Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYAÇLAR 1. PÜSKÜRÜK (Mağmatik)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYAÇLAR 1. PÜSKÜRÜK (Mağmatik)"— Sunum transkripti:

1 KAYAÇLAR 1. PÜSKÜRÜK (Mağmatik)
Mağmanın soğuması ile Fe ve Mg içerenler bazik kayalar (koyu) Si içerenler asit kayalar (açık) İç püskürük (iri kristalli-yavaş soğuma) Dış püskürük (yüzeye yakın-çabuk soğuma)

2 Bileşimlerine göre magmatik kayaçlar
Tür Ultramafik < %45 SiO2 Mafik < %52 SiO2 Ara %52-63 SiO2 Ara-Felsik %63-69 SiO2 Felsik >%69 SiO2 Volkanik Subvolkanik Plütonik Komatit Kimberlit Peridotit Bazalt Diyabaz Gabro Andezit - Diyorit Dasit - Granodiyorit Riyolit Aplit Granit

3 Granit: açık renkli, iri ve orta büyüklükte mineral kristaller, iç püskürük
Kuvars ve feldispatlar, az miktarda mika, amfibol ve demir oksitler Diorit: gri ve koyu gri renkli, iri ve orta büyüklükte mineraller, dış püskürük Kuvars az veya yok, fazla miktarda feldispat ve amfibol ile az miktarda mika ve demir Bazalt: koyu gri ve siyah renkli, ince taneli, dış püskürük Kuvars yok, feldispat ve prioksen, az miktarda demir oksit ve biotit

4

5 2. TORTUL KAYALAR Mineral materyalin sular içinde çökelmesi ve basınç etkisiyle pekişmesi Aşınma ve ayrışma, taşınma, birikim ve taşlaşma Özellikleri: tabakalı oluşum, fosillidirler, renkli, aşınma ve su dalgası izleri taşırlar. Örnek: Konglomera Kum taşları, Kireç taşları (kalker) Dolomitler, Şeyl

6 Tortul kayaçların kimyasal bileşimi

7 Bazı Tortul Kayaç Türleri
Kum taşları: griden kırmızıya kadar değişen renk, granül ve poroz strüktür Esas olarak kuvars, bir miktar CaCO3, FeO ve kil Şeyl: açıktan koyuya çeşitli renklerde, ince levhalı yapılı Kil ve bir miktar organik madde Kireç taşları: açık gri ve sarı renkli, ince taneli ve sıkı yapılı Kalsit, dolomit ile az miktarda FeO, kil, fosfat, Organik Madde

8 Bazı Tortul Kayaç Türleri
Konglomera: tane boyu 20cm-2 mm Kuvars, gnays, granitin silisli, kalkerli, killi, demirli çimentolayıcı maddelerle bağlanmasıyla Kum taşları: kuvarsın silisli minerallerle çimentolanmasıyla

9 Bazı Tortul Kayaç Türleri

10 3-METAMORFİK KAYALAR Hem metamorfik hem tortul kayalar, büyük basınç, yüksek sıcaklık ile değişime uğramıştır. Metamorfizma: Mevcut mineraller büyür Yeniden dizilir Yeni mineraller oluşur Kimileri şekil değiştirip kaybolur Tortul Kayalarda Oluşanlar: Konglomera şişt, kuvarsit şist,  sleyt, mikaşist, mermer, antrazit Püskürük (Mağmatik) Kayalardan Oluşanlar: Granit gnays, Serpantin biyotit şist, klorit şisti, hornblende şisti (Bazalttan)   

11 Gnays: açık ve koyu renkli, yapraklı tektür
Granitlerden oluşur Şist: yapraklı strüktür Bazalt ve şeylerden oluşur Kuvarsit: açıktan koyuya değişen renk, sıkı yapılı Kum taşlarından oluşur Sleyt: griden siyaha kadar, sıkı ve yumuşak tekstür Şeylerden oluşur Mermer: beyazdan kırmızıya, yeşil veya siyah, sıkı yapılı, ince ve kaba tekstür Kireç taşlarından oluşur, kalsit ve dolomitten ibaret olup az miktarda FeO

12


"KAYAÇLAR 1. PÜSKÜRÜK (Mağmatik)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları