Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık
4-Devletçilik 5-İnkılapçılık 6-Laiklik recep çetin

2 1-Devletin rejim şeklidir. 2-Halk egemenliğini esas alır
A-Cumhuriyetçilik 1-Devletin rejim şeklidir. 2-Halk egemenliğini esas alır 3-Demokratiktir. 4-Seçme ve seçilme hakkı tüm vatandaşlara verilir. 5-Hükümet ile millet arasında kopukluk yoktur. 6-Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddesidir. 7-Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu bir ilkedir. 8-Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyetçilik yolunda yapılmış devrimlerdir. recep çetin

3 2-Bu ilke fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir.
B-Milliyetçilik 1-Kurtuluş Savaşının yapılmasında ve Türk Devletinin kurulmasında temel ilke oldu. 2-Bu ilke fedakarlık ve dayanışmayı gerektirir. 3-Irkçılık ve ümmetçiliği ret eder. 4-Türkiye Cumhuriyeti’nin benimseyen ve “Türküm” diyen herkes Türk’tür. 5-Milli birlik ve beraberlik esastır. 6-Benimsediği eşitlik ilkesi ile Faşizm ve Nazizmden ayrılır. 7-TBMM’nin açılması, Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet yönetiminin kurulması, Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanununun çıkarılması, Türk Harflerinin kabulü, TTK ve TDK’nın kurulması bu ilke ile ilgilidir. recep çetin

4 1-Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur.
C-Halkçılık 1-Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin doğal sonucudur. 2-Halkın eşitliği esastır. 3-Halkın menfaatleri ön plandadır. 4-Sınıf mücadelesi değil; sosyal dayanışma esastır. 5-Sınıfçılık olmadığı için Komünizmden ayrılır. recep çetin

5 2-Saltanatın kaldırılması 3-Cumhuriyetin ilanı
Halkçı Devrimler: 1-TBMM’nin açılması 2-Saltanatın kaldırılması 3-Cumhuriyetin ilanı 4-Halifeliğin kaldırılması 5-Türk Medeni Kanununun kabulü 6-Aşarın kaldırılması 7-Kılık-kıyafet devrimi 8-Soyadı Kanunu 9-Kadınlara siyasal hakların verilmesi 10-Türk Harflerinin kabulü recep çetin

6 2-Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır.
D-Devletçilik 1-Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalardır. 2-Bu ilke halkçılığın tamamlayıcısıdır. 3-Ekonomide planlı kalkınma hedeflenmiştir. 4-Karma ekonomiyi esas alan devletçilik ilkesinde özel mülkiyetin olması, devletçiliği komünizmden ayırır. 5-Müdahalecidir; katı değildir. 6-Zamanın şartlarına göre değişmiştir. recep çetin

7 1-Din,devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürriyetini esas alır.
F-Laiklik 1-Din,devlet işlerinin ayrılmasını ve vicdan hürriyetini esas alır. 2-Mustafa Kemal’in parti tartışmalarının dışında tuttuğu ve taviz vermediği bir ilkedir. 3-Devlet vatandaşların inanma ve inanmama hak­kını anayasa ile güvence altına almıştır. 4-Osmanlı din devleti olmasının gereği olarak dini müesseseleşmesine yansıttığı için Laik Türk Devleti inkılaplar döneminde bütün müesseselere müdahale etme gereği duymuştur. recep çetin

8 5-Din egemenliği değil; millet egemenliği esastır.
6-Hukuk birliği ve hukukun dinden bağımsız olması esastır. 7-Dış devletlerin azınlıkların haklarını bahane ederek Türk Devletinin iç işlerine karışmasını önle­miştir. 8-Milli birlik ve beraberlik için önemlidir. recep çetin

9 1-1928’de anayasadan “devletin dini İslamdır” maddesi atıldı
Açıklamalar: 1-1928’de anayasadan “devletin dini İslamdır” maddesi atıldı 2-1928’de milletvekillerinin yemin şekli bu günkü haline geti­rildi. 3-1937’de 6 ilke anayasaya alındı. 4-Türk Milleti için dini dış politikada kullanma dönemi I. Dünya Savaşı ile bitti. 5-Kurtuluş Savaşı ümmet ideolojisi yerine millet ideolojisini getirdi. recep çetin

10 Ulusal Egemenlik: Cumhuriyetçiliği bütünler
BÜTÜNLEYİCİ İLKELER Ulusal Egemenlik: Cumhuriyetçiliği bütünler Milli Birlik ve Beraberlik:Milliyetçiliği ve Halkçılığı bütünler Milli Bağımsızlık: Dış politika ilkesidir. Yurtta Sulh Cihanda Sulh: İç ve dış politika ilkesidir. Sınıf mücadelesine ve dış politikada saldırganlığa karşıdır. Milliyetçilik ve Halkçılığın bir sonucudur. Akılcılık ve Bilimsellik: Laiklik ve İnkılapçılığı bütünler İnsan ve İnsanlık Sevgisi: İnsanları eşit görmeyi ve sevmeyi hedefler. Milliyetçilik ve Halkçılığı bütünler. Çağdaşlaşmak ve Batılılaşmak: İnkılapçılığı bütünler. recep çetin


"ATATÜRK İLKELERİ 1-Cumhuriyetçilik 2-Milliyetçilik 3-Halkçılık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları