Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Cevaplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Cevaplar."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Cevaplar

2 Aşağıdakilerden hangisi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası bilinmelidir?
( )İş sağlığı ve güvenliği kurulu ( )İş sağlığı ve güvenliği uzmanı (x)Hepsi   ← Doğru cevap ( )İşverenin kendisi

3 Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun (Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun), hangi tarihte çıkmıştır? ( )8 Haziran 1936 (x)10 Eylül 1921   ← Doğru cevap ( )17 Ağustos 1950 ( )Hiçbiri

4 Sir Percivale Pott, 1776’de baca temizleyicilerinin hangi kanser türüne sebep olduğunu tarif etmiştir? ( )Skroktum (testis) kanseri ( )Akciğer kanseri   ( ) Lenf kanseri ( )Hiçbiri

5 Çalışanı üretemediği dönemde korumayı amaçlayan sigortalar aşağıdakilerden hangisidir?
( )Kaza ve hastalık ( )Sakatlık ve yaşlılık ( )Analık ve işsizlik (x)Hepsi   ← Doğru cevap

6 Bir İşletmenin bileşenleri aşağıdakilerden hangileridir?
(x)Hepsi   ← Doğru cevap ( )Ortam (fiziksel, toplumsal) ( )Çalışanlar, görevler ( )Gereçler (makine ve maddeler)

7 Siyasi liberalizmin ürünü olan dayanışma yasağının kaldırılması ve ilk sendikaların kurulması hangi yılda gerçekleşmiştir? ( )1888 yılında (x)1846 yılında   ← Doğru cevap ( )1901 yılında ( )1824 yılında

8 İş denetimi hangi amaçla başlatılmıştır?
( )İşverenin otoritesini arttırmak ( )İşçinin çalışmasını sağlamak ( )Hepsi    ( )Yasal düzenlemelere uyulmasını sağlamak

9 İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa Birliği içerisinde, hangi tarihten itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır? ( )1950'lerden itibaren (x)1980'lerden itibaren   ← Doğru cevap ( )1960'lardan itibaren ( )Hiçbiri

10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
( )İşçilerin yaptıkları işler dikkate alınarak periyodik sağlık muayeneleri yapılacaktır. (x)İşveren, yeterli beceri ve uzmanlığa sahip olsa bile işyeri için başka birini sorumlu kişi olarak atamak zorundadır.   ← Doğru cevap ( )İşyeri tehlikelere karşı yeterli koruma sağlanacak şekilde organize edilecektir. ( )Çalışma mahalleri ergonomik şartlar dikkate alınarak tasarlanacaktır.

11 Uluslar arası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işte sağlıklı olmak tanımlanmıştır?
( )190 ve 200 sayılı ( )177 ve 188 sayılı (x)155 ve 161 sayılı    ← Doğru cevap ( )165 ve 166 sayılı

12 Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?
( )İşçinin işyerinde kavga ederken yaralanması ( )İşveren tarafından sağlanan servis aracı ile işçilerin topluca götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen kaza sonucu işçinin yaralanması ( )Sigortasız çalıştırılan işçinin işyerinde kaza geçirmesi (x)İşçinin kendi imkanlarıyla işe gidip gelirken meydana gelen kaza   ← Doğru cevap

13 İlk Sendikal girişimlerle aşağıdakilerden hangileri gerçekleşmeye başlamıştır?
( )Çalıştıranların yükümlülüklerine uymalarını sağlamak ( )Kaza ve hastalık tazminatı ödenmesini ve tazminatların artırılmasını sağlamak ( )Hepsi   ( )Çalışma sürelerini azaltmak

14 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı;
( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların güvenlik konuları ile ilgili bir alandır. (x)Hepsi   ← Doğru cevap ( )İş sağlığı ve güvenliği çalışanların sağlık konuları ile ilgili bir alandır.

15 1865 yılında hangi nizamname yayımlanmıştır?
( )Mahmut Paşa Nizamnamesi ( )Vefik Paşa Nizamnamesi (x)Dilaver Paşa Nizamnamesi   ← Doğru cevap ( )Maadin Nizamnamesi

16 Aşağıdakilerden hangisi çalışma hayatının teftiş ve denetimi ile ilgili kanunî dayanaklardan biri değildir? (x)Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik   ← Doğru cevap ( )81 numaralı İLO sözleşmesi ( )1982 tarihli Anayasa ( )4857 sayılı İş Kanunu


"Sorular ve Cevaplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları