Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENETİK MATERYAL : DNA (NÜKLEİK ASİTLER:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENETİK MATERYAL : DNA (NÜKLEİK ASİTLER:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER)"— Sunum transkripti:

1 GENETİK MATERYAL : DNA (NÜKLEİK ASİTLER:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER)
Konu süresi: 2 Ders saati

2 Hedefler DNA’nın keşfine yol açan deneyleri özetlemek
DNA basit yapısının şeklini kavramak Ökaryotik kromozomun yapısını kavramak.

3 Temel kavram Nükleik asit:Hücresel bilgilerin depolanmasını
sağlayan karmaşık yapıdaki biyomolekül yapıdır.

4 Yeni kavramlar Nükleotid Polinükleotid Organik baz Riboz , Deoksiriboz
Pürin , Pirimidin Adenin, Guanin , Sitozin, Timin, Urasil mRNA , tRNA ,rRNA

5 Aynı cinsiyetteki iki insanın
DNA ları % 99,9 oranında birbirine benzerdir. Yüzlerce hastalığın sebebi olan genler günümüzde saptanmıştır. Örnek:Parkinson hastalığı

6 Uçak kazaları sonucunda kimlik belirlemede hangi yöntem kullanılır?
Günümüz Gizemli cinayet romanları ya da filmlerin de cinayetin çözümlenmesi sırasında kullanılan kanıtlar nelerdir ? Uçak kazaları sonucunda kimlik belirlemede hangi yöntem kullanılır? Göç sonucu dağılan ailelerin tespiti , çocukların anne ya da babasının belirlenmesi , soyu tükenmeye başlayan canlıların korunması, ölümcül genlerin aile soy ağacı üzerinde izin sürmek hangi yollarla gerçekleştirilir ?

7 Yönetici moleküllerin keşfi
1928 Yılında İngiliz Frederick Griffith farelerde zatürre etkeni olan Streptococcus pneumonia adlı bakterinin iki alt türü üzerinde deneyler tasarlamıştır. S-Tipi bakteri hücresi farelerde öldürücü etki yapmaktadır.Çünkü bu tür kapsüllüdür ve farenin savunma hücrelerinden korunmaktadır. Patojen=Hastalık yapıcı etken

8 Canlı R-Tipi bakteriler ise farelerde
öldürücü değildir.Çünkü kapsülsüz oldukları için farenin savunma hücreleri tarafından yok edilirler.

9 Isıtılarak öldürülmüş S-Tipi
bakteri hücreleri neden farelerde öldürücü etkide bulunmamaktadır ?

10 Isıtılarak öldürülmüş S-Tipi bakteri
hücreleri ile canlı ama zararsız R-Tipi hücreleri karıştırılırsa nasıl değişimler gözlenir ? Zararsız R-Tipi hücrelerinin zararlı S-Tiplerine dönüşümüne ne sebep olmuştur? Bir hücre tarafından dış ortamda bulunan DNA’nın hücre içerisine alınmasına Transformasyon denir.

11 Sonuç Bakteri ve diğer canlı tüm hücrelerin kalıtsal özelliklerinde meydana gelen değişimlerden DNA sorumludur.

12 DNA Yapı modelinin keşfi
Nisan Yılında İngiliz Bilim insanları James Watson ve Francis Crick DNA molekül modelini açıklamışlardır. Bu buluş onlara Nobel ödülü kazandırmıştır.

13

14 DNA çift sarmalı nükleotit adı verilen birimlerden oluşur
DNA çift sarmalı nükleotit adı verilen birimlerden oluşur.Her bir nükleotit de organik baz , şeker ve fosfat bulunur. DNA da beş karbonlu şekerlerden Deoksiriboz RNA da ise Riboz bulunur.Bazlardan DNA da A,G,S,ve T RNA da ise A,G,S, ve U vardır. Çift zincir DNA molekülünde Adenin Timin ile Guanin de Sitozinle eşlenir.A ile T arasında 2 tane G ile S arasında 3 tane hidrojen bağı bulunur.

15 Bakteri hücrelerinde DNA sitoplazmada bulunur
Bakteri hücrelerinde DNA sitoplazmada bulunur.Diğer tüm tek hücreli ve çok hücreli canlılarda DNA hücre çekirdeği, mitokondri ve kloroplastlarda bulunur. RNA molekülü tek zincirlidir.Görevi DNA dan aldığı bilgiyi ribozoma taşımaktır. mRNA,tRNA ve rRNA olmak üzere 3 tip RNA vardır.

16

17 Etkinlik 1 DNA molekül modeli oluşturmak Araç ve Gereçler
1.Renkli kalemler 2.Renkli kartonlar 3.Makas 4.Yapıştırıcı

18 Etkinlik 2 Soğan hücrelerinden DNA’nın elde edilmesi Araç ve gereçler
2.Bir sürahi buz 3.Saf su 4.Sofra tuzu 5.Proteaz enzimi 6.%95’lik etanol 7.Süzgeç kağıdı

19 Kromozom yapısı Ökaryotik kromozomlar uzunlamasına bir DNA molekülü içerir,yaklaşık bir insan kromozomunda 2*108 nükleotid çifti bulunur.Açıldığında 6 cm uzunluğuna erişir. Üstün paketleme sistemi DNA’yı küçük bir hacim içine sığdırmayı başarmıştır. Ökaryotik hücrelerde çekirdek DNA’sının tümü ve özel proteinler birleşerek kromatin yapıyı meydana getirirler .

20 Kavram Haritası Numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır ? 7

21 Ölçme Değerlendirme DNA ile RNA arasındaki farklar nelerdir? Watson ve Crick DNA modeli nasıldır? Genom ve Gen kavramlarını neyi ifade etmektedir? Canlı hücreler arasında DNA alışverişi gerçekleşebilir mi? DNA ve RNA hangi hücresel kısımlarda bulunur?


"GENETİK MATERYAL : DNA (NÜKLEİK ASİTLER:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları