Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2

3 22 İşsizlik, Enflasyon ve Uzun Dönem Büyüme BÖLÜM İÇERİĞİ İşsizlik
İşsizliğin Ölçümü İşsizlik Oranının Bileşenleri İşsizliğin Maliyeti Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi Enflasyonun Maliyeti Uzun Dönem Büyüme Çıktı ve Verimlilik Artışı İleriye Bakış

4 İşsizlik İşsizliğin Ölçümü
ekonomiçalışan 16 yaş ve üzeri (1) bir başkası ya da kendi için haftada1 saat ve üzeri ücret karşılığı çalışmış (2) ücret karşılığı olmaksızın bir aile teşebbüsünde 15 saat ve üzeri çalışmış (3) bir işi varken ücretli veya ücretsiz geçici olarak işyerinde bulunmayan kişidir. işsiz 16 yaş ve üzerinde çalışmayan ancak çalışmaya hazır ve geçmiş 4 hafta içinde iş bulabilmek için özel çaba göstermiş bir kişidir.

5 İşsizlik İşsizliğin Ölçümü
işgücüne dahil olmayan Çalışmak istemeyen ya da iş aramaktan vazgeçen bir kişidir. işgücü Çalışan ve işsizlerin toplamıdır. İşgücü = çalışan + işsiz Nüfus = işgücü + işgücüne dâhil olmayanlar

6 İşsizlik İşsizliğin Ölçümü
işsizlik oranı İşsiz kişi sayısının işgücündeki toplam kişi sayısına oranıdır. işgücüne katılım oranı İşgücünün 16 yaş ve üzeri toplam nüfusa oranıdır.

7 İşsizlik İşsizliğin Ölçümü

8 İşsizlik İşsizlik Oranının Bileşenleri
Farklı Demografik Gruplar için İşsizlik Oranı

9 İşsizlik İşsizlik Oranının Bileşenleri
Eyalet ve Bölgelerde İşsizlik Oranları

10 İşsizlik İşsizlik Oranının Bileşenleri
Umudu Kırılmış İşçiler (Çalışanlar) Umudu kırılmış çalışan etkisi Kişilerin çalışmak isterken iş bulamamaktan ötürü cesaretlerini kaybederek iş aramayı durdurmaları, böylece işsiz ve işgücü sınıflanmasından çıkmasıyla ölçülen işsizlik oranındaki azalıştır.

11 İşsizlik İşsizlik Oranının Bileşenleri İşsizliğin Süresi

12 İşsizlik İşsizliğin Maliyetleri Belli Ölçüde İşsizlik Kaçınılmazdır
İşsizliğin çeşitli maliyetlerini tartışırken işsizliği üç çeşit olarak sınıflandırmak yararlı olacaktır: Friksiyonel (geçici) işsizlik Yapısal İşsizlik Konjonktürel işsizlik

13 İşsizlik İşsizliğin Maliyetleri
Friksiyonel, Yapısal ve Konjonktürel İşsizlik friksiyonel (geçici) işsizlik İşsizliğin işgücü piyasasının normal işleyişinden dolayı ortaya çıkan kısmı; kısa dönem iş/beceri eşleşmesi sorununu belirtmek için kullanılır. yapısal işsizlik İşsizliğin ekonominin yapısındaki değişimden dolayı ortaya çıkan ve belli endüstrilerde önemli kayıpla sonuçlanan kısmıdır. doğal işsizlik oranı Ekonominin doğal işleyişinin sonucu olarak ortaya çıkan işsizliktir. Bazen friksiyonel ve yapısal işsizliğin toplamı olarak kabul edilir. konjonktürel işsizlik Resesyon ve buhran dönemlerinde işsizlikteki artıştır.

14 İşsizlik İşsizliğin Maliyetleri Sosyal Sonuçlar
İşsizliğin maliyeti ne topluma aynı ölçüde yansır ne de kolayca ölçülebilir. 1930 buhranının sosyal sonuçları belki de kavranması en zor olan olaydır. Az sayıda kişi bu dönemden zarar görmeden kurtulabildi. En alt tabakada fakirler ve işgücünün yaklaşık yüzde yirmi beşinden oluşan tam anlamıyla işsizler mevcuttu. Hala işini sürdürmekte olanlar bile kendilerini yarı zamanlı çalışır buluyorlardı. Borsa çöktüğünde pek çok kişi tasarruflarının tümünü ya da bir kısmını kaybetti ve bankalar iflas etti.

15 Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) İşgücü istatistik bürosu tarafından her ay tipik kentli tüketicinin satın aldığı piyasa sepetini temsil eden mal grubunu kullanılarak hesaplanan fiyat endeksi.

16 Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi
▲ ŞEKİL TÜFE Piyasa Sepeti TÜFE Piyasa sepeti tipik bir tüketicinin parasını çeşitli mal ve hizmetler arasında nasıl bölüştürdüğünü göstermektedir. Tüketicinin parasının çoğu konut, ulaşım, gıda ve içeceğe gitmektedir.

17 Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi

18 Enflasyon Tüketici Fiyat Endeksi
üretici fiyat endeksleri (ÜFE’ler) Üreticinin üretim sürecinin her aşamasında karşı karşıya olduğu fiyatların ölçümüdür. Bunlar üreticilerin ürünler için üretim sürecinin son değil her aşamasında karşı karşıya oldukları fiyatın endeksleridir. Endeksler üretim sürecindeki çeşitli aşamalar için ayrı ayrı hesaplanır. Tamamlanmış mallar, ara materyaller ve ham materyaller kendi içinde de alt kategorileri içeren üç ana kategoridir.

19 Enflasyon Enflasyonun Maliyetleri
Enflasyonla birlikte kişilerin maaş, ücret, kâr, faiz ve kira gelirleri artış gösterir. Ücret işgücünün, kira arazinin fiyatıdır. Enflasyon durumunda girdi fiyatları da dâhil olmak üzere pek çok fiyat artış gösterir. Böylece enflasyon kendi kendine bir kişinin satınalma gücünü düşürmez.

20 Enflasyon Enflasyonun Maliyetleri
Enflasyon Gelirin Dağılımını Değiştirebilir reel faiz oranı Kredi faiz oranı ile enflasyon oranının farkı.

21 Enflasyon Enflasyonun Maliyetleri Yönetsel Maliyetler ve Etkinsizlik
Beklenen enflasyonla bile ilişkilendirilebilecek maliyetler olabilir. Bunlardan biri ayak uydurma amaçlı yönetsel maliyetlerdir. Bir Numaralı Halk Düşmanı mı? İktisatçılar enflasyonun maliyetinin derecesini yıllarca tartıştılar. Gerçek iktisadi maliyeti ne olursa olsun insanlar enflasyondan hoşlanmazlar.

22 Uzun Dönem Büyüme çıktı büyümesi Ekonominin tümünün büyüme oranı.
kişi başına çıktı büyümesi Ekonomide kişi başına çıktıdaki büyüme oranı. verimlilik büyümesi İşçi başına çıktının büyüme oranı.

23 Uzun Dönem Büyüme Üretim ve Verimlilik Artışı
▲ ŞEKİL İşçi Saat Başına Çıktı (Verimlilik), 1952 I–2007 IV Verimlilik 1950 ve 1960’ larda sonraki dönemlere göre daha hızlı artmıştır.

24 Uzun Dönem Büyüme Üretim ve Verimlilik Artışı
▲ ŞEKİL 22.3 İşçi Başına Sermaye, 1952 I–2007 IV İşçi başına sermaye 1980’lere kadar artmış daha sonra biraz düzleşmiştir.

25 İleriye Bakış Böylelikle makroekonominin temel kavram ve sorunlarına girişi tamamlamış olduk. Bu kısmın ilk bölümünde konuya giriş yapıldı; ikinci bölümde milli hasıla ve milli gelir ölçümü tartışıldı; ve bu bölümde ise işsizlik, enflasyon ve uzun dönem büyüme tartışıldı. Artık makro iktisatın işleyişini analiz etmeye hazırız.

26 TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) konjonktürel işsizlik umudu kırılmış çalışan etkisi Çalışan friksiyonel işsizlik işgücü işgücüne katılım oranı doğal işsizlik oranı işgücüne dahil olmayan çıktı büyümesi kişi başına çıktı büyümesi üretici fiyat endeksleri (ÜFEler) verimlilik büyümesi reel faiz oranı yapısal işsizlik işsiz işsizlik oranı 1) iş gücü = istihdam edilen + işsiz 2) nüfus = işgücü + işgücüne dahil olmayan


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları