Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALITIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALITIM."— Sunum transkripti:

1 KALITIM

2 Hemofi taşıyıcısı bir anne ile , sağlam bir babanın erkek çocuklarının hemofili olma ihtimali yüzde kaçtır? ( Hatalık yapıcı gen , sağlam gene göre çekiniktir. ) A) B) C) D) 100

3 I. Albinoluk II. Hemofili III. Renk körlüğü Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri cinsiyet kromozomları üzerinde taşınır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

4 Aşağıda , eşeysel kalıtımla aktarılan hastalıklarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangisi doğrudur? A) Orak hücreli anemi, bu hastalıklara örnek olarak verilebilir. B) X kromozomları üzerinde taşınır. C) Dişi bireylerde daha çok görülür. D) Hastalık yapıcı gen normal gene karşı baskındır.

5 Kanı AB grubu Rh ( + ) olan bir anne ile , 0 grubu Rh ( - ) olan bir babanın çocuklarının kan grubu aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? A) AB grubu Rh ( - ) B) A grubu Rh ( + ) C) B grubu Rh ( - ) D) A grubu Rh ( - )

6 Taşıyıcı kızı ve renk körü hastası oğlu olan bir anne babanın , genotipleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Anne Baba A) XRXR XrY B) XRXr XRY C) XrXr XrY D) XRXR XRY

7 " Güçlü olanın hayatta kalıp , zayıf olanın yaşam savaşında yenik düşmesi sonucunda yeni nesillere güçlü olan canlının genleri aktarılır." Yukarıda belirtilen olay aşağıdaki kavramlardan hangisinin temelini oluşturur? A) Modifikasyon B) Doğal seleksiyon C) Mutasyon D) Evrim

8 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Biri anneden , biri babadan gelen gen çiftine alel gen denir. B) DNA üzerindeki kalıtsal parçalara gen adı verilir. C) Alel genler birbirinin aynıysa bu duruma homozigot denir. D) Canlının genetik yapısına bağlı olarak ortaya çıkan görünüşüne genotip denir.

9 I. Kolay yetişmeleri II. Farklı karakterlerde genlere sahip olmaları III. Tozlaşmanın ve döllenmenin kontrol altında tutulabilmesi Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri Mendel'in deneylerinde bezelye bitkisini kullanmasının nedenleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I , II ve III

10 Alel geni oluşturan genler birbirinden farklı ise, canlının gen yapısı için aşağıdakilerden hangisi söylenir? A) Homozigot baskın B) Heterozigot C) Homozigot çekinik D) Homolog

11 Heterozigot uzun boylu bezelye ile , homozigot kısa boylu bezelyenin çaprazlanmasından oluşan F1 dölünde bireylerin homozigot kısa boylu olma ihtimali yüzde kaçtır? ( Uzun boy , kısa boy üzerinde baskındır.) A) B) C D) 25

12 Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın çocukları hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kız çocuklarının hepsi renk körüdür. B) Kız çocuklarının % 50 si renk körüdür. C) Erkeklerin yüzde ellisi normaldir. D) Kızların yüzde ellisi taşıyıcıdır.

13 Sarı arı döl bezelyelerle , sarı melez bezelyelerin çaprazlanmasından oluşacak dölde melez bezelye oranı aşağıdakilerden hangisidir? ( Sarı renk , yeşil renge göre baskındır.) A) 1/ B) 2/ C) 3/ D) 4/4

14 Heterozigot siyah tüylü iki farenin çaprazlanmasından oluşacak yavruların kahverengi tüylü olma ihtimali yüzde kaçtır? ( Siyah tüy , kahverengi tüye baskın karakterlidir.) A) B) C) D) 100

15 Aşağıda bazı gözlemler verilmiştir.
· Kuzey ülkelerinde, sıcaklık düşük olduğundan, domates bitkisinin gövdesi uzadığı halde ürün vermemektedir · Sirke sinekleri, belli sıcaklığın altında yetiştirilirse kanatları kısa kalmaktadır. · Aynı yumurta ikizleri, aynı genetik bilgiye sahip oldukları halde, farklı şartlarda yetiştirilirse farklı özellikler gösterirler. Bu gözlemlerden hangi genellemeye ulaşılabilir? a. Çevre şartları canlının gelişiminde tek etkendir b. Kalıtsal özellikler, çevre koşullarından etkilenir c. Çevre şartları canlının gelişiminde etken değildir d. Kalıtsal özellikler, canlının gelişiminde tek etkendir

16 A grubu kana sahip bir anneden doğan çocu­ğun kan grubu 0 ise babanın kan grubu;
I. A II. B III. AB verilenlerden hangisi ya da hangileri olabilir? A) yalnız I B) yalnız III C) I ve II D) I, II ve III

17 Aşağıdakilerden hangisi modifikasyonun oluşmasında etkili değildir?
a. Işık b. Nem c. Sıcaklık d. Mutasyon

18 Canlılar elde ettikleri enerjiyi gerektiğinde kullanmak üzere hangi moleküle dönüştürürler?
A ) Gen B ) DNA C ) Glikoz D ) ATP

19 Aşağıdakilerden hangisi mutasyon ile ilgili bir olaydır?
A) Hamileyken röntgen filmi çektiren bir annenin çocuğunun sakat doğması. B) Bir vücutçunun kaslarını geliştirmesi. C) Farklı çevre koşullarında yetişen ikizlerin farklı görünüşlere sahip olmaları. D) Karanlık ortama konan bir bitkinin yapraklarının sararması.

20 Aşağıda modifikasyon ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir
Aşağıda modifikasyon ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? A) Çevresel koşulların etkisi sonucunda meydana gelir. B) Canlının genotipinde değişme olur. C) Canlının fenotipinde değişme olur. D) Modifikasyon sonucunda meydana gelen değişiklik yavru bireylere aktarılamaz.


"KALITIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları