Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-8- tarım alanları için planlama ©cnokan2009. 37 slayt tercüme ile 60 dakika ©cnokan2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-8- tarım alanları için planlama ©cnokan2009. 37 slayt tercüme ile 60 dakika ©cnokan2009."— Sunum transkripti:

1 -8- tarım alanları için planlama ©cnokan2009

2 37 slayt tercüme ile 60 dakika ©cnokan2009

3 MH’da tarımsal üretim için kullanılan doğal kaynaklar bir MH’da tarım alanları: –yumuşak veya çok eğimli yamaçlarda, ve/veya –ormandan açma yamaçlarda marjinal alanlar olabi lir ©cnokan2009

4 MH’da tarımsal üretim için kullanılan doğal kaynaklar »su kaynakları »meralar MH halkının çoğunluğu tarafından bitkisel ve hayvansal üretim için kullanılır ©cnokan2009

5 MH’da tarımsal üretim için kullanılan doğal kaynaklar katılımcı bir MH planı tüm bu kaynaklar için yönetim planları geliştirmelidir. ©cnokan2009

6 temas grupları ©cnokan2009

7 işbirliği tarımsal kaynak tabanının yönetimi ile ilgili planlama köylülerle birlikte yapılmalıdır, MH ekibindeki bitkisel üretim ve hayvancılık uzmanları, köylülerce seçilen tarım temas grubu ile birlikte çalışmalıdır. ©cnokan2009

8 MH ekibindeki bitkisel üretim ve hayvancılık uzmanları sadece tarım temas grubuyla değil, mera konusunda da ormancılık temas grubu ile işbirliği yapmalıdır. işbirliği ©cnokan2009

9 tarım alanlarına ilişkin bilgiler, tarım temas grubu ile yerinde incelenerek toplanmalı, meralar içinse ise tarım ve orman temas grupları ortak çalışarak inceleme yapmalı, bilgi toplamalı rehabilitasyon faaliyetlerinin zaman, yer ve boyutları konusunda köydeki bireylerle ortak karar alınmalı işbirliği ©cnokan2009

10 hedef gruplar ©cnokan2009

11 hedef grupların belirlenmesi tarımsal üretimle uğraşanlar üniform bir grup değildir: sahip oldukları kaynaklar, üretim çeşit ve ölçekleri, yaş ve cinsiyetleri eğitim düzeyleri tarımsal amaçla doğal kaynakları kullanım şekilleri FARKLIDIR ©cnokan2009

12 bu farklılıkları tanımak ve anlamak için, üreticilerle yeterince zaman geçirilmeli, kaynak kullanma alışkanlıkları ve üretim biçimleri benzer gruplar tanımlanmalı: –keçi sahipleri –sebze-meyve üretenler, –topraksız olup arazi kiralayarak üretim yapanlar hedef gruplar ©cnokan2009

13 her grubun doğal kaynakları kullanım biçimleri hakkında bilgi toplanmalı doğal kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanmadığı saptanan gruplar, temel hedef gruplar olarak tanımlanmalı hedef gruplar ©cnokan2009

14 tarımla uğraşanlar genellikle MH köylerinde tarımla uğraşanlar –ortalama çiftçiler – büyük sürü sahipleri ©cnokan2009

15 ortalama çiftçiler –bitkisel üretim yapar, ev ihtiyaçları için de 1-2 inek ve bir kaç koyun/keçi beslerler ©cnokan2009

16 ortalama çiftçilerin uygulamaları bazıları marjinal alanlarda (dik yamaçlarda) bitkisel üretim yaparlar bu tip üretim alanı erozyona açık, çiftçinin tarımsal teknikleri de erozyonu hızlandırıcı olduğundan, bu tür alanlarda uygulanacak koruma tedbirleri için çiftçilerin mutlaka katılımı sağlanmalı, ©cnokan2009

17 marjinal tarım alanlarının sürdürülebilir kullanımı tek yıllık ürünler için işlemeli tarım yerine: –hızlı büyüyen veya meyveli ağaç türleri ( kavak, badem, ceviz, kestane vb ) dikimi, –çok-yıllık yem bitkileri üretimi ©cnokan2009

18 –temel gelir kaynağı hayvancılıktır ve genelde büyük, koyun/keçi sürüsü beslerler –doğal kaynaklar üzerinde oluşturdukları baskıdan dolayı, en önemli hedef grubudur. büyük sürü sahipleri ©cnokan2009

19 aşırı otlatma ve erozyona yolaçıcı uygulama alışkanlıkları olduğu için, koruma tedbirlerinin alınması ancak bu grubun baştan katılımı/rızası ile olabilir. büyük sürü sahipleri ©cnokan2009

20 mera için planlanan koruma tedbirleri: dinlendirme (değişik sürelerle kapatma) dönüşümlü otlatma bunların uygulanabilmesi için bu grubun en baştan kararlara katılımı şarttır büyük sürü sahipleri ©cnokan2009

21 sürdülebilir olmayan alışkanlıkları değiştirmek MH teknik ekibi, sürdürülebilir olamayan davranışların: –nedenlerini –aralarındaki bağlantıları anlayabilmek için bu hedef grupla birlikte çalışmalıdır. ©cnokan2009

22 doğal kaynakları sürdülebilir olmayan kullanımı sürdürülebilir hale dönüştürme finansman gerektirmektedir sürdülebilir olmayan alışkanlıkları değiştirmek ©cnokan2009

23 örnek hedef grup : büyük sürü sahipleri sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımı: aşırı otlatma / meralara aşırı baskı semptom/görünen: bozuk meralar altında yatan nedenler : kışlık yem kıtlığı fazla sayıda hayvan ©cnokan2009

24 çözümler: kışlık yemi artırarak merada kalma süresi kısaltılmalı: –kuru (yağışa bağlı) alanlarda yem bitkisi üretimi, –sulanan alanlarda yem bitkisi üretimi, meralar geçiçi olarak dinlenmeye alınmalı, örnek ©cnokan2009

25 çözümler: dönüşümlü otlatma yapılmalı, hayvan başına üretimi arttırarak, hayvan sayısı azaltılmalı örnek ©cnokan2009

26 bu dönüşümün sağlanabilmesi için daha iyi besleme daha iyi genetik materyal daha sağlıklı hayvan giderek ahırda beslemeye geçilmeli örnek ©cnokan2009

27 hayvan sahipleriyle başetmek hayvancılık konuları tartışılırken, köylüler hemen mera ve orman alanlarına erişimlerinin kısıtlanacağını anlayınca: faaliyetlere karşı çıkacaklar ©cnokan2009

28 erken bilgilendirme teknik ekip baştan halka açıklama yapmalı mera geçici olarak dinlendirilecek bu uygulamanın süresi, zamanı, miktarı birlikte kararlaştırılacak ©cnokan2009

29 dönüşümlü otlatma planlanarak üzerinde anlaşma olacak dinlenme süresince otlatma olmayınca yem kaybı olacak (kayıp oranı meranın verimliliğine bağlı) oluşacak yem kaybı, tarım alanlarında yem bitkilerinin yetiştirilmesiyle telafi edilecektir erken bilgilendirme ©cnokan2009

30 tibbi ve aromatik bitki üretimi nadas uygulamaları yerine yemlik ve yemeklik baklagil üretimi tarla kenarı ağaçlandırılması sebze üretimi arıcılık yatırımlar için menü ©cnokan2009

31 yatırımlar için menü tarımsal menünün içinde bulunabilecek faaliyetler: –küçük sulama şebekeleri sağlamak –yem bitkisi üretimini arttırmak –tahıl (buğday, arpa, v.s.) verimini arttırmak ©cnokan2009

32 -10- küçük sulama için planlama

33 bir MH köyünde ilk olarak: sulama var mı? yoksa, ihtiyaç var mı ? ihtiyaç varsa, geliştirilebilecek su kaynağı var mı? kontrol edilmelidir yapılacak ilk kontroller

34 mevcut sulama sistemi sulama sistemi varsa, şu bilgiler toplanmalıdır : kaynakların miktar ve uzaklığı sulanacak alan sulama yöntemi su taşıma yöntemi sistemin yaşı

35 yapılabilecek yatırımlar iyileştirilme için plan yapılır su alma yapılarının iyileştirilmesiyle başlanır toprak kanallar yerine hangisi ucuz veya ekonomik ise beton kanal veya boru döşenir mevcut sistemin iyileştirilmesi

36 her tarla çıkışında doğru tasarımlanmış ve yerleştirilmiş dinlenme rögarları toprak havuzlar yerine, uygun kapasite ve boyutlarda beton havuz yapılabilir

37 bundan sonraki adım, köy sınırları içinde bulunan dağınık su kaynaklarının –sayı, –yer ve –su miktarlarının belirlenmesidir yeni şebekelerin geli ş tirilmesi

38 ©cnokan2009

39 projenin faaliyet menüsünde iki grup faaliyet olmalı: rehabilitasyon faaliyetleri gelir arttırıcı faaliyetler menüde bulunan bazı faaliyetler, başka faaliyetlerle doğrudan bağlantılı, birlikte yürütülmeli yatırımlar için menü © cnokan2009

40 MENÜ şunlara bağlı olarak oluşturulmalı: agro-ekoloji sosyo-ekonomik yapı ihtiyaçlar kaynaklar yatırımlar için menü ©cnokan2009

41 rehabilitasyon gelir getirici faaliyetler rehabilitasyon faaliyetlerinin bazılarının getirileri uzun vadeli : ağaçlandırma, meşe rehabilitasyonu, mera iyileştirme gibi gelir getirici faaliyetlerin projedeki amacı, uzun vadeli iyileştirme yatırımlarının yerel halkça benimsenmesini kolaylaştırmak ©cnokan2009

42 finansman, ilk yatırımları ve destekleyici faaliyetleri başlatılması için, sadece ilk yıl girdi (tohum, fidan, gübre vb) sağlanmalı daha sonra, üreticiler girdilerin sağlanmasından kendileri sorumlu olmalı rehabilitasyon gelir getirici faaliyetler ©cnokan2009

43 sulama sistemleri için hem yenilerin inşası hem de eskilerin iyileştirilmesi için kaynak ayrılmalı üretici eğitimi için de cömerçe kaynak sağlanmalı rehabilitasyon gelir getirici faaliyetler ©cnokan2009

44 rehabilitasyon, sulama, yem bitkisi üretimi ile hayvancılık faaliyetleri bağlantılıdır ve biribirlerini desteklerler birlikte uygulanmaları, tek tek uygulanmalarından daha büyük etki yapar rehabilitasyon gelir getirici faaliyetler ©cnokan2009


"-8- tarım alanları için planlama ©cnokan2009. 37 slayt tercüme ile 60 dakika ©cnokan2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları