Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ"— Sunum transkripti:

1 6.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ
Bu Test Toplam 25 Sorudan Oluşmaktadır Lütfen Sorulduğunda isminizi giriniz… ANA SAYFA

2 KONU: HÜCRE ( Ünite-1) Adı Soyadı :
Lütfen adınızı yazarak “tamam” butonuna basınız

3 Sınav Hakkında Soruları dikkatli okuyunuz
Sadece bir cevap hakkınız var Cevabınızdan sonra diğer soruya geçeceğinizi unutmayınız. Hazırsanız sınava başlayabilirsiniz. Başarılar.

4 Bütün canlıların yapısal ortak özelliği nedir?
SORU 1 Bütün canlıların yapısal ortak özelliği nedir? A Kaslardan oluşması B Hücrelerden oluşması C İskelet yapısına sahip olması D Canlı olması

5 Aşağıdakilerden hangisi, bütün canlılar için ortak değildir?
SORU 2 Aşağıdakilerden hangisi, bütün canlılar için ortak değildir? A Hücresel yapıda olma B Boşaltım yapma C Solunum yapma D Sindirim sistemi bulundurma

6 Aşağıdakilerden hangisi canlılıkla ilgili yanlış bir ifadedir?
SORU 3 Aşağıdakilerden hangisi canlılıkla ilgili yanlış bir ifadedir? A Solunum yapmayan canlı ölür B Beslenen canlı gelişemez C Gelişemeyen canlı üreyemez D Beslenen canlı başaltım yapar

7 SORU 4 Aşağıda verilen hareket şekillerinin hangisinde, bir canlı bulunduğu yeri değiştirmez? A Uçma B Yürüme C Yönelme D Yüzme

8 Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli canlılardan biri değildir?
SORU 5 Aşağıdakilerden hangisi bir hücreli canlılardan biri değildir? A Kara yosunu B Öglena C Amip D Terliklisi hayvan

9 Aşağıdakilerden hangisi organik kökenli değildir?
SORU 6 Aşağıdakilerden hangisi organik kökenli değildir? A Tahta B Su C Kömür D Saç teli

10 Aşağıdakilerin hangisinde hücresel yapı yoktur?
SORU 7 Aşağıdakilerin hangisinde hücresel yapı yoktur? A Elma B Patates C Et D Şeker

11 Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından değildir?
SORU 8 Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından değildir? A Çekirdek B Koful C Hücre zarı D Sitoplâzma

12 I.Sitoplâzma II.Hücre zarı III.Çekirde
SORU 9 Aşağıdaki hücre kısımlarını dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? I.Sitoplâzma II.Hücre zarı III.Çekirde A II-I-III B III-II-I C II-III-I D I-III-II

13 Hücre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
SORU 10 Hücre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A Hayvan ve bitki hücrelerinde aynı organeller bulunur B Bütün hücrelerde hücre duvarı bulunur C Zar, sitoplâzma ve çekirdek hücrenin temel yapılarıdır D Kofullar sadece hayvan hücrelerinde bulunur

14 Aşağıdakilerden hangisi hücre ile ilgili yanlış bir bilgidir?
SORU 11 Aşağıdakilerden hangisi hücre ile ilgili yanlış bir bilgidir? A Hücre canlının en küçük yapı birimidir. B Hücrenin temel yapısını Hücre zarı, Çekirdek ve Sitoplâzma oluşturur C Bitki ve hayvan hücrelerindeki yapılar birbirinin aynısıdır. D Hücre, ancak mikroskopla incelenebilir.

15 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
SORU 12 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Çekirdek hücrenin genetik şifresini taşır. B Prokaryot çekirdeksiz hücrelere denir. C Hücre zarı yağ ve protein moleküllerinden oluşmuştur. D Sentrozom sadece bitki hücrelerinde bulunur.

16 Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir?
SORU 13 Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının özelliklerinden değildir? A Canlıdır B Esnektir C Tam geçirgendir D Seçici geçirgendir

17 Yukarıdakilerden hangileri hücre zarının yapısında bulunur?
SORU 14 I.Yağ II. Protein III.Selüloz Yukarıdakilerden hangileri hücre zarının yapısında bulunur? A Yalnız I B I ve II C II ve III D I, II ve III

18 SORU 15 Hücre zarının yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A Sadece yağ yapılıdır. B Sadece protein yapılıdır C İki sıra yağ ve arasında protein vardır D Bir sıra protein, iki sıra yağ bir sıra protein vardır

19 SORU 16 Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran yumurta yapısındaki akışkan maddenin adı nedir? A Koful B Sitoplâzma C Mitokondri D Ribozom

20 Aşağıdakilerden hangisi sitoplâzmanın özelliklerinden değildir?
SORU 17 Aşağıdakilerden hangisi sitoplâzmanın özelliklerinden değildir? A Koyu renkli B Canlı C Yarı saydam D Kolloit

21 Aşağıdakilerden hangisi sitoplâzmada bulunmaz?
SORU 18 Aşağıdakilerden hangisi sitoplâzmada bulunmaz? A Ribozom B Kromozom C Endoplazmik retikulum D Mitokondri

22 SORU 19 Hücrede hayatsal faaliyetleri ve hücre bölünmesini kontrol eden yapı aşağıdakilerden hangisidir? A Hücre zarı B Mitokondri C Çekirdek D Sitoplâzma

23 Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevidir?
SORU 20 Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevidir? A Protein yapar B Salgı üretir C Besin depolar D Madde giriş çıkışını kontrol eder

24 Aşağıdaki yapılardan hangisinde enerji harcanmaz?
SORU 21 Aşağıdaki yapılardan hangisinde enerji harcanmaz? A Hücre çeperi B Sitoplâzma C Çekirdek D Hücre zarı

25 Yukarıdakilerden hangileri, hücre duvarına ait özellikler değildir?
SORU 22 I. Tam geçirgen olma II. Canlı olma III. Çift katlı olma IV. Yağ bulundurma V. Selülozdan yapılı olma Yukarıdakilerden hangileri, hücre duvarına ait özellikler değildir? A I ve III B II, III ve IV C I ve IV D II, III ve V

26 Aşağıdakilerden hangisi hücrede genetik (kalıtsal) bilgiyi saklar?
SORU 23 Aşağıdakilerden hangisi hücrede genetik (kalıtsal) bilgiyi saklar? A Kromozomlar B Golgi cisimciği C Lizozom D Sitoplâzma

27 Aşağıdakilerden hangisi organel kelimesini tanımlar?
SORU 24 Aşağıdakilerden hangisi organel kelimesini tanımlar? A Hayvanların kol, bacak, göz gibi belli görevleri olan kısmı. B Aynı görevi yapan hücrelerin oluşturduğu yapı. C Sitoplâzma içinde bulunan ve hayatsal olayları yürüten yapı. D Bir sistemi oluşturan yapılardan her biri.

28 Canlılar niçin solunum yaparlar?
SORU 25 Canlılar niçin solunum yaparlar? A Besinleri yakıp enerji üretmek için. B Su buharı çıkarmak için. C Oksijen üretmek için. D Karbondioksit çıkarıp bitkileri büyütmek için.

29 Fen ve Teknoloji Öğretmeni
RİFAT TÜRKAN Fen ve Teknoloji Öğretmeni

30 SORULAR BİTTİ BAŞA DÖN ÇIKMAK İÇİN

31 YANLIŞ CEVAP Tekrar Deneyiniz


"6.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ TESTİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları