Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENCLER! CUMHURİYETİ BİZ KURDUK,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENCLER! CUMHURİYETİ BİZ KURDUK,"— Sunum transkripti:

1 GENCLER! CUMHURİYETİ BİZ KURDUK,

2 O’ NU YASATACAK OLAN

3 SİZLERSİNİZ ...

4 CUMHURİYET SİZDEN, FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR

5 YENİ NESİLLER İSTER...

6 Batı dillerinde cumhuriyetin karşılığı, ulusun kendisini yönetmesi anlamına gelir.
Cumhuriyet rejiminde iki unsur çok önemlidir:    a- İdare edilenler    b- İdare edenler

7 Bu iki unsurun sahip olası gereken özelliklerin başında dürüstlük gelir.
Cumhuriyet rejiminde her iki tarafında dürüst ve namuslu olması gerekir.

8 Bu nedenle cumhuriyete hayat veren damarların başında demokrasi gelir
Cumhuriyet, ulusun vatan ve hukuka sevgisi ve içten bağlılığı ile yaşatılmalıdır. Bu nedenle cumhuriyete hayat veren damarların başında demokrasi gelir Demokrasiyi benimsemiş siyasi rejimlerdeki cumhuriyetlerde özgürlüklerin kullanılma alanları, demokrasinin kuralları ile sınırlandırılmıştır.

9 Atatürk'ün cumhuriyet ve devlet anlayışı
Atatürk, kurmuş olduğu genç Türk Devletinin yapısını 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin temelleri üzerine oturturken, en kısa zaman da bunun gereği olan demokrasiye geçileceğini öngörüyordu. Atatürk'ün zamanımızdan yaklaşık üç çeyrek asır evvel cumhuriyet için söyledikleri, bugün hala bazı batı ülkelerin elde etmeye çalıştıkları düşüncelerdir.

10 Atatürk'ün cumhuriyet ve devlet anlayışı
O söylediklerimi bilimsel bir temel üzerine oturtmamış olsaydı, bu kadar zaman sonra düşünceleri hala güncelliğini koruyabilir miydi? Atatürk sadece bilgili bir asker, uzak görüşlü bir devlet adamı değil aynı zamanda gerçek bir düşünürdü.

11 Atatürk'ün cumhuriyet ve devlet anlayışı
Ayrıca sadece düşünce üretmekle kalmamış, bu düşünceleri gerçekleştirerek, üçüncü dünya ülkelerine bağımsızlığın ve kurtuluşun yolunu da göstermiştir. Bugün bağımsızlık savaşı veren pek çok ülkede Atatürk adı hala bir bayrak gibi dalgalanıyorsa nedenini burada aramak doğru olur.

12 Atatürk, kurmuş olduğu genç Türk Devletinin yapısını 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyetin temelleri üzerine oturturken, en kısa zaman da bunun gereği olan demokrasiye geçileceğini öngörüyordu.

13 Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?
Eskiden devletimizin adı OSMANLI devletiydi. Ülkeyi padişah ve vezirler yönetirdi. Osmanlı devleti zamanın en güçlü devletiydi.

14 Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?
Ancak sonra zayıflamaya başladı. Bu arada bir çok devletin katıldığı 1.Dünya savaşı çıktı. Osmanlı devleti de Almanya’nın yanında bu savaşa katıldı.

15 Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?
Almanya ve yanında savaşa girdiğimiz diğer devletler yenilince OSMANLI devleti de savaştan çekilmek zorunda kaldı. Galip devletlerle MONDROS ateşkes antlaşması imzalandı.

16 Cumhuriyete Nasıl Kavuştuk?
Bu antlaşmaya göre. Osmanlı ordusunun silahları elinden alınacak ve askerleri dağıtılacak, Tehlikeli görülen topraklarımıza asker çıkarabileceklerdi.

17 Bir süre sonra yurdumuza işgale başladılar.
Önce sarayı işgal edip padişahı etkisiz hale getirdiler.

18 UMUDUN DOĞUŞU

19 Atatürk 16 mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a hareket etti.

20 Atatürk 19 mayıs 1919’da SAMSUN’A çıkarak kurtuluş savaşını başlattı.

21 Türk halkı bağımsızlığı için büyük bir savaş verdi.

22 Fakat bu yeni yönetimin rejimi henüz belirtilmemişti
Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adıyla yeni bir yönetim kurulmuştu Fakat bu yeni yönetimin rejimi henüz belirtilmemişti

23 Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti özünde ulusal egemenliğe dayalı bir hükümetti.
Fakat Yeni Türkiye’yi devlet şekillerinden , yönetim biçimlerinden birine uygun olarak resmen ilan etmek gerekiyordu . Yani sıra devletin adının konmasına gelmişti.

24 Atatürk , 28 Ekim 1923 akşamı birkaç arkadaşını Çankaya’daki köşküne davet ederek  yemek sırasında arkadaşlarına : -          Yarın, cumhuriyeti ilan edeceğiz , dedi. Misafirler hiç şaşırmadılar . Zaten böyle bir hareketi bekliyorlardı . Atatürk , Teşkilat-ı Esasi’ye ( Anayasa’ya ) konmak üzere şu öneriyi hazırladı : “ Türkiye Devletinin şekli cumhuriyettir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur.”             Böylelikle yeni devlet şeklinin cumhuriyet olacağına kesin olarak kara verildi.             29 Ekim 1923 akşam saat : 18.45’te TBMM oturumu açıldı. Atatürk’ün önceden hazırlattığı Anayasa maddesinin görüşülmesine geçildi.Görüşmeler sonunda öneri kabul edildi.Milletvekilleri ayağa kalkarak üç kez “Yaşasın Cumhuriyet !” diye bağırdılar.             29 Ekim 1923 Pazartesi günü saat : 20.30’da Cumhuriyet ilan edildi.

25 Cumhuriyetin ilanından sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi
Cumhuriyetin ilanından sonra cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın büyük kahramanı Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa , ilk cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı seçiminden sonra sonuç , 101 parça top atılarak halka duyuruldu.

26 Cumhuriyetin Bize Kazandırdıkları
Cumhuriyet;Halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. Cumhuriyet yönetiminde her şey kanunlara ve anayasaya göre yapılır. Kanunlar önünde herkes eşittir. Cumhuriyet yönetiminde seçme ve seçilme hakkı vardır.

27 Atatürk İnkılapları Arap harfleri kaldırılarak, bu günkü alfabe kabul edildi. Din ve devlet işleri ayrılarak laiklik kabul edildi. Giyim-kuşamda değişiklik yapıldı.

28 Atatürk İnkılapları Soyadı kanunu kabul edildi.
Ölçü ve tartılarda değişiklik yapıldı. Takvim ve saatte değişiklik yapıldı

29 fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.
Atatürk diyor ki; Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister.

30 Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir.
Atatürk diyor ki; Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.

31 Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Cumhuriyetimizin dayanağı,
Atatürk diyor ki; Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı, Türk topluluğudur.


"GENCLER! CUMHURİYETİ BİZ KURDUK," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları