla pamuk ekilir.

7 Kolüvyal Topraklar Bozdağların kuzeye,Aydın Dağlarının güneye bakan yamaçlarında geniş bir şerit halinde uzanan kolüvyal depolar ve topraklar görülür.bu topraklara kumlu olduğun için regosol de denir. Kolüvyal depolar killi balçık,kumlu balçık,balçıklı kumlar arasındadır.Özellikle oyuntuların meydana geldiği depolarda kum miktarının %50 civarında olduğu görülür. Kumlu malzemeler yüzeysel akıma geçen sularla kolaylıkla taşınarak oyuntuların oluşumuna neden olur. Aydın ve Bozdağların etek depoları,sellere bol miktarda malzeme vererek Gediz ve Büyük Menderes havzalarında birikme olaylarını artırır.Grabenlerin kenarındaki dağlarda bulunan metamorfik şistlerin çözülmesi ile oluşan kum ve çakıl boyutundaki malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi ile oluşan bu depolar çok kalındır.Erozyonun pek etkili olmadığı alanlarda AC horizonlu yarı olgun topraklar gelişmiştir.

8 Ege Bölümünde Kula dolaylarında genç bazalt lavları üzerinde ANDOSOL denilen koyu renkli sığ topraklara rastlanır.Bu topraklar basık volkan konileri ve eski bazalt lavları üzerinde yer alır. Genç volkan konileri üzerinde ise toprak oluşumu için yeterli zaman geçmediğinden ancak C horizonu yani ayrışmış ana malzemeden oluşan sığ bir toprak katı bulunur.

9 Bizi Takip Etmeye Devam Edin…

10

11

12

13

14

15

16

17


"EGE BÖLGESİ TOPRAK TİPLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları