Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİSAN AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİSAN AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 NİSAN AYI BÜLTENİMİZ

2 BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
NİSAN AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ NİSAN AYI KAVRAMLARIMIZ NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ NİSAN AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI NİSAN AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI NİSAN AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ NİSAN AYI BRANŞ DERSLERİMİZ MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI MAYIS AYI AİLE KATILIMI

3 NİSAN AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

4 Bilişsel Gelişim Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. Göstergeleri:(Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. Göstergeleri: (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri:(Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Göstergeleri:(Nesne/varlıkları rengine göre eşleştirir Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir.) Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri:(Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar. Nesne/varlıkları sesine göre gruplar. Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar. Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri:(Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.) Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Göstergeleri:(Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır. Harita ve krokiyi kullanır.) Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri:(Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.) Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Göstergeleri: (Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

5 Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri:(Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.) Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Göstergeleri:(Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.) Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Göstergeleri: (Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.) Kazanım 21. Atatürk’ü tanır. Göstergeleri: (Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.) Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar. Göstergeleri: (Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler.) Sosyal ve Duygusal Gelişim: Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Göstergeleri: (Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.) Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Göstergeleri:(Olumlu/olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar. Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.) Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. Göstergeleri: (Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler.) Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.) Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. Göstergeleri: (Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)

6 Dil Gelişim: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri: (Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.) Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. Göstergeleri: (Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.) Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: (Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.) Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.) Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. (Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.)

7 Motor Gelişimi: Özbakım Becerileri:
Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. Göstergeleri: (Çevresindeki yazıları gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir. Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.) Motor Gelişimi: Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Belli bir yükseklikten atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler.) Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. (Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.) (Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. İp atlar.) Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. ( Nesneleri toplar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri çeker/gerer. Nesneleri açar/kapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.) Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.) Özbakım Becerileri: Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.)

8 NİSAN AYI KAVRAMLARIMIZ

9 RENKLER GEOMETRİK ŞEKİL MİKTAR YÖN/ MEKANDA KONUM ZIT SAYI/SAYMA ZAMAN
KIrmIzI,Yeşil, SarI GEOMETRİK ŞEKİL Üçgen, Kare, Daire, Elips MİKTAR Kalabalık-Tenha, Az-Çok, Tek-Çift, Ağır-Hafif YÖN/ MEKANDA KONUM Ön-Arka; Sağ-Sol, Sağında-Solunda; Yukarıda-Aşağıda, Alçak-Yüksek, İleri-Geri, Yukarı-Aşağı, Uzak-Yakın ZIT Aynı-Benzer-Farklı, Doğru-Yanlış, Hızlı-Yavaş, Hareketli-Hareketsiz, Düz-Eğri, Kolay-Zor, Eski-Yeni SAYI/SAYMA Sıra Sayısı (Birinci-İkinci…), 5’ Lİ SAYMA Önceki-Sonraki, Sıfır ZAMAN ÖNCE-SONRA DÜN -BUGÜN-YARIN DUYU Sert-Yumuşak Tüylü-Tüysüz, Ekşi, Tuzlu, Sesli–Sesiz

10 NİSAN AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

11 PROJE KONUMUZ “YEMEKLER”

12 DOĞDUĞUMUZ DA NEDEN AÇIZ? SORUSU İLE “YEMEKLER” PROJE KONUSUNA BAŞLANDI.

13 BEBEKLİĞİMİZDE KULLANDIĞIMIZ EŞYALARLA KÖŞE OLUŞTURULDU.

14 NEDEN YEMEK YERİZ? SORUSU ÜZERİNE KONUŞULDU.

15 SEBZE BASKISI YAPILDI.

16 BUGÜN ÖĞLE YEMEĞİ SINIFTA YENİLDİ
BUGÜN ÖĞLE YEMEĞİ SINIFTA YENİLDİ. YİYECEKLERİN KOKUSUNA, FARKLI BAHARATLAR EKLENEREK TADINA BAKILDI.

17 SEVDİĞİMİZ YİYECEKLERE BAKILARAK KARA KALEM ÇALIŞMASI YAPILDI.

18 YİYECEKLER SOFRAMIZA NASIL GELİYOR? OLAY SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

19 YİYECEK KARTLARIYLA HAFIZA OYUNU OYNANDI.

20 SAĞLIKLI MUTFAK, SAĞLIKSIZ MUTFAK ETKİNLİĞİNİ YAPILDI.

21 DÜNYA MUTFAKLARI KONULU BARKOVİZYON İZLENDİ.

22 TÜRKİYE MUTFAĞINA ÖZGÜ YAPRAK SARMASI YAPILDI.

23 İTALYA MUTFAĞINA ÖZGÜ PİZZA YENİLDİ.

24 DEMOKRASİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÜLKEMİZE AİT EN SEVDİĞİMİZ YİYECEK SEÇİMİ YAPILDI.

25 SEVDİĞİMİZ YEMEKLERDEN OLUŞAN YEMEK KİTABI HAZIRLANDI.

26 TEL KULLANILARAK ÖĞRENİLEN ÇİZGİLER ÇALIŞILDI.

27 NOHUT VE KÜRDANLARLA YARATICI ÇALIŞMALAR YAPILDI.

28 MİNİK TEMA EĞİTİM PROGRAMI ETKİNLİKLERİ

29 “KAPLUMBAĞA NE YESİN” İSİMLİ ETKİNLİK UYGULANDI.

30 “KUŞLARI VE BULUTLARI GÖZLEMLEYELİM” İSİMLİ ETKİNLİK UYGULANDI.

31 NİSAN AYINDA OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI

32

33 BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI
NİSAN AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI

34 İSTEK VAKFI’NIN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI.

35 “İSTEK” MARŞI ÖĞRENİLDİ.
ATATÜRK’ÇÜ EĞİTİM İLKEMİZ COŞKUYLA ÇARPAR YÜREĞİMİZ NESİLLER BOYU YÜKSELECEK DAİMA GURURLA SESİMİZ BİR GÜNEŞ GİBİ ÜSTÜMÜZE DOĞAN ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖRNEK OLAN İSTEK VAKFI GENÇLERİYİZ BİZ VAR OLDUKÇA BU SEVGİMİZ AŞARIZ ENGELLERİ GÜÇLÜYÜZ BİZ

36

37 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI.

38 23 NİSAN’DA NEDEN BAYRAM YAPIYORUZ? SOHBET EDİLDİ.

39 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İÇİN SINIFLAR VE OKULUMUZ SÜSLENDİ.

40 ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA ÇOCUKLARIN YERİ VE ÖNEMİ HAKKINDA SOHBET EDİLDİ
ATATÜRK’ÜN YAŞAMINDA ÇOCUKLARIN YERİ VE ÖNEMİ HAKKINDA SOHBET EDİLDİ. ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE ÇEKİLMİŞ OLDUĞU FOTOĞRAFLARI İNCELENDİ. BU FOTOĞRAFLAR KULLANILARAK ALBÜM OLUŞTURULDU.

41 “23 NİSAN” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.
SANKİ HER TARAFTA VAR BİR DÜĞÜN ÇÜNKÜ EN ŞEREFLİ EN MUTLU GÜN BUGÜN 23 NİSAN HEP NEŞEYLE DOLUYOR İNSAN İŞTE BUGÜN BİR MECLİS KURULDU SONRA HEMEN PADİŞAH KOVULDU

42

43

44

45

46

47

48 ÇOCUK KİTAPLARI YAZARI FERDA ÇOBANOĞLU OKULUMUZDAYDI

49

50

51 NİSAN AYI DEĞERLER EĞİTİMİ KONUMUZ SAYGI

52

53 NİSAN AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ

54 İYİ Kİ DOĞDUN ZEYNEP KESKİN FATİMA SHİKHALİEVA BATUHAN BAHADIR EFE BARAN GÜLSERİN

55

56

57

58 İLKOKULA İLK ADIM PROJESİ

59 İLKOKUL SINIFINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
-ÇİZGİ ÇALIŞMALARI -“I-ı” VE “İ-i” SESLERİNİ TANIMA VE YAZMA ÇALIŞMALARI

60

61 “İSTEK’Lİ GÜNLER” ETKİNLİKLERİ

62 “İSTEK’LİYİZ ÇEVRECİYİZ” ETKİNLİĞİ

63 “ORFF” ETKİNLİĞİ

64 “FEN LABORATUVARI” ETKİNLİĞİ

65 “SPOR ŞENLİĞİ” ETKİNLİĞİ

66 “PALEANTOLOG” ETKİNLİĞİ

67 “KÜÇÜK RESSAMLAR” ETKİNLİĞİ

68 NİSAN AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

69 BİLGİSAYAR TETRİS OYUNU OYNANDI. KİDPİX PROGRAMI İLE RESİMLER YAPILDI.
“PASTA YAPALIM” İSİMLİ OYUN OYNANDI.

70 DRAMA ZARAFET VE KİBARLIK UYGULAMALARI KAPSAMINDA “GÜNAYDIN GÜLE GÜLE, TEŞEKKÜR ETME, AFEDERSİNİZ” SÖZCÜKLERİ KULLANILARAK DOĞAÇLAMA YAPILDI. MESLEKLER ÜZERİNE PANTOMİM YAPILDI.

71 İSPANYOLCA

72 BEDEN EĞİTİMİ TOP İLE ÇALIŞMALAR YAPILDI. (TOP ATMA, FIRLATMA, YAKALAMA, EĞLENCELİ OYUN VE YARIŞMALAR) YAPILDI.

73 SATRANÇ SATRANÇ OYUNUNDA TAŞ DEĞİŞİMLERİ, MERDİVEN MATI, KURALLARI ÖĞRENİLDİ. SERBEST OYUN OYNANDI.

74 FEN LABORATUVARI BİLİMSEL ÇİZGİ FİLM (SİHİRLİ OKUL OTOBÜSÜ) BELGESEL FİLMİ İZLENDİ. BİTKİ YETİŞTİRİLDİ. BÜYÜME AŞALARI GÖZLEMLENDİ. ASİTLİ İÇECEKLER VE ZARARLARI İLE İLGİLİ DENEY YAPILDI.

75 BALE

76 HALK OYUNLARI MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ÇALIŞMASI
SAHNE YERLEŞİMİ ÇALIŞMALARI YAPILDI

77 MÜZİK RİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI.
“23 NİSAN” VE “CIRCIR BÖCEĞİ İLE KARINCA” İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.

78 GÖRSEL SANATLAR KESME YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ İLE KARTONDAN ÇOCUK KALIPLARI VE EVALARDAN KIYAFETLER KESİLİP YAPIŞTIRILDI PASTEL BOYA KULLANARAK KOLAJ TEKNİĞİ İLE “PASTA HAMBURGER, KEK, PİZZA, SALATA” YAPILDI.

79 MAYIS AYI MİNİ PROGRAMI

80 GEMS “Karıncalar” konumuza başlıyoruz.
05 GEMS “Karıncalar” konumuza başlıyoruz. “Karıncalar hakkında neler biliyorsunuz? Karıncalar hakkında neler öğrenmek istiyorsunuz?” sorularını cevaplandırarak posterlerimizi hazırlıyoruz. İlk karınca resmimizi yapıyoruz. 06 Bahçeye çıkarak karınca arıyoruz. Yanımızdaki yiyecekleri karıncalar için bahçeye bırakıyoruz. Sınıfımızda karınca köşesi oluşturuyoruz. Evden gelirken karıncalarla ilgili bilgi, oyuncak, kitap getirebilirsin. 07 Sınıfımız için karınca çiftliği oluşturuyoruz. Karıncalar ile kendi yaşam alanlarımızı karşılaştırıyoruz. “Küçük Karınca” adlı şarkıyı öğreniyoruz. Demokrasi Eğitimi kapsamında Anneler Günü için hediye seçimi yapıyoruz. 08 İTÜ Bilim Merkezi’ne gidiyoruz. Barkovizyona yansıtılan karıncanın vücut bölümlerini inceliyoruz. Kendi vücut bölümlerimizle kıyaslıyoruz. Kendi karıncalarımızı yapıyoruz. 09 Seçimle belirlediğimiz anneler günü hediyemizi hazırlıyoruz. “Karınca Tünelleri” adlı posteri inceliyoruz ve kendi karınca tünellerimizi oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz tünellere konu boyunca öğrendiklerimizi ekleyerek tamamlıyoruz. “Tünelden Geç” oyunu ile karıncaların yuvalarındaki hareketlerini deneyerek öğreniyoruz. 12 Bahçeye çıkıyoruz ve daha önceden bahçeye bıraktığımız yiyeceklere bakarak karıncaların sevdiği yiyecekleri belirliyoruz. “İzci Karıncalar” draması ile karıncaların yiyecekleri nasıl bulduklarını ve birbirlerine nasıl haber verdiklerini öğreniyoruz. 13 Karınca çeşitlerini internetten araştırıyoruz. “Muhafız Karıncalar” isimli drama çalışması ile karınca yuvalarının nasıl korunduğunu öğreniyoruz. 14 Kraliçe karıncayı tanıyoruz. Karıncanın yaşam döngüsünü ve “Larva ve Pupa” kelimelerinin anlamlarını öğreniyoruz. “Küçük Karınca” isimli şarkıyı öğreniyoruz. 15 Kil kullanarak karınca figürleri yapıyoruz. Karıncalar hakkında neler öğrendik? Sorusunu cevaplandırıyor ve posterlerimizi tamamlıyoruz. Son karınca resmimizi yapıyor ve ilk karınca resmimiz ile karşılaştırıyoruz. 16 OKULUMUZUN BAHÇESİNDE 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ŞENLİĞİ YAPIYORUZ. NOT: Spor kıyafet giymeyi ve şapka takmayı unutma!!!

81 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI NEDENİYL E TATİL 20
GEMS “Arılar” konumuza başlıyoruz. Arılar hakkında ne biliyoruz ve neler öğrenmek istiyoruz? Sorularını cevaplandırıyor ve posterlerini hazırlıyoruz. Arılar konulu belgesel film izliyoruz. 21 Mayıs ayında doğan öğrencilerimizin doğum gününü kutluyoruz. Evden gelirken poleni olan bir çiçek getirmeyi unutma! Arılar poleni nasıl topluyor öğreniyoruz. Sanat etkinliğinde polenli çiçekler yapıyoruz. 22 Nektar emen arılar olup, “Çalışkan Arılar” isimli drama çalışmasını yapıyoruz. Bal peteğini inceleyerek neden altıgen şeklinde olduğunu ve altıgen şeklinin özelliklerini öğreniyoruz. 23 NOT: YARIN YAPILACAK PORTFOLYO TOPLANTIMIZA VE SERGİMİZE TOPLANTI SAATİNİZDE KATILMAYI UNUTMAYINIZ! 26 . “Kraliçe Arı ve Yumurtaları” posterini inceleyerek Kraliçe arı ve diğer arıları karşılaştırıyoruz. “Kraliçe Arı” isimli hikayeyi dinliyoruz. 27 PONY CLUP’a geziye gidiyoruz. Gezide gözlemlediklerimizin resmini yapıyoruz. “Beş Küçük Arı” isimli parmak oyununu oynuyoruz. 28 Arıların savunma sistemlerini öğreniyoruz. “Yavru Arı ve Bakıcı Arı” draması ile yavru arıların nasıl beslendiklerini öğreniyoruz. 29 “Vız Vız Arı” isimli şarkıyı öğreniyoruz. “Arı Dansı” yapıyoruz ve arıların nasıl iletişim kurduklarını öğreniyoruz. 30 Son arı resmimizi yapıyoruz ve ilk arı resmimiz ile karşılaştırıyoruz. “Arılar ile ilgili neler öğrendik?” sorusunu cevaplandırarak posterini hazırlıyoruz.

82 MAYIS AYI AİLE KATILIMI

83 Çocuğunuzla birlikte internetten
05 06 Çocuğunuzdan oyuncakları, kitapları, CD’leri v.b arasından ”Karıncalar” ile ilgili olanları seçerek okula getirmesi için çantasına koymasını isteyin. 07 Çocuğunuzla birlikte internetten “Bir Böceğim Yaşamı” isimli sinema filmini izleyin. 08 Çocuğunuzla bugün yapılan gezi hakkında sohbet ediniz. 09 Çocuğunuzla birlikte yakın çevrenizde bulunan annelere hediye etmek için kartlar hazırlayın. Ve çocuğunuzun bu kartları anneler gününde vermesi için teşvik edin. 12 Çocuğunuzun gözlerini kapatarak akşam için yaptığınız yemeğin hangi yemek olduğunu kokusundan bilmesini isteyin. 13 Çocuğunuzla “Hangi durumlarda kendimizi korumalıyız? Sorusuna cevap arayın. 14 Çocuğunuzla internetten karıncaların yaşam döngüsü hakkında araştırma yapın. 15 Çocuğunuzla birlikte karıncalar konulu bir hikaye oluşturun. 16 Çocuğunuzla birlikte hafta sonu açık havada yürüyüş ve spor yapmak için plan yapın. 19 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. 20 Çocuğunuzla birlikte poleni olan bir çiçek temin ederek yarın için okula getirmesini sağlayın. 21 Çocuğunuzdan oyuncakları, kitapları, CD’leri v.b arasından ”Arılar” ile ilgili olanları seçerek okula getirmesi için çantasına koymasını isteyin. 22 Çocuğunuzla altıgen şeklinin özellikleri hakkında sohbet edin. Boş bir kağıda altıgen şekilleri çizmesini isteyin. 23 Yarın yapılacak olan portfolyo toplantısına randevu saatinizde katılmayı unutmayın 26 Çocuğunuzdan size bir Kraliçe arı resmi çizmesini ve özelliklerini size anlatmasını isteyiniz. 27 Çocuğunuzla bugün yapılan gezi hakkında sohbet ediniz. 28 Çocuğunuz ile birlikte oyun hamurları ile yavru arılar ve bir kovan yapınız. Sonra yaptığınız arıları sayınız kovana yerleştiriniz. Sıra sıra uçurarak eksiltme oyunu oynayınız. Örneğin; kovanda 10 arı vardı beş tanesi uçup gitti kaç arı kaldı? Vb. 29 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği arı dansını size de öğretmesini isteyin. 30 Çocuğunuzdan size arılar hakkında neler öğrendiğini anlatmasını isteyin.


"NİSAN AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları