Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU
NÜKLEİK ASİTLER HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU

2 İÇİNDEKİLER AMAÇLAR KAZANDIRILACAK 21.YÜZYIL BECERİLERİ TEMEL SORU
KİM BULMUŞ? KAÇ ÇEŞİT? NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI DNA –RNA YAPISAL FARKLILIKLARI DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT DNA DNA’nın Eşlenmesi (Replikasyon) DNAnın GÖREVLERİ (RNA)RİBONÜKLEİK ASİT mRNA (Elçi RNA) tRNA (Taşıyıcı RNA) rRNA (Ribozomal RNA) TEŞEKKÜR

3 AMAÇLAR Öğrencilerin kendi bilgilerini kullanarak farklı yollarla çözüm üretmelerini sağlamak. Araştırma isteklerini ortaya çıkarmak. Sorumluluk alarak engelleri aşabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak. İletişim ve etkileşim ile öğrenmelerini kolaylaştırmak. Yaratıcı düşünme becerilerini ortaya çıkarmak.

4 KAZANDIRILMAK İSTENEN 21.YÜZYIL BECERİLERİ
Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek, Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak ve takım çalışması yapabilmek, Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak, Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak, ve bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak,

5 Anne babamıza benzerliğimiz nereden gelmektedir?

6 KİM BULDU? • Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde tespit edilmiştir. En çok çekirdekte bulundukları için nükleik asitler(çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir.

7 KAÇ ÇEŞİT? Asidik özelliğe sahiptirler. Hücre yönetiminden sorumludurlar. DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir. Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir. Nükleotitlerden oluşmuştur. Onun için DNA ve RNA birer polinükleotidtir.

8 NÜKLEOTİD YAPISI Nükleotid denilen birimlerden meydana gelmişlerdir.
Fosfat(H3PO4), 5 C lu şeker  Azotlu organik bazdan oluşur. Nükleotidler isimlerini taşıdıkları organik baza göre alırlar.

9 DNA-RNA YAPISAL FARKLILIKLARI
NÜKLEİK ASİT PENTOZ (5 C’LU ŞEKER) N’LU ORGANİK BAZ FOSFORİK ASİT PÜRİN PRİMİDİN DNA DEOKSİRİBOZ ADENİN GUANİN CİTOZİN TİMİN H3PO4 RNA RİBOZ URASİL

10 1) DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT(DNA)
• Çift zincirlidir ve sarmal yapıdadır. • Deoksiriboz şekeri bulunur. • Nükleotitleri A,T,G,S’dir. • Adenin sayısı Timin sayısına, Guanin sayısı Sitozin sayısına eşittir. • Adenin ile Timin arasında iki, Guanin ile Sitozin arasında ise üç tane zayıf hidrojen bağı vardır.

11 DNA • Genlerdeki değişmeye mutasyon denir.
• Kendini tek taraflı olarak eşleyebilir. • Genlerdeki değişmeye mutasyon denir. • Mitokondri, kloroplast, çekirdek, çekirdek yoksa sitoplazmada bulunabilir. Ancak kloroplast ve mitokondrideki DNA’lar kalıtım materyali sayılmazlar, bunlar eşlenirken çekirdek DNA’sına bağımlıdırlar. • DNA tabiatta kendini eşleyerek benzerini yapabilen tek moleküldür. • DNA sentezi sırasında açığa çıkan su sayısı (n;nükleotit sayısı olmak üzere) 3n-2 tanedir.

12 DNA’nın Eşlenmesi (Replikasyon)
• DNA kendini yarı korunumlu olarak eşler. • Bu olaylar hücre bölünmesinin interfaz safhasında meydana gelir. • Replikasyonda görev alan enzim DNA polimeraz enzimidir. • DNA’nın kendini bu şekilde yarı korunumlu olarak eşlemesine seminkonservatif eşlenme denir.

13 DNA REPLİKASYONU • Bir hücrede DNA’nın eşlenmeye başlaması hücrenin mutlaka bölüneceği anlamına gelir. • Eğer DNA bir ucundan değil de orta kısımlarından açılırsa protein sentezi için şifre verecek demektir.

14 DNA’nın Görevleri •Bölünme ile oluşan DNA’lar aynı genetik bilgiyi taşır,hücre sayısı artar,canlılarda büyüme ve üreme olur, üremeyle karakterler yavrulara aktarılır. • DNA’nın görevi canlılar arasındaki çeşitliliği sağlamak ,hücreyi yönetmek ,replikasyon ile canlılarda büyüme ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlamak,trankripsiyon ile de RNA sentezini yapmaktır

15 (RNA) RİBONÜKLEİK ASİT
• Tek zincirlidir. • Riboz şekeri bulunur. • Nükleotitleri A,U,G,S’dir. • Kendini eşleyemez.DNA’dan sentezlenir. •Mitokondri,kloroplast,çekirdek ve sitoplazmada bulunabilir.

16 RNA • 3 çeşittir ve hepsi de protein sentezinde görevlidir.çekirdekte üretilir ve tekrar tekrar kullanılabilirler. • Riboz şekeri bulunduran Adenin nükleotidi RNA’dan başka ATP,NAD,NADP ve FAD gibi moleküllerinde bulunur. • Bazı virüslerde sadece RNA bulunduğu için bunlarda RNA kalıtsal görevi üstlenmiştir,yani kendini eşleyebilir.

17 RNA • RNA’nın yapısında protein yoktur.
• RNA’ların DNA üzerinden sentezine transkripsiyon (yazılma) denir. • Bu olay DNA’nın tek zincirinden olur. • Bu olayda görevli enzim RNA polimeraz enzimidir. • RNA’ya şifre veren DNA parçasına gen denir.

18 mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA)
• DNA’dan aldığı bilgiyi ribozoma taşır. • Ribozom birimlerini aktifleştirir ve protein sentezine kalıplık yapar. • Her protein çeşidi için ayrı bir mRNA sentezlenir. • Bir mRNA aynı proteinin sentezinde çok defa kullanılabilir. • Yeterli protein sentezlendikten sonra mRNA yıkılır. • mRNA düz bir zincir biçiminde olup hücredeki RNA’ların en az oranda bulunanıdır.

19 mRNA (Elçi RNA = Mesajcı RNA)
• mRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna kodon denir. • Her kodon bir tRNA ve bir aminoasiti belirler. • 43=64 çeşit kodon vardır.Bunlardan biri başlama kodonu (AUG); üç tanesi de (UAG-UGA-UAA) bitiş kodonudur. Bitiş kodonlarının aminoasiti yoktur.

20 tRNA (Taşıyıcı RNA) • Sitoplazmadaki aminoasitleri mRNA’ daki şifreye göre ribozoma götürür. • tRNA’ daki üçlü nükleotit grubuna antikodon denir.Maksimum 64 çeşit antikodon olması gerekirken 61 çeşit antikodon vardır.Bunun sebebi ise bitiş kodonlarının aminoasitlerinin olmamasıdır. • Düz zincirli değildir.Belli bölgelerinde çiftler oluşmuştur.

21 rRNA (Ribozomal RNA) • Proteinlerle birlikte ribozomun yapısını oluşturur. • Düz zincirlidir. • Hücredeki RNA’ların çoğu rRNA’dır.

22 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER


"HAZIRLAYAN MİNE HATİPOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları