Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri"— Sunum transkripti:

1 Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

2 Bilimsel olarak bir bilgiye ulaşmada izlenen yola yöntem, kullanılan araçlara da teknik adı verilir.
Araştırma yöntemleri: Tümevarım(Endüksiyon), Tümdengelim(Dedüksiyon), Analoji (Benzetme) Hipo-dedüktif Yöntem (Birleştirici Yöntem)

3 Bilimler araştırma konularına uygun olarak bu yöntemlerden birini tercih ederler.
Yöntemler çoğu kere aynı olsa bile, araştırma teknikleri, her bilimin konusuna uygun olarak çeşitlenir.

4 Sosyolojinin Kullandığı Araştırma Teknikleri:
Anket:Önceden hazırlanmış soru kağıtları belirlenen örneklem grubuna uygulanır. Görüşme:Belirli sorular görüşmeci aracılığı ile uygulanır. Bu anlamda anket uygulamasından farklıdır. Anket tekniğinde örneklem grubu ile iletişim kısıtlıdır. Hatta kimi zaman, araştırmayı yapan kişi ile örneklem grubu hiç karşılaşmayabilir. Görüşme tekniği ise , yüz yüze iletişime olanak sağlar. Bu sayede de, örneklem grubu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edilmesi sağlanabilir.

5 Monografi:Sınırları belirlenmiş tek bir konu üzerinde derinlemesine yapılan incelemedir. Gecekondu ailesi, işçi ailesi..vb konular için monografi uygun bir tekniktir. üzerine yapılan araştırma monografi tekniğine uygundur. Olay incelemesi: Tek bir olay ya da konu üzerine derinlemesine araştırma yapılır. Örneklem sayısı sınırlıdır. Monografiden farkı; burada olay ya da kişi derinlemesine incelenirken, monografide bir konu derinlemesine incelenir. Herhangi bir suçun derinlemesine incelenmesi isteniyorsa, olay incelemesi bunun için uygun bir tekniktir.

6 Sosyometri: Küçük gruplarda, bireyler arasıdaki yaklaşma ve uzaklaşma modellerini açıklamayı sağlayan bir araştırma tekniğidir. Burada amaç, grup içi dayanışmayı tespit edip, geçimsizlik ve uyumsuzlukları azaltmaktır.

7 Sosyolojide tartışılan bir konu seçerek, yöntem ve tekniğinizi belirleyin ve bir araştırma örneği geliştirin.


"Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları