Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makroekonomi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makroekonomi."— Sunum transkripti:

1 Makroekonomi

2 Makroekonoinin Kapsamı
Çıktı (Üretim) ve İstihdam Düzeyi Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH ya da GDP) denir Fiyat Düzeyinin İstikrarı Ekonomik Büyüme Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları Dış Açıklar

3 Makroekonominin Tarihçesi
Büyük Buhran J. Maynard Keynes Stagflasyon (parasalcı Görüş) Milton Freidman Neo-klasik Rasyonel beklentiler Reel Ekonomik Dalgalanmalar Teknoloji Neo-keynesyen Piyasa başarısızlıkları

4 İstihdam İstihdam, üretim faktörlerinin –emek, toprak ve sermaye- fiili olarak üretim sürecinde kullanılmasıdır. Potansiyel çıktı düzeyi İşgücü Çalışma gücü Çalışma Arzusu

5

6 İşsizlik Türleri Friksyonel Yapısal İşsizlik Devresel İşsizlik
İşgücü piyasasındaki olağan hareketlilikten dolayı ortaya çıkan, uzun süreli olmayan işsizliğe friksiyonel işsizlik denir. Yapısal İşsizlik Devresel İşsizlik Mevsimlik Konjonktürel Doğal İşsizlik Oranı

7

8 Enflasyon Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışlardır. TÜFE ÜFE
GSYİH Deflatörü GSYİH deflatörü, bir dönemin nominal GSYİH’sinin reel GSYİH’sine oranıdır

9 TÜFE Deflatör, TÜFE’ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. Deflatör ekonomide üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri içerirken, TÜFE yalnızca tüketicilerce satın alınan bazı mal ve hizmetleri içerir. TÜFE ithal mallarını da içerirken, deflatör yalnızca yurtiçinde üretilen malları ve hizmetleri içerir.

10

11

12 Enflasyon & Deflatör Deflatör, TÜFE’ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer. Deflatör ekonomide üretilen tüm nihai mal ve hizmetleri içerirken, ÜFE yalnızca tüketicilerce satın alınan bazı mal ve hizmetleri içerir. TÜFE ithal mallarını da içerirken, deflatör yalnızca yurtiçinde üretilen malları ve hizmetleri içerir. TÜFE’nin ölçtüğü mal sepeti Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre değiştirilirken, deflatör ekonomide üretilen malların bileşimindeki tüm değişmeyi yansıtır.

13 Enflasyon Sabit Gelirliler ve Tasarrufta Bulunanlar
Borç Verenler ve Borç Alanlar İşçiler ve İşverenler İşlem Maliyetleri Fiyat Mekanizması aksar

14 GSYH Belli bir ekonomide üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir. Cari fiyatlar kullanılarak nihai mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin ölçülmesi nominal GSYİH baz dönemi fiyatları (temel alınan bir yılın fiyatları) kullanılarak, nihai mal ve hizmet çıktısının değeri hesaplanmaktadır. Reel GSYİH’nin bu özelliği nedeniyle alternatif ismi sabit fiyatlarla GSYİH’dir

15

16

17 Büyüme Oranı Reel GSYİH artış

18 GSYH Hesaplanması Nihai Mallar, Aramalı ve Katma Değer Cari Dönem
Üretim Katma Değer Cari Dönem Piyasa Fiyatı

19 GSYH Hesaplama Harcama Yöntemi Gelir Yöntemi Üretim Yöntemi

20 Harcama Yöntemi GSYİH= C + I + G + NX Tüketim harcamaları (C)
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu (Yatırım Harcamaları) (I) Devletin nihai tüketim harcamaları (G) Net İhracat ((X-M) ya da NX)

21 Gelir Yöntemi İşgücü ödemeleri (W) Kira gelirleri ya da rant (R)
Net faiz Karlar Dolaylı vergiler Amortismanlar GSYİH = Ücret + Rant + Faiz + Kar + Dolaylı Vergiler + Amortismanlar

22 Üretim Yöntemi

23

24 GSYİH ölçemedikleri Piyasalara Yansımayan Üretim: Nüfustaki Değişmeler
Boş Zaman Dışsallıklar

25 Faiz

26 Döviz Kuru Devalüasyon & Revalüasyon Değer Kazanma & Değer Kaybetme


"Makroekonomi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları