Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MART AYI BÜLTENİMİZ EĞLENCELİ MATEMATİK - TOPRAKTA NELER VAR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MART AYI BÜLTENİMİZ EĞLENCELİ MATEMATİK - TOPRAKTA NELER VAR?"— Sunum transkripti:

1 MART AYI BÜLTENİMİZ EĞLENCELİ MATEMATİK - TOPRAKTA NELER VAR?

2 MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
MART AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ MART AYI KAVRAMLARIMIZ MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ MART AYI PARTİMİZ MART AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ MART AYI TİYATROMUZ MART AYI BRANŞ DERSLERİMİZ MART AYI MİNİ PROGRAMI MART AYI AİLE KATILIMI

3 KAVRAMLARIMIZ BÜYÜK-ORTA-KÜÇÜK PÜTÜRLÜ, SERT-YUMUŞAK
ÜÇGEN, DAİRE, KARE AĞIR-HAFİF AZ- ÇOK BOŞ-DOLU PARÇA-BÜTÜN YARIM-TAM TEK-ÇİFT MOR TONLARI, SARI, MAVİ, YEŞİL, KIRMIZI 1-20 ARASI RİTMİK SAYMA SIRA SAYISI ÖNCEKİ-SONRAKİ 1-10 ARASI SAYILARI DİĞER SAYILAR ARASINDAN AYIRT ETME ALT-ÜST-ORTA İÇ-DIŞ İÇİNDE-DIŞINDA AY, GÜN, YIL, HAFTA ÖNCE-SONRA AÇIK-KAPALI AYNI-FARKLI-BENZER BAŞLANGIÇ-BİTİŞ ESKİ – YENİ HIZLI-YAVAŞ KOLAY-ZOR

4 HEDEF VE GÖSTERLERİMİZ
BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar. Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 4. Nesneleri sayar. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, tadını, büyüklüğünü, dokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesne/varlıkları miktarına, rengine, şekline göre eşleştirir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları rengine göre gruplar

5 Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar. Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir. Problemi söyler. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Çözüm yollarından birini seçer. Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler. Seçtiği çözüm yolunu dener. Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer. Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir. Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar. Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesneni mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Kazanım 11. Nesneleri ölçer. Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

6 MOTOR ALAN Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Belirlenen mesafede yuvarlanır. Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar. Sekerek belirli mesafede ilerler. Öne yuvarlanır. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Nesneleri toplar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Malzemeleri değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Nesneleri döndürür. Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder. Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

7 SOSYAL- DUYGUSAL ALAN Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır. Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 15. Kendine güvenir. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar. Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.

8 DİL ALANI Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri:
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. Göstergeleri Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşma sırasında göz teması kurar. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Cümle kurarken çoğul ifadeler kullanır. Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir.

10 ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

11 “TOP HAVUZUNDA SAKLANAN SAYI TOPLARINI BULMA” OYUNU İLE “EĞLENCELİ MATEMATİK” KONUSUNA BAŞLANILDI…

12

13

14 SEVDİĞİMİZ SAYILARI SÜSLEYEREK SAYI DENİZİ OLUŞTURULDU…

15 “MATEMATİK MERKEZİ” KİTABINDAN ÇALIŞMALAR YAPILDI…

16

17 “MANDAL TAKMA VE SAYMA” OYUNU OYNANDI…

18

19 TRAŞ KÖPÜKLERİ İLE SAYI YAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…

20

21

22 KUM HAVUZUNDA SAYI YAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…

23

24 SAYI TERAZİSİNDE SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE KÜÇÜKLÜĞÜ KARŞILAŞTIRILDI…

25 “EKSİK SAYIYI BUL VE YAZ” OYUNU OYNANDI…

26

27 SAYILARLA “BOOM” OYUNU OYNANDI…

28 “EN SEVDİĞİM SAYI” GRAFİĞİ YAPILDI…

29 “SIRTIMDAKİ SAYI” OYUNU OYNANDI…

30 IŞIKLI MASADA KURU ÇAY İLE SAYI YAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI…

31

32 BİR KISMI EKSİK OLAN SAYILAR TAMAMLANDI…

33

34 SAYI TOMBALASI OYNANDI…

35

36 MODELE BAKARAK OYUN HAMURU İLE SAYI YAZMA ÇALIŞMASI YAPILDI…

37

38 “SEK SEK” OYUNU OYNANDI…

39

40 Ege Sönmez: Toprakta kökler vardır. Ayrıca köstebeklerde yaşar.
“TOPRAKTA NELER VAR?” PROJE KONUMUZA BEYİN FIRTINASI İLE BAŞLANILDI.ARDINDAN OKULUMUZUN BAHÇESİNE ÇIKILARAK GÖZLEM YAPILDI Ege Sönmez: Toprakta kökler vardır. Ayrıca köstebeklerde yaşar. Eren Hoşgör: Karıncalar var. Yaman Güven: Ağaçlar vardır. Çağan Daştan: Karıncalar yaşar. Kerem Gazioğlu: Yılanlar yaşar. M. Ege Deveci: Çiçekler vardır. Egemen Yıldırım: Köpekler kemiklerini saklar. Eren Okay: Bitkiler vardır. Duru Işıldak: Böcekler vardır. Maksut Babayev: Tırtıllar vardır. Ela Beyaz: Karıncaların yuvası vardır. Beren Ela Bozacı: Solucanlar vardır.

41 “TOPRAKTA NELER VAR. ” PROJE KONUMUZA BEYİN FIRTINASI İLE BAŞLANILDI
“TOPRAKTA NELER VAR?” PROJE KONUMUZA BEYİN FIRTINASI İLE BAŞLANILDI.ARDINDAN OKULUMUZUN BAHÇESİNE ÇIKILARAK GÖZLEM YAPILDI

42 EVDEN GELEN SAKSILARA TOHUM EKİLDİ…

43

44

45

46 YENİ EKİLEN SAKSILARA CANSUYU VERİLDİ…

47

48

49

50 BİTKİNİN BÜYÜMESİ POSTERLERİ İNCELENDİ VE
BİTKİNİN BÜYÜME EVRELERİ KONULU SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI…

51

52

53 “BENİM AĞACIM” İSİMLİ SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI…

54

55 “TOPRAK KAYMASI NEDİR?” KONULU SOHBET EDİLDİ VE TOPRAK KAYMASI KONULU SANAT ÇALIŞMASI YAPILDI…

56 HAMURLARA ŞEKİL VERİLEREK “KARINCA” SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI…

57

58

59 “TOPRAĞIN ALTINDA YAŞAYAN BİR HAYVAN OLSAYDIM İNSANLARA NE SÖYLEMEK İSTERDİM?” KONULU BEYİN FIRTINASI İLE KONU SONLANDIRILDI… Eren Hoşgör: Ben bir karınca olsaydım insanlara; “Kaç kişiyiz.” derdim. Ela Beyaz: Ben bir köstebek olsaydım insanlara;”Ağacın altındaki evime gelebilirsiniz.”derdim. M. Ege Deveci: Ben bir karınca olsaydım;” Hayvanlara yardım edin.” derdim. Yaman Güven: Ben bir köstebek olsaydım insanlara; “Toprağı kazarken beni rahatsız etmeyin.” derdim. Çağan Daştan: Ben bir karınca olsaydım insanlara;”Evimin üzerine basmayın.” derdim. Elif Azra Levent: Ben bir tavşan olsaydım insanlara; “Ben toprağı kazar kendime yol açarım.” derdim. Kerem Gazioğlu: Ben bir yılan olsaydım insanlara; “Ben işimi yaparken konuşmayın.”derdim. Duru Işıldak: Ben bir köstebek olsaydım insanlara; “Beni rahatsız ederseniz sizi ısırmak zorunda kalırım.” derdim. Beren Ela Bozacı: Ben bir yılan olsaydım insanlara; “Taşları kaldırırken altında olabilirim dikkatli olun.” derdim. Egemen Yıldırım: Ben bir yılan olsaydım insanlara; “Bizi rahatsız etmeyin.”derdim. Eren Okay: Ben bir karınca olsaydım insanlara; “Biz çok çalışkanız.”derdim. Ege Cemre Çakrak: Ben bir solucan olsaydım insanlara; “ Toprağın altında yavrularım var.” derdim. Maksut Babayev: Ben bir tırtıl olsaydım insanlara; “Beni rahatsız etmeyin ve ezmeyin.” derdim.

60 İLKBAHAR AĞACIMIZDAKİ KIŞ UYKUSUNA YATAN HAYVANLAR UYANDIRILDI…

61 KÜTÜPHANELER HAFTASI NEDENİYLE OKULUMUZUN KÜTÜPHANESİNE GİDİLEREK ÖDÜNÇ KİTAPLAR ALINDI.

62

63

64 DEPREM TATBİKATI YAPILARAK 1:20sn İÇİNDE OKUL BOŞALTILDI…

65

66 MİNİK TEMA ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA “HAYDİ AĞAÇLAR TOPRAĞI TUTALIM”
DRAMASI YAPILDI…

67 MİNİK TEMA ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDA
“YERALTI SULARIMIZ” ÇALIŞMASI YAPILDI…

68 “GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİN HAYALİN NEDİR
“GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEDİĞİN HAYALİN NEDİR?” KONULU BEYİN FIRTINASI YAPILDI… Duru Işıldak: Evime bir sürü kuşun gelmesini ve onların benimle konuşmasını istiyorum. Yaman Güven: Evimde evcil hayvan beslemek istiyorum. Beren Ela Bozacı: Evimde köpek beslemek istiyorum. Çağla Bayram: Evime renkli renkli kelebeklerin gelmesini istiyorum. Çağan Daştan: Bulutların üzerine çıkmak ve gezmek istiyorum. Maksut Babayev: Çimenlere çiçekler dikmek istiyorum. Eren Okay: Toprağa tohum ekmek ve büyütmek istiyorum. Ege Sönmez: Uzaya gidip araştırma yapmak istiyorum. Kerem Gazioğlu: Filin hortumundan kaymak istiyorum. Egemen Yıldırım: Oyuncakcı dükkanında oyuncak satmak istiyorum. M. Ege Deveci: karların üzerinde kaymak istiyorum. Ela Beyaz: Evimin içinde kocaman bir araba olmasını istiyorum. Can Aka: Güneşe dokunmak istiyorum. Ege Cemre Çakrak: Yıldızların kenarına oturmak istiyorum.

69 MART AYI TİYATROMUZ

70 TİYATRO ALKIŞ’IN “OYUNCAKLAR” İSİMLİ TİYATROSU İZLENİLDİ…

71 MART AYI ŞARKILARIMIZ

72 KÜÇÜK KARINCA TAVŞAN Her sabah erken  Yollara düşer Yem bulmak için Gün boyu çalışır Tembeli sevmez  Küçük karınca Kimseyi kırmaz Hiç kıskanmaz Kötülük bilmez Gün boyu çalışır Tembeli sevmez Küçük karınca. İki uzun kulağım  Bir fısıltıyı duyar  Keskin güçlü dişlerim  Küçük bir kuyruğum var  Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var(2)  Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar (2)  Ben havucu çok yerim  Lahanayı severim  Yokuşu hızla çıkar  İnişi güç inerim  Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var(2)  Bilemezseniz adımı darılırım çocuklar (2)

73 MART AYI HİKAYELERİMİZ

74

75 MART AYI YAZAR KONUĞUMUZ

76 “PDG.FERDA ÇOBANOĞLU”

77 MART AYI PARTİMİZ

78 “ÇILGIN SAYILAR” PARTİSİ

79

80

81

82

83

84 GÖSTER - ANLAT

85 YAMAN GÜVEN ARKADAŞLARINA
KEŞİF KİTABINI TANITTI…

86 EGE CEMRE ÇAKRAK ARKADAŞLARINA GÖZLÜ TİMSAH OYUNCAĞINI
TANITTI…

87 AÇIK SINIF UYGULAMAMIZ

88 İNGİLİZCE DERSİMİZE KATILDI…
EREN OKAY’IN AİLESİ İNGİLİZCE DERSİMİZE KATILDI…

89 ÇAĞAN DAŞTAN VE EREN OKAY’IN AİLESİ BALE DERSİMİZE KATILDI…

90 BRANŞ DERSLERİMİZ

91 BEDEN EĞİTİMİ Denge ve koordinasyon amaçlı tenis raketiyle top taşıma, top karşılama çalışmaları yapıldı.

92 BİLGİSAYAR Minikler Okulu programıyla sayı tanıma ve nesne sayı eşleştirme oyunu oynandı.

93 MODERN DANS Isınma, esneme hareketleri yapıldı. Koreografi ve sahne yerleşimi çalışmaları yapıldı…

94 DRAMA Nezaket sözcükleri kullanma. (Günaydın, Güle güle, Teşekkür ederim) Güven geliştirmeye yönelik ayna draması, yaratıcı düşünme ve konsantrasyon çalışmaları yapıldı…

95 BALE Isınma, esneme hareketleri yapıldı. Koreografi ve sahne yerleşimi çalışmaları yapıldı…

96 Enstrümanlar ile grup içinde ritim çalışması yapıldı…
MÜZİK Enstrümanlar ile grup içinde ritim çalışması yapıldı…

97 FEN LABORATUVARI Mikroskop ile mikrop inceleme, kolanın zararları konulu deney yapıldı. Diş fırçalama ve organların işlevleri ile ilgili konuşuldu. Ormandaki hayvanlar konulu belgesel seyredildi…

98 YÜZME

99 NİSAN AYI MİNİ PROGRAMI

100 Saksılarımızda yetişen bitkileri inceleyerek resimlerini çiziyoruz.
31 SEÇİM NEDENİYLE TATİL 01 Saksılarımızda yetişen bitkileri inceleyerek resimlerini çiziyoruz. İlk halleriyle karşılaştırıyoruz. 02 “Küçük Karınca” şarkısını öğreniyoruz. Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’ Dans Atölyesi’’ ve ‘’ İngilizce etkinlikler’’ yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula çağırabilirsin. 03 “Toprak altında yaşayan bir hayvan olsaydım insanlara ne söylemek isterdim?” konulu beyin haritası oluşturuyoruz. 04 İSTEK VAKFI’NIN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ. 06 NİSAN PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN II. RANDEVULU VELİ TOPLANTISINA RANDEVU SAATİNİZDE KATILMAYI UNUTMAYIN! 07 “Farklı Kültürler, Farklı Oyunlar” konumuza başlıyoruz. Hafta boyu anne ve babalarımızın çocukken izledikleri programları izliyor, onların oynadıkları ülkemize özgü oyunları oynuyoruz. “Yağ Satarım, Bal Satarım” oyununu oynuyoruz. 08 “Susam Sokağı” programını izleyerek Minik Kuş, Kırpık, Kurabiye Canavarı ve Edi ile Büdü karakterlerini tanıyoruz. “Yattı-Kalktı” 09 İnternetten “Idık İle Bıdık Kukla Tiyatrosu” programını izliyoruz. Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’İSTEK’liyiz ÇEVRECİYİZ.’’ ‘’MİNİK TEMA’’etkinliği yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula çağırabilirsin. 10 “Barış Manço ile Adam Olacak Çocuk” isimli programı izliyoruz. “Yakan Top” ve “İstop” oyunlarını oynuyoruz. 11 “Çatlak Patlak” Yarın Yeditepe Üniversitesinde gerçekleşecek olan Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Konferansımıza tüm anne babaları bekliyoruz.

101 Google Earth ile Dünya Turuna çıkıyoruz.
14 Google Earth ile Dünya Turuna çıkıyoruz. Dünya üzerinde yaşayan farklı çocukların ülkelerini inceliyoruz. 15 Japon çocuk oyunu “Büyük Fener, Küçük Fener” isimli şaşırtmaca oyununu öğreniyoruz. “Dünya Kocaman Bir Kovan” isimli şarkıyı öğreniyoruz. 16 İngiliz çocuk oyunu “Zıplamak Serbest” isimli oyunu öğreniyoruz Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’Fen Laboratuvarı’’ ve ‘’Spor Şenliği’’ etkinliği yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula çağırabilirsin. 17 Hazırlık sınıflarının 6 yaş İspanyolca Öğretmeni kendi kültürüne ait bir oyunu bizlere öğretiyor. Farklı ülke çocuklarının resimleri ile kendimizi karşılaştırıyoruz. Farklı Ülke Çocukları isimli sanat etkinliği yapıyoruz. 18 Sunay Akın Oyuncak Müzesine giderek geçmiş zamanda oynanan oyuncakları inceliyoruz. “Yumi İle Sumi Dünya Turunda” isimli çizgi filmi izliyoruz. 21 Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında konuşuyoruz. Okulumuzu süslüyoruz. 22 Bugün okulumuzda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutluyoruz. 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası 23 Nisan çocuk şenliği yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula çağırabilirsin. NOT: Okula gelirken istediğin bir kıyafetini giyebilirsin! 23 – 24 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDENİYLE TATİL 25 Demokrasi Eğitimi kapsamında ülkemize ait “En Sevdiğim Yiyecek” seçimi yapıyoruz. “Matematik Merkezi” isimli kitabımızdan çalışmalar yapıyoruz.

102 MEB ORTAK SINAVLARI NEDENİYLE OKULUMUZ TATİL 30
28 – 29 MEB ORTAK SINAVLARI NEDENİYLE OKULUMUZ TATİL 30 Bugün okulda sinema günü! Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’ Paleontolog’’ ve ‘’Küçük ressamlar’’ çalışmaları yapılacaktır 01 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI NEDENİYLE TATİL 02 Florya Atatürk Ormanına giderek piknik yapıyoruz.

103 NİSAN AYI AİLE KATILIMI

104 Çocuğunuzla birlikte evinizde bulunan bir çiçeğin resmini yapın. 02
31 Çocuğunuzla birlikte park yada bahçede toprağı inceleyin ve gördüklerini size anlatmasını isteyin. 01 Çocuğunuzla birlikte evinizde bulunan bir çiçeğin resmini yapın. 02 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği “Küçük Karınca” şarkısını size söylemesini isteyin. 03 Çocuğunuzla birlikte yarın ki partide giymesi için bir kıyafet seçin. 04 Çocuğunuzla birlikte bugün ki parti hakkında sohbet edin. 07 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği “Yağ Satarım-Bal Satarım” oyununu size anlatmasını isteyin. 08 Çocuğunuzla birlikte bugün izlediğimiz “Susam Sokağı” karakterlerinden birini seçerek bir poster hazırlayın ve okula gönderin. 09 Çocuğunuzdan bugün izlediği tiyatroyu size anlatıp, sevdiği bir karakterin resmini çizmesini isteyin. 10 Çocuğunuzdan bguün öğrendiğimiz “Yakar Top” ve “İstop” oyunlarını size anlatmasını isteyin. 11 Çocuğunuzla ve tüm aile fertleri ile birlikte “Çatlak-Patlak” oyununu oynayın. 14 Çocuğunuzla birlikte Google Earth ile birlikte Dünya turuna çıkın. Dikkatini çeken bir ülkeyi araştırın. 15 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği şarkıyı size söylemesini isteyin. 16 Çocuğunuzdan bugün okulda öğrendiği oyunu size anlatmasını isteyin ve bu oyunu bütün aile fertleri ile birlikte oynayın. 17 Çocuğunuzdan İspanyolca Öğretmenimizin öğrettiği oyunu size anlatmasını isteyin. Daha sonra bu oyunu bütün aile fertleri ile birlikte oynayın. 18 Çocuğunuzdan bugün gittiğimiz “Oyuncak Müzesi”nde en çok beğendiği oyuncakları size anlatmasını isteyin.

105 Çocuğunuzla birlikte yarın ki partide giymesi için bir kıyafet seçin.
21 Çocuğunuzla birlikte yarın ki partide giymesi için bir kıyafet seçin. 22 Çocuğunuzdan bugün ki partiyi size anlatmasını isteyin. 23 Çocuğunuzla birlikte okulumuzda yapılacak olan 23 Nisan törenine katılabilirsiniz. 24 Çocuğunuzla birlikte bir film seçip sinemaya gidin. 25 Çocuğunuzla birlikte en sevdiği yiyeceği belirleyerek bir kağıda çizin ve değişik malzemelerle süsleyin. 28 Çocuğunuzla birlikte doğa yürüyüşleri yaparak doğada olan değişiklikler hakkında sohbet edin. 29 Çocuğunuzla birlikte bir mutfak etkinliği planlayın ve uygulayın. (kek, poğaça, pasta, kurabiye) 30 Sizin ve çocuğunuzun en sevdiği oyunu birlikte oynayın. 01 Çocuğunuzla birlikte dolabındaki kışlık ve yazlık kıyafetlerini ayırın. 02 Çocuğunuzdan bugün ki pikniği size anlatmasını isteyin ve hafta sonu bütün aile fertleri ile birlikte bir piknik yapın.


"MART AYI BÜLTENİMİZ EĞLENCELİ MATEMATİK - TOPRAKTA NELER VAR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları