Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENETİK) A) HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR? Hücrede hücre yapısının oluşması ve devamlılığı ile canlılık olaylarının yürütülmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENETİK) A) HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR? Hücrede hücre yapısının oluşması ve devamlılığı ile canlılık olaylarının yürütülmesi."— Sunum transkripti:

1 GENETİK) A) HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR? Hücrede hücre yapısının oluşması ve devamlılığı ile canlılık olaylarının yürütülmesi nükleik asit adı verilen moleküller tarafından sağlanır. 1. DNA Denilen Hücredeki Özel Moleküller Ne İşler Yapar? Canlının bütün temel olaylarının yönetilmesi ve kontrol edilmesi ile kalıtsal özelliklerinin kuşaktan kuşağa iletilmesi nükleik asit adını verdiğimiz moleküller tarafından sağlanır. DNA ( Deoksiribo Nükleik Asit ), Deoksiriboz şekeri bulunur DNA’lar çekirdek bulunduran ( ökaryot) hücrelerde kromozomların yapısında bulunur. Bir kromozomun yapısı birden fazla DNA sarmalından oluşur. DNA’lar çekirdeğin dışına çıkmazlar. Çekirdeği olmayan (prokaryot) hücrelerde ise DNA’lar sitoplazmada bulunur. Canlıya ait bütün bilgiler canlının DNA’sı üzerinde yer alır. Bir canlıya ait kalıtsal özelliklerin çoğalma sonucunda meydana gelen yeni bireylere aktarılması DNA’larla gerçekleştirilir. DNA aynı zamanda canlılık olaylarını yönetme ve kendisini eşleyerek hücrenin çoğalmasını sağlama gibi görevleri yapar.

2 P P P P a) DNA Molekülünün Yapısı Nasıldır? D D D D DNA NÜKLEOTİDLERİ
P P Adenin Nükleotid Timin Nükleotid D A D T P P Guanin Nükleotid Sitozin Nükleotid G S D D Pürin Bazları : (Çift halka oluşturan ) Adenin, Guanin, Pirimidin Bazları : ( Tek halka oluşturanlar) Sitozin, Timin ve Urasil Bir DNA molekülü organik bazlar, şeker ve fosfat grubundan   oluşur DNA’da 4 çeşit baz bulunur Adenin  A Timin  T Guanin  G Sitozin  S DNA’da bulunan üçüncü molekül ise fosforik asit ( H3PO4 ) molekülleridir Bu molekül DNA gibi kompleks moleküllerin yapısında bulunduğu zaman fosfat adını alır.

3 NÜKLEOTİD FOSFAT + ŞEKER + ORGANİK BAZ  Nükleotid
Nükleik asitlerin yapısında bulunan baz, şeker ve fosfat gurubunun oluşturduğu yapıya denir. Nükleotidler nükleik asitlerin en küçük birimleridir. FOSFAT ŞEKER ORGANİK BAZ  Nükleotid Nükleotidler yapısında bulunan baza göre adlandırılırlar. DNA molekülü iki zincirden oluşur. Her zinciri oluşturan nükleotidler fosfat – şeker bağlarıyla birbirine bağlanmıştır. Bir zincirde bulunan nükleotid sayısı canlıdan canlıya değişir. İki nükleotid zinciri karşı karşıya ve sarmal bir yapı oluşturarak DNA’yı meydana getirir. Nükleotid zincirleri karşı karşıya gelirken bazlar belli bir kurala göre dururlar. Bu oluşumda daima Adenin ile Timin ve Guanin ile Sitozin karşı karşıya gelir. Bazların alt alta dizilişlerinde bir kural yoktur. RNA’da ise Adenin karşısında Timin yerine Urasil karşı karşıya gelir.

4 D D D D D D NÜKLEOTİDLERİN ZİNCİR OLUŞTURMASI P P S G P P A T P P G S
DNA’ da Adenin nükleotidin karşısına Timin nükleotid, Guanin nükleotidin karşısına Sitozin nükleotid gelir.

5 TÜR ADI KROMOZOM SAYISI Eğreltiotu 480 Balarısı 16 Sazan 100
Tatlı patates 90 Hindi 82 Tavuk 78 Köpek Ördek At 64 İnek 60 İnsan 46 Kedi 38

6 SORULAR 1-) Aşağıdakilerden hangisi kromozomlara ait bir özellik değildir? A) Canlı vücudundaki tüm hayatsal olaylar kromozomların taşıdığı genler tarafından denetlenir B) Doku ve organdaki her hücrenin taşıdığı kromozom sayısı türe has olup sabittir. C) Kromozom sayısı ile türlerin gelişmişliği arasında doğru bir orantı vardır. D) Kromozomların üzerindeki genlerin sayısının ve yapısının farklı olması türlerin farklılaşmasını sağlar. CEVAP : C

7 2-) Bir bakteri DNA’sının özel yöntemlerle parçalanıp analiz edilmesi sonucu 1200 tane baz çifti içerdiği ve bunların 400 tanesinin timin bazı olduğu tespit edilmiştir Verilere dayanarak bu DNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ortalama 2400 tane deoksiriboz şekeri bulunur. B) Baz çiftlerinin %50 si pürün bazıdır. C) Nükleotidler arasında 3200 zayıf hidrojen bağı bulunur. D) Ortamda 1200 tane fosfat bulunur. CEVAP : D

8 3-Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır
3-Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A)  640 adet guanin nükleotid vardır. B)  160 adet adenin nükleotid vardır. C) adet hidrojen bağı vardır. D)  1600 adet fosfat vardır. CEVAP : C

9 er adet timin ve sitozin nükleotid bulunduran bir DNA zincirindeki adenin sayısı toplam nükleotid sayısının % kaçıdır? A) B) 25 C) D) 75 CEVAP : B

10 5- DNA molekülünün yapısında en fazla kaç çeşit nükleotid yer alır?
A) B) C) D) 5 CEVAP : A

11 CEVAP : A 6- I. Nükleotid II. Gen III. Şeker IV. Kromozom V. DNA
Yukarıda verilen molekülleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız? A) IV, II,V,I,III B) IV,II,V,III,I C) II, IV, V, I,III D) V, II, IV, III, I CEVAP : A

12 7- SAG TST AGT şeklindeki bir DNA zincirinin karşı zinciri aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) TGA TST GAS B) GAS AGA TGA C) GTS AGA TSA D) STG TST AST CEVAP : C

13 8- Bir DNA da bulunan moleküller arasındaki oran seçeneklerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Sitozin B) Timin C) A + S D) Fosfat = 1 = 1 Guanin Adenin = 1 = 1 T + G Riboz CEVAP : D

14 9- Aşağıdakilerden hangisinde bir nükleotid yapısı doğru gösterilmiştir?
A) B) C) D) CEVAP : C


"GENETİK) A) HÜCREDE YAPI VE CANLILIK OLAYLARININ YÖNETİMİ NASIL SAĞLANIR? Hücrede hücre yapısının oluşması ve devamlılığı ile canlılık olaylarının yürütülmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları