Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI 18 Mayıs 2012

2 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI Havza Plan ve Proje Şube Müdürlüğü  Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürlüğü  İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 

3 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ
Havza bütünlüğü esas alınarak, “Entegre Havza Islahı Plân ve Projeleri”ni yapmak, yaptırmak, izlemek, proje bazında destek sağlamak, Bu iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları için ülke genelinde ve havza bazında potansiyel çalışma alanlarını ve öncelikleri belirlemek,

4 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ
Havzada yapılan faaliyetlerin çölleşme ve erozyona olan etkileri ile ilgili çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bu konularla ilgili kurum görüşü oluşturmak, Genel Müdürlüğün görev sahası ile ilgili olarak “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi faaliyetlerini yürütmek, veri tabanı oluşturmak”, Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

5 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE GÖREVLERİ

6 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE GÖREVLERİ
Havza Plan ve Proje Şube Müdürlüğü : Havza bütünlüğü esas alınarak, entegre havza ıslahı plân ve projelerini yapmak, yaptırmak, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, (a) bendinde düzenlenen iş ve işlemlerle ilgili politika ve stratejiler belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlamak, Çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları için ülke genelinde ve havza bazında potansiyel çalışma alanlarını ve öncelikleri belirlemek, Genel Müdürlüğün görev sahası ile ilgili olarak uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi faaliyetlerini yürütmek, veri tabanı oluşturmak, Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak.

7 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE GÖREVLERİ
Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürlüğü  Dış kaynaklı katılımcı entegre havza ıslah plan ve projelerini yapmak, yaptırmak, yapımı ve yürütülmesi çalışmalarını koordine etmek, bu faaliyetlere proje bazında destek sağlamak, uygulamalarında ilgili kurum, kuruluş, ve diğer paydaşların koordinasyonunu sağlamak ve proje koordinatörlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, görev alanı ile ilgili eğitim yayım ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak

8 ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ VE GÖREVLERİ
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü  Toprağın korunması ve tabii kaynakların geliştirilmesi amacıyla; havza bütünlüğü esas alınarak, havzada yapılan faaliyetlerin, çölleşme ve erozyona olan etkilerinin ortaya konması ile ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak, bu konularla ilgili kurum görüşü oluşturmak, Ülke genelinde, havza bazında yapılan uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, Daire Başkanlığınca verilen benzeri görevleri yapmak.

9 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

10 PLAN VE PROJELER hayata geçirilmektedir.
FAALİYETLERİMİZ DAİRE BAŞKANLIĞIMIZCA; Su havzalarında kaliteli ve bol miktarda su elde etmek, Erozyonu önlemek, sel ve taşkınları kontrol altına almak, Toprak, su ve bitki arasındaki doğal dengeyi sağlamak ve bu kaynaklarla insanlar arasındaki ilişkiyi düzenlemek gayesi ile, PLAN VE PROJELER hayata geçirilmektedir. Bu süreçte havzanın sürdürülebilir kullanımı ve yönetimine yönelik havzada faaliyet gösteren ilgili kurum kuruluşların yanı sıra uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile de işbirliğine gidilmektedir.

11 Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2011-2012),
BAŞLICA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER; Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı İle Havza Bazlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ( ), Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ( ), Konya Kapalı Havzası Çölleşme ile Mücadele Projesi ( ), FAO /SEC Bölgesinde Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi (6 ülke) (FAO) ( ), Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Yönetimi Kapasite Geliştirme Projesi (FAO /SEC) (Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkiye), ( )

12 Ergene Havzası Sol Sahil Ormancılık Faaliyetleri Planı (2012),
BAŞLICA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER; Ergene Havzası Sol Sahil Ormancılık Faaliyetleri Planı (2012), Havza Veritabanının Oluşturulması Faaliyetleri ( ), Yukarı Akarçay Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı(2012), Gediz Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı ( ), Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi (IFAD),

13 Yukarı Ceyhan Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012)
HEDEFLENEN FAALİYETLER; Yukarı Kelkit Havzası Rehabilitasyon Projesi (Sıvas, Gümüşhane, Giresun, Tokat) ( ) Yukarı Ceyhan Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (2012) CORİNE Arazi Kullanım Verilerinin Revizyonu ve Testi ( ), Uzaktan Algılama İle Bitki Örtüsündeki Değişimin İzlenmesi ( ) ,

14 Kapasite Geliştirme Eğitim ve Faaliyetleri’nin
HEDEFLENEN FAALİYETLER; Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rüzgâr erozyonu, ormancılık v.b. faaliyetlerin iklim değişikliğine ve ekosisteme etkilerinin tespiti ( ) Uygulama projelerinin sayısallaştırılarak CBS ortamına aktarılması ve izlenmesi ( OGM ile birlikte ) Kapasite Geliştirme Eğitim ve Faaliyetleri’nin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

15 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS): Su havzalarımızın kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, farklı kurumlarca yürütülecek çalışmaların eşgüdümlü ve bütünleşik olarak gerçekleşmesi için ortak bir çerçeve oluşturacak UHYS kapsamında:

16 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Bugüne kadar 4 çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaylar haricinde son üçü 2012 yılı Mart ve Nisan ayında olmak üzere bir dizi Yönlendirme Komitesi ve Teknik Komite Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Taslak UHYS Belgesi hazırlanarak kamuoyunun görüş ve önerisine sunulmuştur. Temmuz 2012 UHYS belgesinin tamamlanarak “Nihai Strateji Belgesi”nin tamamlanması planlanmaktadır.

17 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Potansiyel Ağaçlandırma Sahaları Veri Tabanı İle Havza Bazlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi: Uydu görüntüleri kullanarak potansiyel ağaçlandırma sahalarının belirlenmesi ile birlikte orman alanlarının sürekliliğini ve orman ekosisteminin devamlılığı sağlanacak, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla potansiyel ağaçlandırma haritaları oluşturulacaktır.

18 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Konya Kapalı Havzası Çölleşme ile Mücadele Projesi ( ) Arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarım ve orman alanlarının verimli şekilde kullanılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yerel halkın katılımını da sağlayarak, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimini geliştirmek kapsamında; Proje alanında “Havza Veritabanı”na uygun mikro havzalar tespit edilecektir. Proje ile ilgili çalışmalara altlık oluşturacak veriler toplanmaktadır. İlgili Paydaşlardan “Proje Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

19 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Yukarıakarçay Havzası Ormancılık Faaliyetleri Yukarıakarçay Havzasındaki doğal kaynak varlığı, bu doğal kaynakların aşınma, bozulma durumları, ormancılık faaliyetlerine konu potansiyel alanların tespiti, bu alanların hangi faaliyetlere konu olacağının tespitini içermektedir. Planın Temmuz-Ağustos’ta tamamlanması planlanmaktadır.

20 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Gediz Havzası Ormancılık Faaliyetleri Planı: Havzalardaki doğal kaynak varlığı, bu doğal kaynakların aşınma, bozulma durumları, ormancılık faaliyetlerine konu potansiyel alanların tespiti için model çalışması devam etmektedir.

21 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
FAO /SEC Bölgesinde Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları Projesi( ) Doğal kaynak bozulumunun kontrol altına alınması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir olmasına yönelik, Türkiye’de belirlenecek olan pilot alanlarda uygulanacaktır.

22 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Orta Asya ve Kafkaslarda Dağlık Havzaların Yönetimi Kapasite Geliştirme Projesi (FAO /SEC)( ) Dağlık havzaların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi için entegre, multidisipliner, katılımcı yaklaşımlar ve uygulamalar konusunda kamuoyu ve politik karar vericilerin bilinçlendirilmesi, faydalanıcı ülkelerde, toprak, su ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynaklardaki bozulmanın azaltılması, dağlık havzaların alt ve üst alanlarının rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile sağlanan çevresel, sosyal ve ekonomik faydaların arttırılmasına yönelik faaliyetler planlanmaktadır.

23 YÜRÜTÜLEN PLAN-PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMLARI
Ergene Sol Sahil Ormancılık Faaliyetleri Planı Yapımı Ergene sol sahil ormancılık faaliyet planı ihale edilerek işe başlanmıştır, arazi etütleri ve diğer planlama faaliyetleri sürdürülmektedir. Planlama çalışmalarının tamamlanmasını müteakip uygulayıcı kurum tarafından, havzadaki doğal kaynakların rehabilitasyonu ve diğer ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır.

24 HAVZA PLANLAMA VE ARAZİ ISLAHI
DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜRLER


"T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları