Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MART AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MART AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 MART AYI BÜLTENİMİZ

2 MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
MARTAYI KAVRAMLARIMIZ MARTAYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ MART AYINDA OKUNAN HİKAYELER MART AYINDA ÖĞRENDİĞİMİZ ŞARKILAR MART AYI MUTFAK ETKİNLİKLERİ MARTAYI SİNEMASI MART AYI BRANŞ DERSLERİMİZ NİSANAYI MİNİ PROGRAMI NİSAN AYI AİLE KATILIMI

3 MARTAYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ
BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır. Eksilen ya da eklenen nesneyi söyler. Kazanım 4. Nesneleri sayar. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

4 Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları tadına, miktarına, şekline, kokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye göre gruplar. Nesne/varlıkları büyüklüklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine, miktarlarına, ağırlıklarına, renk tonlarına göre sıralar. Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

5 Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder. Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

6 MOTOR ALANI Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Engelin üzerinden atlar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Öne yuvarlanır. Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Tek ayak üzerinde sıçrar. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Nesneleri kaldırır, taşır, çeker, iter. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar. Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Malzemeleri keser, değişik şekillerde katlar. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Malzemeleri yapıştırır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar.

7 Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar. SOSYAL DUYGUSAL ALAN Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir. Kazanım 6. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Haklarını söyler. Başkalarının hakları olduğunu söyler. Haksızlığa uğradığında neler yapabileceğini söyler. Başkalarının haklarını korumak için ne yapması gerektiğini söyler. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Nezaket kurallarına uyar. Kazanım 13. Estetik değerleri korur. Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir. Kazanım 15. Kendine güvenir. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.

8 Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. DİL ALANI Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Düz cümle kurar. Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

9 Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler. ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. Kendisini dinlendiren etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır. Dinlenmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları söyler. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.

10 MART AYI KAVRAMLARIMIZ
Büyük-Küçük ,Uzun-Kısa ,Islak-Kuru ,Kokulu-Kokusuz ,Taze-Bayat, Tatlı-Acı-Ekşi, Dikdörtgen, Kenar, Köşe, Daire, Kare, Üçgen, Az-Çok, Boş-Dolu, Ağır-Hafif Kalabalık-Tenha, Parça-Bütün, Kırmızı, Sarı, Mor, Yeşil, Yeşil Tonları Altında- Üstünde, İç-Dış, İçinde,Alçak-Yüksek, İç-Dış, İçinde, Alçak-Yüksek Ön-Arka, Sağ-Sol, Yukarı-Aşağı, Sabah, Öğle, Akşam, Açık-Koyu,Aynı-Farklı Canlı-Cansız,Düzenli,Güzel, Çirkin, Doğru-Yanlış, Hızlı-Yavaş, Kirli-Temiz, Kolay-Zor, Aç-Tok

11 OKULUMUZUN BAHÇESİNDEKİ BİTKİLER İNCELENDİ.

12

13 .

14 BAHÇEDEN TOPLANILAN YAPRAKLARLA SANAT ÇALIŞMASI YAPILDI.

15 BİTKİNİN BÜYÜME EVRELERİ SANAT ÇALIŞMASI YAPILDI.

16 ARTIK MATERYALLERLE AĞAÇ YAPILDI.

17 ÇİCEĞİN BÖLÜMLERİ MAKET ÜZERİNDE İNCELENDİ.

18 ‘’HAYDİ, AĞAÇLAR TOPRAĞA TUTUNALIM’’ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

19 SAKSILARIMIZA TOHUMLARIMIZI EKİLDİ.

20

21

22 SAKSILARIMIZI HEDİYE PAKETİ YAPIP EVİMİZE GÖTÜRDÜK.

23

24

25

26 ‘’FASÜLYE DENEYİ’’ YAPILDI.

27 ÇAM KOZALAKLARINDA ‘’ARI’’ YAPILDI.

28

29 ‘’ÇİM ADAM’’ YAPILDI.

30 ÇİÇEK MASKELERİ YAPILDI.

31 MASKELERİMİZLE DANS ETTİK.

32 KAĞIT KATLAMA TEKNİĞİYLE ‘’ÇİCEK’’ YAPILDI.

33

34 AĞAÇTA YAŞAYAN CANLILAR ARTIK MATERYALLERLE SÜSLENDİ.

35 ‘’KÜTÜPHANE HAFTASI ‘’ KUTLANDI. KİTAPLAR İNCELENDİ.

36

37 GÖSTER-ANLAT GÜNÜNDE DEMİR ERAKPINAR EVDEN GETİRDİĞİ ‘’TAMİR KUTUSUNU’’ARKADAŞLARINA ANLATTI.

38 GÖSTER-ANLAT GÜNÜNDE CAN ÜN EVDEN GETİRDİĞİ ‘’METELEFONU’ARKADAŞLARINA ANLATTI.

39 SENA AYDIN ANNESİ SELİN HANIM İNGİLİZCE DERSİMİZE KATILDI.

40 YAVUZ AKGÜN ‘ÜN ANNESİ NUR HANIM BEDEN EĞİTİMİ DERSİMİZE KATILDI.

41 NİL MELİS ORNO’UN ANNESİ MÜGE HANIM İNGİLİZCE DERSİMİZE KATILDI.

42 TALYA ILORI BABASI FREDRICK İNGİLİZCE DERSİMİZE KATILDI.

43 DAMİR HOTİÇ’İN ANNESİ DENİZ HANIM BİZE KUKLALARLA DRAMA ÇALIŞMASI YAPTIRDI. KATILIMI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.

44 KAAN TÜMAY’IN ANNESİ SELİN HANIMA GÖNDERDİĞİ MOZAİK PASTA İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

45 DORUK KARATAŞLI’NIN ANNESİ GÖKÇEN HANIM MESLEĞİ DİŞ DOKTORLUĞUNU BİZE ANLATTI. KATILIMI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.

46

47

48

49 SENA AYDIN’IN ANNESİ SELİN HANIM AHŞAP BOYAMA ÇALIŞMASI YAPTIRDI
SENA AYDIN’IN ANNESİ SELİN HANIM AHŞAP BOYAMA ÇALIŞMASI YAPTIRDI. HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

50

51

52

53 MART AYINDA OKUNAN HİKAYELER.

54 MART AYI MUTFAK ETKİNLİĞİMİZ MEYVE SALATASI YAPILDI.

55

56

57

58 MISIR PATLATIP AFİYETLE YEDİK.

59 BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜ İÇİN REVİRE GİTTİK.

60 MART AYI TİYATROMUZ.

61 MART AYI PARTİMİZ SAYILAR PARTİSİ YAPILDI.

62

63

64 İSTEK VAKFI 29. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADIK.

65

66

67 İYİ Kİ DOĞDUNUZ DORUK KARATAŞLI YELEMAM TİLEPBERGEN KAAN TÜMAY MART AYINDA ÖĞRENCİLERİMİZ DOĞAN

68

69 BRANŞ DERSLERİMİZ

70 BALE: Streching , müzikle uygun hareket etme, mimik çalışmaları yapıldı.

71 MODERN DANS: Koreografi çalışması yapıldı.

72 BEDEN EĞİTİMİ: Top atma, fırlatma ve yakalama çalışmaları yapıldı.

73

74 MÜZİK:Şarkıları dramatize edebilmek ve belirlenen orff çalgılarıyla ritm eşliğinde şarkılar söylendi.

75

76 DRAMA: Duyu organlarımızı tanıma, günlük yaşamda duyularımızı kullanma çalışmaları yapıldı.

77 NİSAN AYI MİNİ PROĞRAMI
31 SEÇİM NEDENİ İLE TATİL. 01 Çevremiz konusuna devam ediyoruz. Saksılara ektiğimiz tohumları hediye paketi yapıp evimize götürüyoruz. ‘’Bu Dünya Kimin?’’ isimli kitabımızı okuyoruz. 02 “GÖSTER-ANLAT GÜNÜ” Bugün 4/A sınıfından YELEMEN TİLEPBERGEN öğrencimiz evinden istediği bir nesneyi okula getirerek arkadaşlarına tanıtacak! Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’ Dans Atölyesi’’ ve ‘’ İngilizce etkinlikleri’’ yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula davet edebilirsin. 03 Kağıt kutusunda biriktirilen gazete ve kağıtlar ile kağıt hamuru oluşturuyoruz. Oluşan kağıt hamurları ile sanat etkinliği yapıyoruz. “ŞirinKavramlar” kitabından çalışmalar yapıyoruz. 04 İSTEK VAKFI’nın 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ. ‘’İSTEK MARŞI’’nı öğreniyoruz. NOT:06 Nisan Pazar günü yapılacak olan II. Dönem randevulu Veli Toplantısına randevu saatinizde katılmayı unutmayın. 07 Evden gelirken kısa kollu beyaz tişört getirmeyi unutma!!! Konumuz ‘’ Eğlenceli Sayılar’’ bu hafta boyunca eğlenceli etkinliklerle öğrendiklerimizi tekrar ediyor ve yeni rakamlar öğreniyoruz. Bugün ‘’1’’ günü sınıfımıza gelen sayı kutusundan çıkan rakamları inceliyoruz. En çok ‘’1’’ toplama yarışı yapıyoruz. 08 Bugün ‘’2’’ günü Renkli boyalarımızla <zımpara kâğıtlarına ‘’2’’ rakamını yapıyoruz. ‘’ Sağ eller, sol eller’’ şarkısını öğreniyoruz. 09 Bugün ‘’3’’ günü Boncukları ipe geçirip sıralama çalışması yapıyoruz. ’şişeler’’ grup oyununu oynuyoruz. Bugün 4/A sınıfından YAVUZ AKGÜN öğrencimiz evinden istediği bir nesneyi okula getirerek arkadaşlarına tanıtacak! Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’İSTEK’liyiz ÇEVRECİYİZ.’’ ‘’MİNİK TEMA’’etkinliği yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula çağırabilirsin. 10 Bugün ‘’4’’ günü Biz tam ‘’4’ yaşındayız keçeden kestiğimiz ‘’4’’ rakamlarını beyaz tişörtlerimize yapıştırıyoruz. 11 Bugün ‘’5’’ günü artık materyallerle ‘’ 5’’ rakamını süslüyoruz. ‘’Kayıp Rakam’’ isimli oyunu oynuyoruz. 1-5 arası nesne bulma çalışması yapıyoruz. ‘’ 5Yeşil ördek’’’ şarkısını öğreniyoruz. NOT: Yarın Yeditepe Üniversite’sinde gerçekleşecek olan ULUSLAR ARASI OKULÖNCESİ KONFERANS’INA tüm anne ve babaları bekliyoruz. Detaylar için

78 Fasülye tanelerini kullanarak ‘’6’’ rakamının içini dolduruyoruz.
14 Bugün ‘’6’’ günü Fasülye tanelerini kullanarak ‘’6’’ rakamının içini dolduruyoruz. Top havuzunda saklanan sayıları buluyoruz. 15 Bugün ‘’7’’ günü ‘’ Kutumda hangi sayı var?’’ oyununu oynuyoruz. “Şirin Sayılar” kitabından çalışmalar yapıyoruz. 16 Bugün ‘’8’’ günü Sayı nesne örüntü çalışması yapıyoruz. Sayı halısında zıplayarak ritmik sayma çalışması yapıyoruz. “GÖSTER-ANLAT GÜNÜ” Bugün 4/A sınıfından DENİZ ÇOLAKOĞLU öğrencimiz evinden istediği bir nesneyi okula getirerek arkadaşlarına tanıtacak! Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’Fen Laboratuvar’’ ve ‘’Spor şenliği’’ etkinliği yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula davet edebilirsin. 17 Nisan ayında doğan öğrencilerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Bugün ‘’9’’ günü Killeri kullanarak en sevdiğim rakamı yapıp boyuyoruz. 18 Bugün ‘’ 10’’ günü En sevdiğin sayı gözlüklerini yapıyoruz. “Şirin Şekiller” kitabından çalışmalar yapıyoruz. Sunay Akın Oyuncak Müzesine giderek geçmiş zamanda oynanan oyuncakları inceliyoruz. 21 Konumuz ‘’ EĞLENCELİ ŞEKİLLER’’ bu hafta boyunca eğlenceli etkinliklerle şekilleri öğreniyoruz. Daire ve Yıldız şekillerini öğreniyoruz. Sınıfımızda Dire ve Yıldız köşesi oluşturuyoruz. 22 23 NİSAN ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUZ. Okula gelirken en sevdiğin kıyafeti giyip gelebilirsin. Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası 23 Nisan çocuk şenliği yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula çağırabilirsin. 23- 24 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİL. 25 ‘’ KARE’’ şeklini öğreniyoruz. Sınıfımızda Kare köşesi oluşturuyoruz. ‘’ Kare bul’’ yarışması yapıyoruz “Şirin Şekiller” kitabından çalışmalar yapıyoruz. Demokrasi çalışmaları kapsamında ülkemize ait ‘’En Sevdiğimiz yiyecekler’’seçimimizi yapıyoruz.

79 M.E.B ORTAK SINAVLAR NEDENİYLE RESMİ TATİL. 30
28-29 M.E.B ORTAK SINAVLAR NEDENİYLE RESMİ TATİL. 30 ‘’ÜÇGEN’’ şeklini öğreniyoruz. Sınıfımızda üçgen köşesi oluşturuyoruz. ‘’ Bedenimiz Üçgen’’ drama çalışması yapıyoruz. “GÖSTER-ANLAT GÜNÜ” Bugün 4/A sınıfından TUNA EYİGÜNGÖR öğrencimiz evinden istediği bir nesneyi okula getirerek arkadaşlarına tanıtacak! Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’ Paleontolog’’ ve ‘’Küçük ressamlar’’ çalışmaları yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula çağırabilirsin. 01 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİL. 02 ‘’DİKDÖRTGEN’’ Şeklini öğreniyoruz. Sınıfımızda dikdörtgen köşesi oluşturuyoruz. ‘’Mutlu Şekiller’’ etkinlik çalışması yapıyoruz. “Şirin Şekiller” kitabından çalışmalar yapıyoruz.

80 NİSAN AYI AİLE KATILIMI 2013_2014
31 Çocuğunuzla hayvan oyuncaklarını alarak nerede yaşadıklarını ve ne gibi özellikleri olduğu hakkında konuşun. 01 Çocuğunuzla beraber hayvanlarla ilgili bir belgesel seyredin. 02 Çocuğunuzla beraber yarın ki etkinlik için çantasına gazete kağıdı koyun. 03 Çocuğunuza hayvanların en çok sevdiği yemekler ile ilgili sorular sorun. 04 Çocuğunuzla çevreyi korumak için neler yapabileceğini konuşun. 07 Çocuğunuzla birlikte hamurdan 1 sayısı yapıp okula gönderin. 08 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği ‘’sağ eller, sol eller’’ şarkısını size söylemesini isteyin. 09 Çocuğunuzla birlikte ‘’ Kırmızı balık ‘’ şarkısını söyleyin ve oyununu oynayın. 10 Çocuğunuzdan size 4 tane oyuncağını getirmesini söyleyin. 11 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği ‘’ 5 yeşil ördek’’ şarkısını size söylemesini isteyin. 14 Çocuğunuzla birlikte 6 tane kurufasülye tanesini poşete koyup okula gönderin. 15 Çocuğunuzla birlikte 7 tane düğme, boncuk vb gibi küçük parçalı artık materyalleri bulup bir poşete koyup okula gönderin. 16 Çocuğunuzdan size odasından 8 tane oyuncağını getirmesini isteyin. 17 Çocuğunuzla birlikte hamurda en sevdiği rakamları yapmasını isteyin. 18 Çocuğunuzdan bugün gittiği gezi hakkında sohbet ediniz.

81 Çocuğunuzla birlikte okuldaki törene katılın. 24
21 Çocuğunuzla birlikte en sevdiği şekil hakkında sohbet ediniz ve sevdiği şekli hazırlayıp okula gönderiniz. 22 Çocuğunuzla 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hakkında sohbet ediniz. 23 Çocuğunuzla birlikte okuldaki törene katılın. 24 Çocuğunuzun bayramda ne yapmak istediğini sorun ve bir plan yapın. 25 Çocuğunuzdan evdeki kare şeklindeki nesneleri size göstermesini isteyin. 28 Çocuğunuza bir hikâye anlatın ve hikayedeki kahramanların olaylar karşısında neler hissettiği ve nedenleri ile sohbet edin. 29 Çocuğunuz ile parmaklarınıza mutlu, üzgün, şaşkın yüz ifadeleri çizin ve parmaklarını konuşturun. 30 Çocuğunuzla birlikte bedenimiz üçgen oyununu oynayın. 01 Çocuğunuzdan size yardım etmesini isteyin ve bu yardımın sonunda ‘’ işbirliği’’ yapmanın önemi hakkında sohbet edin. 02 Çocuğunuz ile kartondan daireler kesin ve dairelere farklı duyguları anlatan yüz ifadeleri çizin.


"MART AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları