Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULANACAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAZILIMLARI İLE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULANACAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAZILIMLARI İLE"— Sunum transkripti:

1 UYGULANACAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAZILIMLARI İLE
Bilişim – Yazılım Sektörü Proje Pazarı Etkinliği 31 Mayıs 2012 BİNALARDA VE SANAYİDE UYGULANACAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAZILIMLARI İLE BÖLGESEL ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI Dr. YILMAZ YÖRÜ Yük.Mak. Müh. SUNAN ESOGÜ , ESKİŞEHİR,

2 (Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği) Örnek Enerji Yazılımları
Sunum Planı Giriş (Sürdürülebilirlik ve Enerji Verimliliği) Mevzuatlar Enerji Yönetimi ISO 50001 Örnek Enerji Yazılımları Sonuç

3

4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.“ BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1987) Sürdürülebilirliğin en önemli ayağı, enerji tüketiminin en yoğun olduğu Sanayilerimizdir. Sanayilerimizin enerji tüketimlerinin daha iyi takip edilebilmesi için Enerji ve Ekserji analizlerinin yapılması gerekmektedir.

5 ENERJİ VERİMLİLİĞİ : Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. (EVK) Örneğin 10 W (Watt) gücündeki bir motor 1 saat çalışırsa 10 Wh (Watt-saat) enerji harcar. = 3000 Watt ! ! ! 10 Watt 300 adet tasarruflu lamba

6 KÜRESEL ISINMA EYLÜL EYLÜL 2003

7

8

9 TÜRKİYE’DE ENERJİ İTHALATI
2010 Yılı : 38 Milyar $ 2011 Yılı : 58 Milyar $

10 KANUN ve YÖNETMELİKLER
MEVZUAT KANUN ve YÖNETMELİKLER DOKÜMAN ADI RG Sayı Kanun No Kabul Tarihi ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 26510 5627 18 Nisan 2007 ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA  VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27035 - 25 Ekim 2008 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 27075 05 Aralık 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARDA ENERJİ YÖNETİCİSİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 27203 17 Nisan 2009 ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 26901 09 Haziran 2008 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK YETKİLENDİRMELER, SERTİFİKALANDIRMALAR, RAPORLAMALAR VE PROJELER KONUSUNDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 27133 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN 25819 5346 10 Mayıs 2005 ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ 28215 25 Şubat 2012 

11

12 Ölçmek, Bilmek; Bilmek Yönetmektir. Erken eken, Erken Biçer (Atasözü)
ENERJİ YÖNETİMİ Ölçmek, Bilmek; Bilmek Yönetmektir. Erken eken, Erken Biçer (Atasözü)

13 ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Yönetimi, bir binada veya bir işletmede kullanılan enerji kaynaklarının ve sistemlerinin planlanması, uygulanması, kontrolü ve enerjinin korunmasını sağlayıcı proseslerden oluşan bir yönetim sistemidir. Danimarka, İsveç, İrlanda ve A.B.D Böylece enerji kaynaklarının daha az kullanımı sağlanarak, bu kaynaklara harcanan maliyetler azaltılmış olur. Enerji yönetimini uygulayan bir fabrika; yapılan iyileştirmeler ile daha az enerji kullanır. Ek bir işçi çalıştırılmadan sürekli olarak kazanç sağlamış olur.  Bu da ürün maliyetlerini düşürür, fabrikanın rekabet gücünü arttırır. Enerji Yöneticisi, kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi, (EK EVAD Yön)

14 ENERJİ YÖNETİCİSİ (EK EVAD Yönetmelik) Endüstriyel işletmeler: Yıllık toplam enerji tüketimi TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmelidirler. Ticari ve hizmet binaları: Toplam inşaat alanı m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır. Organize sanayi bölgeleri: OSB içinde bulunan ve yıllık enerji tüketimleri TEP’in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere, enerji yönetim birimi oluşturulmalıdır. Elektrik üreticileri: 100 MW üzeri elektrik üreticileri enerji yöneticisi bulundurmalıdır. Kamu binaları: Toplam inşaat alanı m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.

15 ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI
Amaç: EY Standardı ISO 16001 TS EN ISO : 2011 Aralık 2011 Toplam 35 Sayfa ( 20 Sayfa) İngilizce

16 ISO 50001 Enerji Yönetim Modeli

17 EXERJİ YÖNETİM POLİTİKALARI
Kütlenin Korunumu Enerjinin Korunumu Ekserji Dengesi Ekserjoekonomik Denge

18 Dünyada Enerji Yazılımları

19 EKB Yazılımı Energy Plus

20 esenja SANAN-1 projesi: Ülkemizdeki Sanayi Bölgelerinde fabrikaların toplam enerji tüketimlerini ve enerji kullanımındaki değişimlerini aylık olarak alan ve bunları sanayi bölgesi krokisinde grafiksel olarak gösteren bir yazılım geliştirme ve analiz projesidir. İki C++ yazılımı geliştirilecek (SANIN, SANAN) OSB krokisi modellenecek Fabrikaların aylık tüketim verileri (5 dak.) Enerji ve ekserji analizleri Fabrika enerji tüketim bilgileri (aylık, yıllık, % değişim) Benzer fabrikalar ile karşılaştırmalar OSB enerji tüketim bilgileri (aylık, yıllık, % değişim) Grafiksel analiz sonuçları

21 Enerji ve Ekserji Analizinde Kullanılan Temel Denklemler:
Kütlenin Korunumu Enerjinin Korunumu Ekserji Dengesi

22 SANAN-1 Yazılımı Çalışma Şeması
FABRİKA (Aylık veriler) Yazılım Firması (Fabrikalar ve Haritalama Bilgisi) O.S.B. (Analiz ve kontrol) MySQL Database SANIN (Veri giriş Yazılımı) Aylık fosil yakıt tüketimi Aylık elektrik tüketimi Aylık su tüketimi Aylık buhar üretimi Aylık sıcak gaz salınımı Diğer bilgiler SANAN (Analiz Yazılımı) Enerji Analizi Ekserji Analizi Haritalama

23 EOSB’DE ALINACAK SIFIR YADA AZ MALİYETLİ
SANAN1 PROJESİ İLE EOSB’DE ALINACAK SIFIR YADA AZ MALİYETLİ TEDBİRLER İLE ENERJİ TASARRUFU

24 esenja BEMPro Building Energy Management
ISO standardına göre, Binalarda Enerji Tüketimini takip eden ve bina verilerini merkezi bir veri tabanında tutan, analiz eden windows tabanlı bir Enerji Yönetimi yazılımıdır. Yazılım ile Apartman Yöneticileri, Enerji Yöneticileri, EVD Şirketleri birden çok binanın enerji harcamalarını takip edebileceklerdir. Buna göre binalarda kontrollü bir enerji yönetimi sağlanacaktır. Merkezi bir sistem ile de tüm veriler ayrıca analiz edilebilir. esenja CEMPro Company Energy Management EYO-1

25 esenja CogeNNExT, Kojenerasyon sistemlerinde alınan verileri bir veri tabanına kaydeden, görüntüleyen ve bu verilere göre tüm sistemin enerji ve ekserji analizini yapabilen windows tabanlı bir yazılımdır. Program analizleri termodinamik denklemler ile yapılabildiği gibi öğrenme sürecinden sonra Yapay Sinir Ağları metodu ile de yapabilmektedir.

26 esenja DISS-An Isı Pompası Analiz Yazılımı
Isı Pompası sistemleri ile çalıştırılan binalarda, ısı pompasına ait enerji verilerini veri tabanına kaydeden ve bu verilere göre enerji ve ekserji analizi yapan Windows tabanlı bir yazılımdır. Yerden ısıtma, duvardan ısıtma ve tavandan ısıtma gibi sistemler ile birlikte ısı pompası performansını anlık olarak kaydeder ve analiz eder. Program analizleri termodinamik denklemler ile yapılabildiği gibi öğrenme sürecinden sonra Yapay Sinir Ağları metodu ile de yapabilmektedir.

27 esenja bepPro Bina Enerji Proframns Yazılımı 3D
esenja bepPro, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olarak; Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının 3 boyutlu olarak verileri çok daha kolay girmesini sağlayan ve buna göre Enerji Kimlik Belgesi sunan alternatif windows tabanlı bir yazılımdır. DXF formatını ve AutoCAD çizimlerini destekleyen, kullanımı kolay ve merkezi bir veri tabanında tüm Enerji Kimlik Belgelerini tutan bir yazılımdır.

28 SONUÇ Ülkemizde yazılım konusunda Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Makina, Endüstri Mühendislikleri başta olmak üzere bir çok alanda, çok kabiliyetli programcılarımız vardır. Enerji sistemlerine ait veriler, yazılımlar ile kayıt altında tutulabilir, analizler ve iyileştirmeler ile binalarda ve sanayide en az %5 enerji verimliliği sağlanabilir. "Türk milleti çalıskandır! Türk milleti zekidir! Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmistir. Ve çünkü, Türk milletinin yürümekte oldugu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttugu meşale, müsbet bilimdir!" 

29 TEŞEKKÜRLER


"UYGULANACAK ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAZILIMLARI İLE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları