Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KADEM KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ HEKİM ÇALIŞMA KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER ARAŞTIRMASI MART 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KADEM KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ HEKİM ÇALIŞMA KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER ARAŞTIRMASI MART 2010."— Sunum transkripti:

1 KADEM KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ HEKİM ÇALIŞMA KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER ARAŞTIRMASI MART 2010

2 ARAŞTIRMANIN AMACI-HEKİMLER Araştırmanın genel amacı Kuzey Kıbrıs’ta gerek kamuda gerekse özelde çalışmakta olan hekimlerin çalışma koşulları, sorunları ve beklentileriyle ilgili veriler elde etmektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki spesifik konular araştırılmıştır. – Kuzey Kıbrıs’taki sağlık sistemiyle ilgili genel düşünceler – Pratikle ilgili Sorunlar – Hekimin mesleki gelişim olanakları – Çalışma Koşulları ve tatmin – Tabipler Birliği’ne ilişkin tutumlar – Tıp pratiğiyle ilgili tanıtım ve reklam çalışmalarına yönelik tutumlar – Hekimlerin demografik özellikleri

3 ARAŞTIRMANIN AMACI-VATANDAŞ Araştırmanın genel amacı Kuzey Kıbrıs dejure nüfusunun (hanelerin) almış olduğu sağlık hizmetlerinin niteliğini, sıklığını ortaya koymak, bu hizmetlerle ilgili deneyimlerini öğrenmektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki spesifik konular araştırılmıştır – Kuzey Kıbrıs’taki sağlık sistemiyle ilgili genel düşünceler – Alınan sağlık hizmetleri – Sağlık hizmetinden memnuniyet/tatmin – Sağlık hizmetleriyle ilgili kurumlara duyulan güven – İlk yardım

4 ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ-HEKİMLER • Araştırma kantitatif yöntemlerden “telefon ile görüşme yöntemi” ile gerçekleştirilmiştir. Üye hekimlerle randevu alınmak suretiyle uygun gün ve saatlerde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. • Görüşme raporları enetlenmiştir. Denetim sonrasında her anketin tutarlılık testleri yapılacak ve çelişkili bilgiler, tekrar aranmak suretiyle görüşme yapılan kişiyle tekrar konuşularak giderilmiştir. Bundan sonraki aşamada ucu açık ya da yarı-açık sorular kodlanmıştır. Kodlanması tamamlanan anketler bilgisayar ortamına aktarılmış ve sonuçlar çoklu tablolar olarak hazırlanmıştır. Çoklu tablolar sayesinde her bir soru ile ilgili sonuçlar yaş, cinsiyet, çalışma alanı, çalışma yeri, bölge ve ilçe temelinde ayrıntılandırılmış şekilde izlenebilecektir. Son aşamada elde edilen tablolar analiz edilmiş ve raporlanmıştır.

5 ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ-VATANDAŞLAR • Araştırma kantitatif yöntemlerden yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Evlerinde ziyaret edilen katılımcılarla standart soru formu temelinde görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında tüm hane üyeleri hakkında bilgi toplanmıştır. Elde edilenveriler yerinde denetlenmiştir. Bu denetim sırasında anketörün, – Görüşme yapacağı evleri kendisine önceden verilen yürüyüş şemasına göre seçip seçmediği, – Belirlediği haneden görüşme yapacağı kişiyi “hane halkı kişi seçme kriterlerine göre seçip seçmediği, – Görüşme yapılan kişiye bütün soruları sorup sormadığı denetlenmiştir. • Denetim sonrasında her anketin tutarlılık testleri yapılmış ve çelişkili bilgiler, merkezden aranmak suretiyle görüşme yapılan kişiyle tekrar konuşularak giderilmiştir. Bundan sonraki aşamada ucu acık ya da yarı-açık sorular kodlanmıştır. Kodlanması tamamlanan anketler bilgisayar ortamına aktarılmış ve sonuçlar çoklu tablolar olarak hazırlanmıştır. Çoklu tablolar sayesinde her bir soru ile ilgili sonuçlar yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, bölge ve ilçe temelinde ayrıntılandırılmış şekilde izlenebilecektir. Son aşamada elde edilen tablolar analiz edilmiş ve raporlanmıştır.

6 ARAŞTIRMALARIN ÖRNEKLEMİ • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin toplam 765 üyesi bulunmaktadır. Hekimlerle yapılan araştırmada 307 kişilik bir örneklem grubu kullanılmıştır. • Vatandaşlarla gerçekleştirilen çalışmanın örneklem sayısı ise 1003 olmuştur. Ancak bu hanelerde toplam 3,316 kişinin sağlıkla ilgili bilgileri toplanmıştır.

7 ARAŞTIRMA SONUÇLARI

8 VATANDAŞ HASTAHANEYE/HEKİME/ÖZEL KLİNİĞE EN YÜKSEK ORANDA HANGİ RAHATSIZLIĞI İÇİN BAŞ VURUYOR?

9 VATANDAŞ SAĞLIK SORUNLARI İÇİN NEREYE BAŞ VURUYOR?

10 Araştırma sonuçları vatandaşların acil vakalar için ağırlıkla Devlet acile başvurdukarını ortaya koymuştur. Özel Acile başvuranların payı 25,5% olmuştur. 2010 YILI İÇİNDE ACİL İÇİN NEREYE BAŞVURULMUŞ?

11 VATANDAŞ GENEL OLARAK ÜLKEMİZDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ NE KADAR GÜVENİLİR BULUYOR? 11

12 VATANDAŞLARIN DEVLET HASTAHANESİNDE SUNULAN ÇEŞİTLİ HİZMETLERİ TATMİN EDİCİ BULMA DURUMU 12

13 Siz veya hanenizde yaşayanlar son 1 yıl içinde aşağıdaki sorunları yaşadınız mı? Yaşadınız ise bu hangi sıklıkla oldu? 13

14 VATANDAŞIN TEDAVİ SONUCUNDAN ŞİKAYETÇİ OLMA DURUMU

15 HEKİMLERİN DEVLET HASTAHANESİNDE SUNULAN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ TATMİN EDİCİ BULMA DURUMU

16 Devletin sunmuş sağlık hizmetlerinde bir reform yapılması konusundaki düşünceler

17 Genel olarak değerlendirdiğiniz zaman, aşağıdakilerin her birinde son 3- 5 yılda genel gidişi nasıl buluyorsunuz?

18 Size göre sağlık sisteminde yapılacak bir reformda ele alınması gereken öncelikli 2 konu nedir?

19 Bir hekim olarak aşağıdaki her bir konuda ne derece bir sorun yaşadığınızı ya da yaşamadığınızı söylersiniz?

20 Bir hekim olarak aşağıdaki her bir konuda ne derece bir sorun yaşadığınızı ya da yaşamadığınızı söylersiniz? –Büyük bir sorun

21 Emeğinizin karşılığı olarak elde ettiğiniz kazanç konusunda aşağıdakilerden hangisi sizin düşüncenizi en iyi ifade etmektedir?

22 Ücretlendirmeyle ilgili olarak aşağıda belirtilen konulardaki görüşünüzü almak istiyorum. Size göre bu ücretler az mı, yaklaşık olarak makul düzeyde mi yoksa fazla mı?

23 Siz koşullarınızı dikkate aldığınız zaman aşağıdaki hangi statüde çalışmayı tercih edersiniz?

24 Hekimlerin reklam/tanıtım yapmaları konusundaki görüşünüz


"KADEM KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ HEKİM ÇALIŞMA KOŞULLARI, SORUNLAR VE ÖNERİLER ARAŞTIRMASI MART 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları