Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
TÜRKİYE BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUK VE BEBEK ÖLÜMLERİNİN TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMASI (BEÇMOR-2010) Prof. Dr. Haydar SUR -Proje Yürütücüsü- İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

2 Çalışmanın Esas ve Tali Amaçları
Türkiye’de – dönemindeki bebek ve beş yaş altı çocuk ölüm hızlarını saptamak Bebek ve çocuk sağlığı konusunda yürütülen politikaların değerlendirilmesi Daha sonraki politikaların belirlenmesi Sağlık Bakanlığı’nca tutulan rutin kayıtların karşılaştırılması Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

3 Çalışma Protokolünün Tarafları
T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü İstanbul Üniversitesi Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

4 Çalışmanın Yürütülmesinde Sorumlu Kişiler
Prof. Dr. Haydar SUR – İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Işıl MARAL – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Doç. Dr. Mustafa TAŞDEMİR – Marmara Ün. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI- İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Yavuz SANİSOĞLU – Yıldırım Beyazıt Ün. Dr. Mesut AKYOL – GATA Biyoistatistik AD Dr. Nuran AYDIN – Koç Ün. Hemşirelik Yüksekokulu Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

5 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Soru kağıtları 2 Bölümden oluştu: Hane halkı soruları Evlenmiş kadın soruları Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

6 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Hane Halkı Soruları Evlenmiş Kadın Soru Kâğıdı’nın uygulanacağı kadınları belirlemek amaçlı sorular Hanede yılları arasındaki dönemde gerçekleşen tüm yaş gruplarındaki ölümleri kayıt altına alıp bebek ve çocuk ölümlerinin ilk bulgusunu elde etmek amaçlı sorular Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

7 Evlenmiş Kadın Soruları
Evlenmiş olma, resmi ve/veya dini nikâhlı olma veya birlikte yaşama olarak tanımlandı ve kişinin kendi beyanı esas alındı Doğurganlık , doğumlar ve ölümler ile ilgili bilgiler elde edildi Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

8 Doğumlarla İlgili Verilerin Kapsamı
Doğum tarihi Cinsiyet Kaç haftalık doğduğu Gebeliğin istenme durumu Doğumun yapıldığı yer Doğum şekli Doğum ağırlığı Emzirme durumu Doğuştan gelen anomalisi olup olmadığı Halen hayatta olup olmadığı Ölmüş ise; Ölüm yaşı Ölümün nerede gerçekleştiği Öldüğünde bir hastalık tanısı alıp almadığı her bir çocuk için ayrı ayrı sorgulandı Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

9 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Takvim Modülü Evlenmiş Kadın Formu’nun bir parçası Ocak 2005’den başlayarak 2010 aralık ayı sonuna kadarki 6 yıllık dönemde gerçekleşen doğurganlık ve ölüm olaylarının aylık olarak kaydedilmesi için kullanıldı Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

10 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Örneklem Araştırmanın örneklem tasarımı ve büyüklüğü, Türkiye geneli, kentsel ve kırsal alanlar için kanıt verecek hassasiyette Türkiye için TÜİK’in oluşturduğu hane halkı veri tabanından çok aşamalı küme örnekleme (multistage cluster sampling) yöntemi ile Nüfusu on bin kişiden daha az olan yerleşim birimleri kırsal, on bin ve üzeri nüfuslu yerler kentsel yerleşim yeri olarak tanımlandı Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

11 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Örneklemin Boyutu Araştırma örneklemi haneyi kapsamakta 33136’sı (% 75.56) kentsel 10720’si (% 24.44) kırsal Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

12 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

13 Araştırma Ekibinin Oluşturulması
Görüşmeci, denetçi, ekip başı ve saha koordinatörleri Türkiye’deki üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Yüksek Okulları (SYO) ve Hemşirelik Yüksek Okullarına (HYO) gönderilen duyurular yoluyla alınan başvurular arasından seçildi Saha çalışması için seçilen çalışanlar üniversite öğrencilerinden ve mezunlarından oluşturuldu Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

14 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Araştırma Ekibi 73 İl ekibi İllere göre farklı sayılarda ekip üyeleri Her ekipte, 1 akademik personel ekip başkanı olarak, ilin büyüklüğüne göre arasında değişen kadın görüşmeci 1 alan denetçisi görev Toplam 323 personel + Yönetim Ekibi Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

15 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Veri Toplama 4 hafta sürdü Anket formları kargo ile merkeze (İstanbul) gönderildi Veri kalitesi denetlendi Bazı anketlerin tekrarı, bazı telefon sorgulamaları.. Onaylanan anketlerin veri girişi işlemi başlatıldı Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

16 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Veri Girişi 130 veri giriş elemanı Verilerin ikişer kez girilip çapraz kontrolü Özel bir şirket tarafından hazırlanan SAVGKASPro1 (Sağlık Araştırmaları Veri Giriş, Kontrol ve Analiz Sistemi Programı) paket programı kullanılarak bilgisayara girildi ve denetlendi Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

17 Verilerin Kalite Denetimi
Verilerin toplanması esnasında Verilerin girişine karar verilirken Veri girişi sonrasında kalite denetimleri yapıldı Mahremiyet için bilgi toplanırken, kağıt ortamda ve elektronik ortamda özel önlemler alındı Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

18 Veri tabanının güvenliği
Veri tabanı göçmesine yönelik önlemler Dışarıdan saldırılara karşı elektronik önlemler Yetki limitini, zamanını aşan veya yetkisi olmayan elemanların veritabanına erişiminin engellenmesi Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya

19 Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya
Teşekkür. Haydar Sur Beçmor 2010 Sunumu - Antalya


"İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları