Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öz değerlendirme, Akran Değerlendirmesi ve Staj Notu Tutarlılıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öz değerlendirme, Akran Değerlendirmesi ve Staj Notu Tutarlılıkları"— Sunum transkripti:

1 Öz değerlendirme, Akran Değerlendirmesi ve Staj Notu Tutarlılıkları
Budakoğlu Iİ, Coskun O, Yetkin İ, Bideci A Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD

2 Giriş Eğitim programlarının ölçme değerlendirilmesi basamağında, performansın değerlendirilmesi için dereceli puanlama anahtarları, kontrol listeleri, görüşme ve gözlem formları, öz-akran-grup değerlendirme formları vb. kullanılabilir Öz değerlendirme, bireysel veya kendini değerlendirme olarak da adlandırılabilir Akran değerlendirmesi bir grup içinde yer alan bireylerin akranlarını değerlendirmeleridir

3 Amaç Bu çalışmadaki amacımız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim yılı dönem 5’de yer alan bir stajda öğrencilerin öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve staj notları arasındaki ilişkinin saptanmasıdır.

4 Yöntem Ekim 2009 – Mart 2010 tarihleri arasında toplam 138 öğrencinin puanları değerlendirilmiştir. Stajın son günü tüm öğrencilere değerlendirme formları dağıtılmakta ve doldurulduktan sonra toplanmaktadır. İstatistiksel analiz SPSS for Windows versiyon11.5’de yapılmış ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır.

5 Yöntem Öz ve akran değerlendirme formları
Planlı çalışmaya özen gösterme Çalışmalar sırasında grup planına uygun hareket etme Çalışmalar sırasında zamanı akıllıca kullanma Çalışma sırasında değerlendiren kişiden fazla çalışma Çalışma sırasında değerlendiren kişi kadar çalışma Çalışma sırasında değerlendiren kişiden az çalışma, gibi soruları ve en son genel puanlamayı içermekteydi

6 Bulgular Tablo1. Öğrencilerin Puan Ortalamalarının Dağılımı, GÜTF, 2010
Çoktan Seçmeli Test Proje/ Sunum Akran Öz Staj notu Ortalama 77,3 81,5 90,2 91,5 83,8 Std. Hata 0,9 1,1 0,8 0,7 Ortanca 80,0 82,0 93,0 94,0 84,0 Min 35 17 Maks 100 97

7 Bulgular Tablo2. Değerlendirme Puanları Arasındaki Korelasyonlar, GÜTF, 2010

8 Tartışma Öz değerlendirme öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini, özellikle basarı düzeylerini ve öğrenme sonuçlarını değerlendirmeleridir. Öz değerlendirmeden elde edilen puanların öğrencilere not vermede kullanılmaması önerilmektedir.

9 Tartışma Akran değerlendirmesi, değerlendirmeye temel oluşturan beceriler ve ölçütlerin saptanması konusunda öğrenciye bakış açısı sağlar. Akranlar arasında arkadaşlık durumu birbirlerine yüksek veya çok düşük puan verilmesine neden olabilir. Kendi aralarında anlaşarak birbirlerine yüksek puan verebilirler. Eğitici kadar bilgili ve bilinçli değillerdir.

10 Sonuç Yaptığımız bu çalışmada öz değerlendirme puanı ile staj puanı arasında korelasyon saptanmış ancak staj notu ile en ilişkili olan puanının proje puanı olduğu belirlenmiştir. Çoktan seçmeli sınav puanı staj notu ile en az ilişkili olarak belirlenmiştir.

11 TEŞEKKÜRLER


"Öz değerlendirme, Akran Değerlendirmesi ve Staj Notu Tutarlılıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları