Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Makro İktisat İktisadi Analiz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Makro İktisat İktisadi Analiz"— Sunum transkripti:

1 Makro İktisat İktisadi Analiz
Bilgin Bari

2 Tanımlar İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.
Makro İktisat ekonomiyi bir bütün olarak inceler. İktisat politikası, kısa dönemde ekonomide ortaya çıkan dengesizlikleri düzeltmeye dönük uygulamalardır.

3 Makro İktisadın Kapsamı
Çıktı ve istihdam düzeyi Fiyat düzeyinin istikrarı Ekonomik büyüme Bütçe Açıkları ve Kamu Borçları Dış Açıklar

4 Makro Ekonomik Problemler
Neden ülkeler arasında büyüme oranları ve gelir düzeyleri farklıdır? Tasarruflar neden önemlidir? Fiyat istikrarı neden önemlidir? Neden cari işlemler açığını tutmalıyız? Finansal krizleri engellemenin bir yolu var mıdır?

5 İktisadi Analiz Ekonomi politikasını yapmak siyasetçilere, politikaları analiz etmek iktisatçılara aittir. Diğer bilimler gibi iktisat bilimi de kendi araç setine, verisine, terminolojisine ve düşünme yöntemlerine sahiptir. İktisat Teorisi – İktisadi Model - Veri

6 İktisat Teorisi: Belirli bir iktisadi olguyu açıklamaya çalışan mantıksal çerçevedir.
İktisadi Model: İktisadi olgunun basitleştirilmiş gösterimidir. İktisatçılar dünyayı anlamak için modelleri kullanırlar. İktisadi modeller, değişkenler (içsel-dışsal)arasındaki ilişkileri tanımlar. İçsel değişkenler model tarafından açıklanır, dışsal değişkenler modele veri olarak alınır. Modelin amacı dışsal değişkenlerin içsel değişkenleri nasıl etkilediğini göstermektir.

7 Veri: Ekonominin genelinde iktisadi değişkenlerdeki değişimleri gösterir.
İktisatçılar iktisadi model tahminleri için veriyi kullanırlar ve gerçekçi sonuçlara yaklaşmaya çalışırlar.

8 Ekonomide Kısa Dönem: Çıktı talep tarafından belirlenir.
Ekonomide Orta Dönem: Çıktı teknoloji düzeyi, sermaye birikimi ve işgücü tarafından belirlenir. Ekonomide Uzun Dönem: Çıktı eğitim, ar-ge, tasarruflar ve yönetişim tarafından belirlenir.

9 İktisat Politikasının Amaçları
Çıktıda istikrar Fiyat istikrarı Tam istihdam Döviz kuru istikrarı Finansal istikrar

10 İktisat Politikası Para Politikası: Fiyat istikrarı öncelikli amaçtır. Para arzı ve faiz oranı politika araçlarıdır. Fiyat istikrarı belirsizliği azaltır, bu sayede daha iyi bir yatırım ortamı oluşur ve ekonomik büyüme gerçekleşir. Fiyat istikrarı =>çıktı istikrarı (ilahi tesadüf: divine coincidence, Blanchard and Gali, 2005) Fiyat istikrarının potansiyel büyüme üzerinde etkisi yoktur.

11 İktisat Politikası Maliye Politikası: Para politikasını destekler. Kamu harcamaları ve vergiler temel politika araçlarıdır. Bütçe açıkları ve enflasyon arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bu ilişki aşırı talep ve açıkların para basılarak finansmanı sonucu orta çıkmaktadır.

12 İktisat Politikası Küresel finans krizi sonrası finansal istikrar ön plana çıkmıştır. Finansal sistem yatırımlar ve ekonomik büyüme için önemli Finansal sistemdeki batık krediler kamu borcunu artırır. İnsanlar risk almayı severler. (özellikle uzun süreli büyüme dönemlerinde, Greenspan, 2002) İktisat politikası ortaya çıkacak riskleri önlemeli


"Makro İktisat İktisadi Analiz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları