Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. PLANLAMA ÇALIŞMALARI PLANIN AMACI : Hazırlanacak kalkınma planları sınırlı doğal kaynaklardan en etkin ve optimal bir biçimde faydalanmayı temin etmek,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. PLANLAMA ÇALIŞMALARI PLANIN AMACI : Hazırlanacak kalkınma planları sınırlı doğal kaynaklardan en etkin ve optimal bir biçimde faydalanmayı temin etmek,"— Sunum transkripti:

1 1

2 PLANLAMA ÇALIŞMALARI PLANIN AMACI : Hazırlanacak kalkınma planları sınırlı doğal kaynaklardan en etkin ve optimal bir biçimde faydalanmayı temin etmek, verimliliği arttırmak yöredeki pasif işgücünü aktif hale getirmek, yöre insanının hayat standardını yükselterek ülke ekonomisine yarar sağlamak ve ormana olan zararlı etkileri önlemek, dolayısıyla orman varlığını nicelik ve nitelik bakımından arttırmak ve ormanların devamlılığını sağlamak amacını gütmelidir

3 PLANLAMA ÇALIŞMALARI PLAN AMACININ GERÇEKLEŞMESİNDE İZLENECEK POLİTİKA :. Hazırlanan kalkınma planlarında, yasaların orman köylüsüne tanıdığı haklardan en iyi bir biçimde faydalanma imkanlarının aranması ve köylerin gelir açığı durumuna göre potansiyel kaynaklarının kısa veya orta vadeli bir şekilde harekete geçilmesini sağlayıcı önerilerin getirilmesi ana ilkeler olmalıdır PLANIN KAPSADIĞI ALAN : Tespit ve tescil işlemi tamamlanmış tüm orman köyleri plan kapsamına alınmaktadır.

4 Planda yer alacak köylerden; birbirine yakın, ulaşım imkânına sahip, sosyo- ekonomik ilişkisi olanlar havza bazında ele alınacak ve yatırım teklifleri de buna göre yapılmalıdır. Planlarda, mevcut potansiyel ve doğal kaynaklar ile halkın ilgilendiği konular dikkate alınarak, kooperatifle aile işletmelerinin birleşmesini sağlayıcı faaliyetlere öncelik verilmeli, çok dağınık konularda teklifler yapılmamalıdır. PLANLAMA KRİTERLERİ

5 Aile işletmeleri için önerilecek ekonomik tekliflerin zamanlaması; üretilecek ürünü değerlendirecek tesislerin kuruluş amacı ve faaliyete geçme zamanı arasında ilişki kurularak planlanmalıdır. Bu tesislerin kapasite ve adetlerinin tayininde havza köylerinin üretim miktarları göz önünde bulundurulacaktır. (Örneğin, gelişme merkezinde mandıra tesisi kurulması düşünülüyorsa bu tesise girdi temin edecek süt hayvancılığı teklifleri ile ilgili yatırımlar çalışma programı tablolarının ilk yıl dilimlerinde yer alacaktır. ) PLANLAMA KRİTERLERİ

6 Plan tekliflerinde; rasyonel, emek-yoğun, kullanılamayan kaynakları harekete geçirici tekliflere öncelikle yer verilmelidir. Ayrıca, önerilerde mevcut veya elde edilecek ürünün işlenmesi ve pazarlanması imkânları birlikte değerlendirilmelidir. Geleneksel konuların dışında, planda yeni önerilere yer verilmesi halinde; üretim girdilerinin temini ile ürün pazarlanmasının en kolay ve yöre halkının benimsediği konulara planın ilk yıllarında yer verilmelidir. PLANLAMA KRİTERLERİ

7 MEVCUT DURUM ve POTANSİYEL KAYNAKLAR 1- PLAN TANIMI 1.1- Plan alanı Konumu 1.2- Plan Ünitesinin İçerdiği Köyler 2- SOSYAL DURUM 2.1- Nüfus Yapısı 2.1.1- Yaş Grupları 2.1.2- Çalışabilir Nüfus Potansiyeli 2.2- Alt Yapı 2.2.1- Konut Durumu 2.2.2- İçme ve Sulama Suyu Durumu 2.2.3- Mera Varlığı ve Niteliği 2.2.4- Köylünün Sosyal Eğilimleri

8 MEVCUT DURUM ve POTANSİYEL KAYNAKLAR 3- EKONOMİK DURUM 3.1- TARIM SEKTÖRÜ GAYRİ SAFİ 3.2- HAYVANCILIK SEKTÖRÜ GAYRİ SAFİ GELİRLERİ 3.3- ORMANCILIK SEKTÖRÜ GELİRLERİ 3.4- DİĞER SEKTÖR GELİRLERİ 3.5- TOPLAM GAYRİ SAFİ GELİRLER 3.6- KÖYLÜLERİN EKONOMİK EĞİLİMLERİ

9 GELİŞMEYE YÖNELİK FAALİYETLER VE BÜYÜKLÜKLERİ 1- PLANLANAN FAALİYETLERİ 1.1-Birim ve Toplam Maliyetler 1.2-Gelir Getirici Faaliyetleri 1.2.1-Bitkisel Üretimi Arttırıcı Faaliyetler 1.2.2-Hayvansal Üretimi Arttırıcı Faaliyetler 1.2.3-Diğer Faaliyetleri 1.3-Faaliyetlerle ilgili Faydalar 2- GELİR ARTIŞ DURUMU 3- ÇALIŞMA Programları Uygulamaya İlişkin Öneriler


"1. PLANLAMA ÇALIŞMALARI PLANIN AMACI : Hazırlanacak kalkınma planları sınırlı doğal kaynaklardan en etkin ve optimal bir biçimde faydalanmayı temin etmek," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları