Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47"— Sunum transkripti:

1 ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 mail@erkisg.com mail@erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erkisg.com www.erk-isg.com www.erk-isg.com

2 Günümüzde İK yönetiminde en önemli işlevlerden birisi işe uygun, doğru elemanların alınması ve doğru işe yerleştirilmesi işlemidir. Bunun başarılı olarak yerine getirebilmesi için öncelikle örgütün ihtiyaç duyduğu elemanların nitelik ve nicelik olarak tespit edilip bunun sonuçlarına göre hareket edilmesidir.

3 Başarılı burum ve kuruluşların ortak özelliği, yetkin ve üretken insanlarla çalışmalarıdır. Verimi ve başarıyı artırmanın yolu da nitelikli çalışanların sayısının artırılmasından geçmektedir. Şirketler şu andaki veya gelecekteki işgücü ihtiyaçlarının karşılanması için şirket içinden veya dışarısından karışlanmasını sağlayan süreçler uygulamaktadır

4 İşe alma ve yerleştirme sürecinin etkin olarak uygulandığı şirketlerde çalışanın motivasyonunun ve verimliliğinin artmasının yanında, örgütün stratejik hedeflerine ulaşmasında doğrudan katkı sağladığı yapılan araştırmalarda görülmüştür.

5 Şirketlerin işe alma ve yerleştirme süreçlerinin amacı açık kadro ve pozisyonlara, şirket kültür ve hedeflerine uygun, temel ve pozisyona uygun yetkinlikler bazında en uygun kişiyi işe alıp yerleştirmektir. İşe alımlarda dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden biri de işle ilgili yetkinliklerin adayın karşılaşıp karşılaşmadığının belirlenmesidir

6 Bir şirket için işe alım sistemi; doğru çalışanların şirkete alınması ve korunması konusunda kritik öneme sahip bir sistemdir. Çalışanların şirkette kalıcı olmalarının sağlanması ve sergileyecekleri performans büyük oranda işe alım sistemleri ve politikaları ile ilişkili önemli bir konudur

7 Verilecek iş ilan ve duyuruları, adayların incelenmesi, görüşmeye davet edilmesi, görüşme yapılması, adayın ilgili bölümle görüştürülmesi, adaya olumlu ya da olumsuz olarak bilgi verilmesi, iş teklifi, işbaşı yapması, işe alınan personelin oryantasyonu, işten çıkartma ve başvuruların gizli tutulması, işe alım sisteminde var olan faaliyetlerdir.

8 Bu faaliyetlerin bir sistem doğrultusunda ve usulüne uygun yürütülmesi, adaylar işe alınsa da alınmasa da şirket hakkında olumlu izlenimlerin edinilmesini sağlamaktadır. Bu konuda yapılan araştırmalar, çalışanların büyük bir oranının oryantasyon sürecinde işte kalıp kalmayacaklarına karar verdiğini göstermektedir.

9 Güvenilir bir personel seçimi uygulaması için, öncelikle işyerlerindeki pozisyonlar için iş tanımları ve iş analizlerinin yapılması gereklidir

10 Bunlar yapılmadan işgücü alımlarında başarı pek mümkün olmamaktadır. Çünkü şirketlerde amaç işe göre personel seçmek olmalıdır. İkinci önemli konu da standardizasyonu, normatif çalışmalar, yapılmamış, geçerlilikleri ve güvenilirlikleri saptanmamış test ve sınavların seçim sürecinde kullanılmaması ve karar vermede ölçüt olmamalıdır.

11 Günümüzde insan, tüm kurum ve işletmelere rekabet avantajı sunan en önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Eleman seçme ve yerleştirme sistemi de insan kaynağının verimli kullanılması sürecinin başlangıcıdır.

12

13

14

15

16 HİÇ BİR İŞ TEDBİR ALINMADAN YAPILACAK KADAR ACİL VE ÖNEMLİ DEĞİLDİR. ERK İSG&İK

17 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ERK İSG&İK 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47 0505 705 80 46 – 0505 705 80 47" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları