Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com www.erk-isg.com

2  Norm kadro çalışmaları, organizasyonların amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için uygulanır  Bu çalışmaların en önemli amaçlarından birisi, görevlerin yerine getirilmesi için gereken kadronun nitelik ve sayısının belirlenmesidir.

3  Burada yapılan norm kadro çalışmaları organizasyon içerisinde yer alan görevlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ideal kadronun nitelik ve nicelik yönüyle belirlenmesidir.  Planlamada önemli olan, amaçların gerçekleştirilmesi ve bunların yapılması için gereken ideal kadronun olması gerekenden ne az ne de fazla olmasıdır.

4  Norm kadro düzenlemelerinde, benzer nitelikteki işlerin organik gelişim esasına göre sıralanması ve mümkün ise kendi aralarında sınıflandırılarak yazılması gerekmektedir.  Norm kadro, işletmelerdeki çalışanların görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için olması gerekenden az veya daha fazla kadronun değil, nitelik ve nicelik olarak ideal kadro sayılarının saptanmasıdır.

5  Norm kadro süreci; organizasyon çözümlemesi, iş çözümlemesi, görev tanımı ve görev gerekleri ile ilgili norm kadro sayısının belirlenmesi safhalarından oluşmaktadır.  Norm kadro çalışmalarının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için organizasyon çözümlemesinin mutlak suretle yapılması gerekmektedir.

6 Norm kadro çalışmalarının yararları şöyle sıralanabilir:  Kadro unvanlarına açıklık getirir, değişik anlayışları önler.  Tarafsız yönetimin sağlam temellere dayandırılmasında yapısal eleman görevi görür.  Eşit işe eşit ücret sisteminin kurulmasına yardım eder.  İş gören ihtiyaçlarının belirlenmesine ve saptanmasına yardımcı olur.

7  İşgören giderlerinin ve maliyetlerinin en uygun biçimde saptanmasını sağlar.  Kadro gereklerine uygun nitelikte işgören bulunup işe alınmasına yarar.  Kadro gereklerine uygun nitelikli işgören yetiştirilmesi ve eğitilmesi ihtiyacının saptanmasına imkân verir.

8  Norm kadro çalışmaları, nitelikli iş görenlerin işe alınması, yetiştirilmesi ve değerlendirilmesinde önemli yararlar sağlamaktadır.  Norm kadro çalışmaları, kaynakların yerinde, yeterince verimli olarak kullanılmasını ve çağdaş normlara ulaşılmasını sağlayacaktır.

9 Norm kadro çalışmaları; insan kaynağının; hem nitelik hem de nicelik olarak doğru bir şekilde belirlenmesi gerekli pozisyonlarda doğru ve gerekli personelin istihdam edilmesi, örgütsel amaçlar doğrultusunda personelin eğitilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

10 İş analizlerine ve görev tanımlarına dayanak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün ihtiyaç duyduğu vasıf ve sayıdaki personelin belirlenmesi ve standart bir ölçüye bağlanması norm kadro çalışmalarının esasını teşkil eder.

11  Üretim sürecinin en önemli girdisi olan İK planlaması, etkili, verimli, hızlı, akılcı bir mal veya hizmet sunumu için son derece önemli olup hatta bir zorunluluktur.  Zira beşeri sermaye diğer kaynaklardan farklı olup; her türlü yönetsel ve örgütsel faaliyeti olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

12

13

14

15

16 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

17 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları