Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com www.erk-isg.com

2  İşçi, işverenle yaptığı sözlü veya yazılı sözleşmeye dayanarak ister bedensel, ister zihinsel nitelikte olsun, herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişidir.  Çalışan ile çalıştıran arasında sıkı bir bağımlılık ilişkisi vardır.  Bağımlı olarak çalışanların tümü işçi olarak kabul edilmektedir.  devlet ve kamu kuruluşlarında çalışanlar ise memur olarak adlandırılır.

3  4857 sayılı İş Kanunu’nun 1.maddesinde belirtildiği gibi, bir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye işveren denir.  İşverenler bazen kendi yönetsel yetkilerini belirledikleri bazı kişilere devredebilirler ki; bu kişilere de işveren vekili denilir.

4 Bireysel düzeyde işçi-işveren ilişkileri; işe başlarken işçi ile iş sözleşmesi yapılması, iş sözleşmesinde yer alacak karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, çalışma koşulları, ücret, çalışma saatleri, izin ve tatil günleri, fazla mesai uygulamaları, ücret ödeme şekli ve zamanı, sağlık ve iş güvenliği alanlarındaki hususların düzenlemesini sağlamaktadır.

5 Bu düzenlemeler mevcut çalışma hayatı ile ilgili yasalar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmak durumundadır.

6 Toplu düzeyde işçi-işveren ilişkileri; sendikalar ilişkilerin düzenlemesi ve toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle toplu düzeyde ilişkiler düzenlenebilmektedir.

7 İlişkileri işveren tarafı ya kendi işveren sendikası örgütü aracılığıyla, ya da herhangi bir örgüte bağlı olmadan tek başına yürütülebildiği gibi, işçi tarafı mutlaka kendi örgütü işçi sendikası aracılığı ile temsil edilerek, toplu işçi-işveren ilişkilerini düzenleyebilir.

8 Hizmet sözleşmeleri; sözleşme yapma ehliyetine sahip olan işçi ve işveren taraflarının serbest iradelerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan, taraflar arasındaki çalışma ve çalıştırma ilişkilerini düzenleyen, tarafların karşılıklı haklarını ve menfaatlerini ortaya koyan bir özel hukuk sözleşmesidir.

9 İş Sözleşmesi Türleri: 1)Sürekli – Süreksiz İş Sözleşmeleri 2)Süreli – Süresiz İş Sözleşmeleri 3)Tam Süreli – Kısmi Süreli İş Sözleşmesi 4)Takım Sözleşmesi şeklindedir.

10  Türkiye’de işçi-işveren ilişkilerinin temeli 1961 tarihli Anayasa ile atılmıştır.  1961 Anayasası işçi ve işverenlere sadece sendika kurma hakkını vermekle kalmamış, aynı zamanda toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt haklarını da tanımıştır.

11 Günümüzde işçi ve işveren sendika ve konfederasyonları, 1982 Anayasası’na uygun olarak çıkarılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine tabidir

12

13

14

15

16 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

17 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları