Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU www.semihacikgozoglu.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU www.semihacikgozoglu.com."— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU www.semihacikgozoglu.com

2 Alan Çalışmaları, Veri Hazırlama, Hipotez Testleri  Alan Çalışmaları: Örnekleme yöntemi belirlendikten sonra, bu yöntemin uygulanması alanda yapılır. Alanda çalışacak olanlar, örneklemede belirlenen yöntemlere göre cevaplayıcılarla temasa geçerler. 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 2

3 Alan Çalışmasının Özellikleri  Verilerin toplanabilmesi için iki seçenek vardır 1. Kendi araştırma ekibini kurmak 2. Herhangi bir araştırma firmasıyla anlaşmak.  Alan çalışmaları, işsizlere iş imkanı yaratan bir istihdam alanı olmaktan çok, en azından bir süre e ğ itim görmüş profesyonel alan çalışanlrının işidir. 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 3

4 Alan Çalışmalarında Uygulama Süreci 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 4 Alan Çalışmalarını De ğ erlendirmek Alan Çalışanlarının Geçerlili ğ ini Ölçmek Alan Çalışanlarını Seçmek Alan Çalışanlarını E ğ itmek Alan Çalışanlarını Denetlemek

5 Alan Çalışanlarının Seçimi  Bölgeye, iklime göre uygun elemanın seçilmesi gerekir. 1. Sa ğ lık 2. Sempatiklik 3. Konuşkanlık 4. Hoş Görümlülük 5. E ğ itim Düzeyi 6. Deneyimlilik 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 5

6 Alan Çalışanların E ğ itimi  Genel ve Özel olmak üzere ikiye ayrılır.  Anketçilerin e ğ itimi kendi içinde beş konuyu kapsar.  İ lk temas nasıl yapılmalı?  Soruların Sorulması  Sondajlama Yapılması  Cevapların Kaydedilmesi  Görüşmenin Bitirilmesi 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 6

7 Anket Çalışanlarının Denetimi  Örnekleme Denetimi  Sahte İ şlemlerin Denetimi  Merkezi Büro Denetimi 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 7

8 Alan Çalışmalarının Geçerlili ğ in Ölçülmesi  Anketlerin geçerlili ğ in ölçülmesi için belli oranda anketin gözden geçirilmesidir. 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 8

9 Alan Çalışmalarının De ğ erlendirmesi  Maliyet ve Zaman  Cevaplama Oranı  Görüşme Kalitesi  Giriş kısmının sunuşu çarpıcı ve ikna edici mi?  Sorular do ğ ru ve ciddi bir şekilde cevaplayıcıya yöneltiliyor mu?  Görüşmeci ne derecede tarafsız davranıyor?  Hassas olan sorular nasıl soruluyor?  Görüşme istenilen şekilde bitiriliyor mu? 12.01.2015 Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU 9


"PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Ö ğ r. Grv. Semih AÇIKGÖZO Ğ LU www.semihacikgozoglu.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları