Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MART AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MART AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 MART AYI BÜLTENİMİZ

2 BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
MART AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ MART AYI KAVRAMLARIMIZ MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ MART AYI ÖĞRENİLEN ŞARKILAR MART AYI OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI MART AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI MART AYI PARTİMİZ MART AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ AÇIK SINIF UYGULAMALARI AİLE KATILIMI GÜNLERİ MART AYI BRANŞ DERSLERİMİZ NİSAN AYI MİNİ PROGRAMI NİSAN AYI AİLE KATILIMI

3 KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

4 Bilişsel Gelişim: Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: (Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.) Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.) Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. (Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.) Kazanım 4. Nesneleri sayar. (İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.) Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Nesne/varlığın adını söyler. Nesne/varlığın rengini söyler. Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığı büyüklüğünü söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler. Nesne/varlığın yapıldığı malzemeyi söyler. Nesne/varlığın tadını söyler. Nesne/varlığın miktarını söyler. Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.) Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. (Nesne/varlıkları rengine göre gruplar. Nesne/varlıkları şekline göre gruplar. Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre gruplar. Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar. Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.) Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. (Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların dokusunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kokusunu ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların tadını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. )

5 Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Göstergeleri: ( Nesne/varlıkları miktarlarına göre sıralar.) Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. (Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Mekânda konum alır.) Kazanım 11. Nesneleri ölçer. Göstergeleri: (Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler.) Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. (Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.) Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Göstergeleri: (Bir bütünün parçalarını söyler.) Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Göstergeleri: (Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.) Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: (Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.) Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar. Göstergeleri: (Olayları oluş zamanına göre sıralar. Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.) Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar. (Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur. Grafiği oluşturan nesneleri ya da sembolleri sayar. Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.)

6 Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Göstergeleri: (Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.) Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.) Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Göstergeleri:(Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.) Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. (Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluk yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.) Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Göstergeleri:(Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.) Kazanım 13. Estetik değerleri korur. Göstergeleri: (Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler. Çevresini farklı biçimlerde düzenler. Çevredeki güzelliklere değer verir.) Kazanım 15. Kendine güvenir. Göstergeleri: (Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.)

7 Motor Gelişim: Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: (Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Öne yuvarlanır Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.) Kazanım 2: Denge hareketleri yapar. Göstergeleri: (Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar. Konma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.) Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: (Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar) Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: (Nesneleri takar. Nesneleri kopartır/yırtar. Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.) Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: (Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.) Öz bakım Becerileri: Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. Göstergeleri: Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten/içmekten kaçınır Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Göstergeleri: (Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Temel güvenlik kurallarını bilir.) Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. Göstergeleri: (Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.)

8 Dil Gelişim: Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. Göstergeleri: (Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.) Kazanım 2: Sesini uygun kullanır. Göstergeleri:(Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.) Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri: ( Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.) Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Göstergeleri: (Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. ) Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: (Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.) Kazanım 8. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: (Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini şiir yoluyla sergiler. Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.) Kazanım 9. Sesbilgisi farkındalığı gösterir. Göstergeleri: (Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.) Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Göstergeleri: (Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.) Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir. Göstergeleri: (Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.) Kazanım 12.Yazı farkındalığı gösterir. Göstergeleri: Çevresindeki yazıları gösterir. Yazılı materyallerde noktalama işaretlerini gösterir. Yazının yönünü gösterir. Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır. Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.)

9 KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ

10 Altıgen, Köşe, Kenar, Elips İnce-Kalın Geniş-Dar
RENKLER Sarı, Kırmızı, Mavi GEOMETRİK ŞEKİL Altıgen, Köşe, Kenar, Elips BOYUT İnce-Kalın Geniş-Dar MİKTAR Ağır-Hafif, Az-Çok, Eşit, Boş-Dolu YÖN/ MEKANDA KONUM Ön-Arka, Önünde-Arkasında, İçinde-Dışında, Altında-Üstünde, Arasında, Yanında, Alçak-Yüksek, İleri-Geri, Sağ-Sol, Yukarı-Aşağı SAYI/SAYMA 1-20 Arası Sayılar, İlk-Orta-Son, Sıfır, Sıra Sayısı 2’şerli, 5’şerli,10’arlı sayma, 1-10 arası nesnelerle toplama çıkarma ZAMAN Gece-Gündüz, Mevsim: İlkbahar, Önce-Sonra, DUYU Sıcak-Soğuk-Ilık, Ekşi, Tuzlu, Sert-Yumuşak, Sesli-Sessiz, Tüylü-Tüysüz

11 PROJE KONUMUZ: SAYILAR VE MATEMATİK

12 NERELERDE MATEMATİK KULLANIYORUZ
NERELERDE MATEMATİK KULLANIYORUZ? SORUSU İLE GÜNLÜK YAŞAMIMIZDAKİ MATEMATİK KEŞFEDİLDİ. OKULUMUZDAKİ TÜM RAKAMLAR BULUNARAK İŞARETLENDİ.

13

14

15

16 “KAYIP SAYI” İSİMLİ OYUN OYNANARAK 1’DEN 20’YE KADAR SAYI SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

17

18 SAYI TERAZİSİNDE SAYILARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE KÜÇÜKLÜĞÜ KARŞILAŞTIRILDI.

19

20 ABAKÜSÜN NE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
ABAKÜSÜN NE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. ABAKÜS KULLANILARAK İLERİ VE GERİ SAYMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

21 ZİNCİRDE KAÇ HALKA OLDUĞU TAHMİN EDİLDİ VE HALKALAR SAYILDI
ZİNCİRDE KAÇ HALKA OLDUĞU TAHMİN EDİLDİ VE HALKALAR SAYILDI. ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR TAHMİNLER İLE KARŞILAŞTIRILDI.

22 İLK-ORTA-SON KAVRAMLARI ZİNCİR ÜZERİNDE ÖĞRENİLDİ.

23 KÜME NEDİR? ÖĞRENİLDİ. KÜMENİN DIŞINDA KALAN NESNELER UYGUN KÜMELERE YERLEŞTİRİLDİ.

24 SAYILAR ÜZERİNDE ZIPLANARAK 2’ŞER 2’ŞER RİTMİK SAYMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

25 “EN SEVDİĞİM SAYI” GRAFİĞİ YAPILARAK SINIFIMIZIN EN SEVDİĞİ SAYI BELİRLENDİ.

26 5’ER 5’ER RİTMİK SAYMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

27 “SIRTIMDAKİ SAYI” İSİMLİ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ YAPILDI.

28 PANO KULLANILARAK 1’DEN 100’E KADAR SAYI SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

29 10’AR 10’AR RİTMİK SAYMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

30 DESTE VE DÜZİNE KAVRAMLARI SANAT ETKİNLİĞİ YAPILARAK ÖĞRENİLDİ.

31 BAHÇEDE “SEK SEK” OYUNU OYNANDI.

32 ARTI, EKSİ VE EŞİTTİR İŞARETLERİ ÖĞRENİLDİ. SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI.

33 PENGUEN KUKLALARINA BALIK KRAKER YEDİRİLEREK TOPLAMA VE ÇIKARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

34 PYP KONUMUZ: GEZEGENİ PAYLAŞMAK “TOHUMLAR”

35 HAFTA BOYU YENİLEN MEYVELERİN ÇEKİRDEKLERİ BİRİKTİRİLDİ.

36 BİTKİLER CANLI MI, CANSIZ MI
BİTKİLER CANLI MI, CANSIZ MI ? ARAŞTIRMAK İÇİN BAHÇEYE ÇIKILDI VE BAHÇEDEKİ BİTKİLER İNCELENDİ.

37

38 BAHÇEDEN TOPLANAN YAPRAKLARLA SANAT ETKİNLİĞİ YAPILDI.

39 BİTKİNİN BÜYÜME AŞAMALARINI GÖSTEREN POSTERLER İNCELENDİ
BİTKİNİN BÜYÜME AŞAMALARINI GÖSTEREN POSTERLER İNCELENDİ. BİTKİNİN BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLDİ.

40 “BİTKİM BÜYÜYOR “İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

41 TOHUMUN BÜYÜME EVRELERİNİ SIRALAMA ÇALIŞMASI YAPILDI.

42 “TOHUMUN YOLCULUĞU” İSİMLİ BELGESEL İZLENDİ.

43 BİTKİ ÇİMLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI
BİTKİ ÇİMLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILDI. BİTKİNİN BÜYÜMESİ GÖZLEMLENDİ VE BİTKİ GÜNLÜĞÜNE RESİM YAPILARAK KAYDEDİLDİ.

44

45 SALATA YAPILARAK YİYEBİLDİĞİMİZ BİTKİLER ÖĞRENİLDİ.

46 YENİLEBİLEN VE YENİLEMEYEN BİTKİLER GRAFİĞİ OLUŞTURULDU.

47 KAĞIT KATLAMA TEKNİĞİ İLE ÇİÇEK YAPILDI.

48 “ÇİÇEK TOPLAMA” İSİMLİ MÜZİKLİ OYUN OYNANDI.

49 IŞIKLI MASADA YAPRAKLAR İNCELENDİ.

50 BİTKİ GÜNLÜĞÜ TAMAMLANDI.

51 “TOHUMLAR” KONUSU BOYUNCA BİRİKTİRİLEN TOHUMLAR İNCELENDİ VE EKİLDİ.

52 İP KULLANARAK ÖĞRENDİĞİMİZ ÇİZGİLER ÇALIŞILDI.

53 “MATEMATİK DEHASI” İSİMLİ KİTAPTAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

54 “TEMEL DİKKAT-2” İSİMLİ KİTAPTAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

55 “ÇİZGİ ÇALIŞMALARI” İSİMLİ KİTAPTAN ÇALIŞMALAR YAPILDI.

56 MART AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR

57 Hiçbir zaman güçlü olamaz Her zaman çok çabuk yorulur
SEBZELER Sebzeleri kim yemezse Hiçbir zaman güçlü olamaz Her zaman çok çabuk yorulur Hastalıktan kurtulamaz Havuç gel gel yanıma diyor Ispanaklar güç veriyor Lahana köşede gülüyor Maydanozlar tat veriyor Sebze meyve herkes yemeli Çünkü onlar bol vitaminli Onları yemezse çocuklar Pembe olmaz yanaklar AĞAÇ DİKELİM Dağlar, Taşlar Ağaç Olacak, Yaz Gelecek, Kış Gelecek, Ülkemiz Cennet Kalacak, Kazmalar Elimizde Çukur Açalım, Kürekler Elimizde Toprak Atalım. Yaz Demeden, Kış Demeden Ağaç Dikelim, Hey! Günler Geçecek, Aylar Geçecek, Yağmur Yağacak, Güneş Açacak, Her Bir Fidan Ağaç Olacak. Kazmalar Elimizde Çukur Açalım, Kürekler Elimizde Toprak Atalım, Yaz Demeden, Kış Demeden Ağaç Dikelim, Hey

58 MART AYINDA OKUNAN HİKAYE KİTAPLARI

59

60

61 MART AYI BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI

62 KÜTÜPHANELER HAFTASI “KÜTÜPHANEDEKİ ASLAN” İSİMLİ HİKAYE OKUNDU.
KÜTÜPHANELER HAFTASININ ÖNEMİ İLE İLGİLİ SOHBET EDİLDİ. OKUL KÜTÜPHANEMİZDEN ÖDÜNÇ HİKAYE KİTAPLARI ALINDI.

63 ORMAN HAFTASI ORMAN HAFTASI’NIN ÖNEMİ VE ORMANLARIN YARARLARI HAKKINDA SOHBET EDİLDİ. “ORMAN HAFTASI” İSİMLİ HİKAYE OKUNDU. FLORYA ATATÜRK ORMANI’NA GİDİLEREK YÜRÜYÜŞ YAPILDI, OYUNLAR OYNANDI.

64 TİYATRO ALKIŞ’IN “OYUNCAKLAR” İSİMLİ TİYATRO OYUNU İZLENDİ.
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ TİYATRO ALKIŞ’IN “OYUNCAKLAR” İSİMLİ TİYATRO OYUNU İZLENDİ.

65 MART AYI PARTİMİZ

66 ÇILGIN SAYILAR PARTİSİ

67

68 MART AYI DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAMIZ

69 İYİ Kİ DOĞDUN NİSAN KÖPRÜBAŞI

70 İLKOKULA İLK ADIM PROJESİ

71 ÇİZGİ ÇALIŞMALARI YAPILDI.
“İ” SESİNİ TANIMA VE YAZMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. AÇIK SINIF UYGULAMALARI KAPSAMINDA BİR DERS, VELİ KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

72

73 AÇIK SINIF UYGULAMALARI

74

75

76

77 AİLE KATILIMI GÜNLERİ

78

79

80

81 İSTEK’Lİ ANAOKULU GÜNLERİ
30 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR HER ÇARŞAMBA DEVAM EDECEK OLAN ÜCRETSİZ İSTEK’Lİ ANAOKULU GÜNLERİMİZ BAŞLADI. HER HAFTA 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARI FARKLI BİR ATÖLYE ÇALIŞMASI İLE OKULUMUZDA AĞIRLIYORUZ.

82 MART AYI BRANŞ DERSLERİMİZ

83 BİLGİSAYAR İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AŞAMADAN OLUŞAN CİTO ÖĞRENCİ İZLEME ÇALIŞMALARI YAPILDI.

84 DRAMA NESNELERİ TANIMA VE HAYAL EDEREK KULLANMAYA YÖNELİK YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI. ZARAFET VE KİBARLIK UYGULAMALARI KAPSAMINDA “BİR ZİYARETÇİYE NASIL DAVRANILIR?” DRAMASI YAPILDI.

85 İSPANYOLCA LAS PARTES DE LA CARA – YÜZÜN BÖLÜMLERİ
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y SUS SONİDOS – ULAŞIM ARAÇLARI EC TIEMPO Y EL CLİMA – HAVA DURUMU KONULARI İLE İLGİLİ KELİMELER ÖĞRENİLDİ VE OYUNLAR OYNANDI. “CHU CHU UA” İSİMLİ ŞARKI TEKRAR EDİLDİ.

86 BEDEN EĞİTİMİ STRECHİNG TAKLİDİ KOŞU VE YÜRÜYÜŞ ÇALIŞMALARI
TENİS RAKETİNİ İLE TOPA VURUŞ ÇALIŞMALARI

87 SATRANÇ SATRANÇ OYUNUNUN AÇILIŞ HAMLELERİ, ROK HAMLESİNİN KURALLARI VE PİYON TERFİ KURALLARI ÖĞRENİLDİ.

88 FEN LABORATUVARI HAYVANLARIN DOĞAL YAŞAMI İLE İLGİLİ BELGESEL FİLM İZLENDİ. ELEKTRİK OLUŞUMU VE MIKNATISLAR İLE İLGİLİ DENEY ÇALIŞMALARI YAPILDI. DİŞ MAKETİ İNCELENDİ VE DOĞRU DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ ÖĞRENİLDİ. MİKROSKOP İLE MİKROPLARI İNCELENDİ.

89 BALE STRECHİNG MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ÇALIŞMASI MİMİK ÇALIŞMASI
SAHNE YERLEŞİMİ ÇALIŞMASI

90 HALK OYUNLARI MÜZİKLE UYUMLU HAREKET ÇALIŞMASI
SAHNE YERLEŞİMİ ÇALIŞMASI

91 MÜZİK ORFF ÇALIŞMALARI YAPILDI.
“KARA KEDİ” VE “İPLİ KUKLA” İSİMLİ ŞARKILAR ÖĞRENİLDİ.

92 GÖRSEL SANATLAR KESME YAPIŞTIRMA TEKNİĞİ İLE “KEDİ”, PASTEL BOYAMA İLE “ORMAN RESMİ” YAPILDI. SERBEST RESMİ ÇİZGİLER İLE TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

93 NİSAN AYI MİNİ PROGRAMI

94 Işıklı masada yaprak inceliyoruz.
31 SEÇİM NEDENİ İLE TATİL. 01 Işıklı masada yaprak inceliyoruz. Bitki günlüğümüzü tamamlıyoruz. “Tohumlar” konusu boyunca incelediğimiz tohumları ekiyoruz. 02 Bitkiler hakkında neler öğrendik sohbet ediyoruz. Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’ Dans Atölyesi’’ ve ‘’ İngilizce” etkinlikleri yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula davet edebilirsin. 03 Değerler Eğitimi konumuz “SABIRLI OLMAK” Sabırlı olmak ne demektir? Sen hiç sabırlı oldun mu? Neden? Soruları ile ilgili sohbet ediyoruz. İp kullanarak öğrendiğimiz çizgileri çalışıyoruz. 04 İSTEK’Lİ ÖĞRENCİLER OLARAK İSTEK VAKFI’NIN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ. ‘’İSTEK MARŞI’’nı Öğreniyoruz. NOT:06 Nisan Pazar günü yapılacak olan II. Dönem Randevulu Veli Toplantısına randevu saatinizde katılmayı unutmayın.

95 Bebekliğimizde kullandığımız eşyalarla köşe oluşturuyoruz.
07 Doğduğumuzda neden açız? Sorusu ile “YEMEKLER” proje konumuza başlıyoruz. Bebekliğimizde kullandığımız eşyalarla köşe oluşturuyoruz. NOT: Evden gelirken bebekliğine ait bir eşya (biberon, mama kaşığı, önlük vb.) giysi, fotoğraf getirmeyi unutma. 08 Neden yemek yeriz? Sorusu üzerine tartışıyoruz. Sebze baskısı yapıyoruz. “İp Bacaklı Uzaylı Çocuk” isimli hikayeyi dinliyoruz. 09 Minik Tema etkinlikleri kapsamında “Kaplumbağa Ne Yesin” isimli etkinliği yapıyoruz. Yediğimiz yiyeceklerde vitaminleri arıyoruz. Vitaminlerle grafik oluşturuyoruz. “Fasulye Motorlu Uçan Daire” Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’İSTEK’liyiz ÇEVRECİYİZ’’ “MİNİK TEMA’’ “ Orff” etkinlikleri yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula davet edebilirsin. 10 Bugün öğle yemeğimizi sınıfımızda yiyoruz. Yiyeceklerin kokusuna, tadına, rengine bakıyoruz. Farklı baharatlarla yiyeceklerimizi tatlandırıyoruz. Hangi öğünlerde ne tür yiyecekler yediğimiz hakkında sohbet ediyoruz. 11 En sevdiğimiz yiyeceklerden grafik oluşturuyoruz. Sevdiğimiz yiyeceklere bakarak kara kalem çalışması yapıyoruz. NOT: Bugün en sevdiğin yiyeceği okula getirmeyi unutma. NOT: Yarın Yeditepe Üniversitesinde gerçekleşecek olan Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Konferansına tüm anne ve babaları bekliyoruz. Detaylar için;

96 Yiyecekler soframıza nasıl geliyor? Olay sıralama çalışması yapıyoruz.
14 Yiyecekler soframıza nasıl geliyor? Olay sıralama çalışması yapıyoruz. “Çikolata Çocuk” isimli hikayeyi dinliyoruz. 15 Yiyecek kartlarıyla hafıza oyunu oynuyoruz. Sağlıklı mutfak, sağlıksız mutfak etkinliğini yapıyoruz. . 16 Barkovizyon izleyerek Dünya Mutfaklarını tanıyoruz. Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’Fen Labarutarı’’ ve ‘’Spor Şenliği’’ etkinlikleri yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula davet edebilirsin. 17 Türkiye mutfağına özgü yaprak sarması yapıyoruz. Nisan ayında doğan öğrencilerimizin doğum günlerini kutluyoruz. 18 İtalya mutfağına özgü pizza yiyoruz. Demokrasi çalışmaları kapsamında ülkemize ait en sevdiğimiz yiyecek seçimimizi yapıyoruz. Kendi yemek kitabımızı hazırlıyoruz.

97 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİL.
21 23 Nisan’da neden bayram yapıyoruz? Sohbet ediyoruz. 23 NİSAN ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI için sınıfımızı ve okulumuzu süsüyoruz. 22 23 NİSAN ULUSAL EĞEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLUYORUZ. NOT: Sevdiğin kıyafetini ya da kostümünü giyinebilirsin. Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası “23 Nisan Çocuk Şenliği” yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlik için okula davet edebilirsin. 23- 24 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİL. 25 Atatürk’ün yaşamında çocukların yeri ve Atatürk’ün vatan sevgisi hakkında sohbet ediyoruz. Atatürk’ün çocuklarla birlikte çekilmiş olduğu fotoğrafları inceliyoruz. Bu fotoğrafları kullanarak albüm yapıyoruz.

98 M.E.B ORTAK SINAVLAR NEDENİYLE RESMİ TATİL. 30
28–29 M.E.B ORTAK SINAVLAR NEDENİYLE RESMİ TATİL. 30 Tellerle çizgi çalışması yapıyoruz. Nohut ve kürdanlarla yaratıcı çalışmalar yapıyoruz. Not: 3-6 yaş çocuklarının katılacağı ücretsiz İSTEK’li günlerde saat 13:00- 14:30 arası ‘’ Paleantolog’’ ve ‘’Küçük Ressamlar’’ etkinlikleri yapılacaktır. Okul dışındaki arkadaşlarını etkinlikler için okula davet edebilirsin. 01 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA BAYRAMI NEDENİYLE TATİL. 02 Florya Atatürk Ormanı’na geziye gidiyoruz. Minik Tema etkinlikleri kapsamında “Kuşları ve Bulutları Gözlemleyelim” isimli etkinliği yapıyoruz.

99 NİSAN AYI AİLE KATILIMI

100 Topladığınız yaprakları sayarak büyüklüklerine göre gruplayın. 02
31 SEÇİM NEDENİ İLE TATİL. 01 Topladığınız yaprakları sayarak büyüklüklerine göre gruplayın. 02 Çocuğunuzla oyun hamurundan yaprak yapın. 03 Evinizde bulunan saati kullanarak o günkü ev ödevinizi yapın. Çocuğunuzla kaç dakikada ödevini bitirdiği üzerine sohbet edin. 04 Çocuğunuzla İSTEK Vakfı’nın 29.Kuruluş yıldönümü kutlamaları hakkında sohbet edin. Öğrenmiş olduğu İstek Marşını size söylemesini isteyin. 07 Çocuğunuzdan en sevdiği yemeğin resmini yapmasını isteyiniz. 08 Çocuğunuzla bir markete giderek orada satılan yiyecekler hakkında sohbet ediniz. 09 Çocuğunuzla vitaminlerin vücudumuza olan yararları hakkında sohbet edin. İnternette bir araştırma yaparak hangi yiyeceklerde hangi vitaminlerin bulunduğunu öğrenin. 10 Çocuğunuzla mısır patlatarak 5 duyu organımızı çalıştırınız. (Yiyerek, koklayarak, dokunarak, patlama sesini dinleyerek, görerek) 11 Bu akşam yemek hazırlıklarını birlikte yapın.(Sofra nasıl hazırlanır, neler koyulur vs) 14 Çocuğunuzla yemek kartları hazırlayın. Birlikte domino oynayın. 15 Çocuğunuz ile birlikte çikolatalı süt hazırlayınız. 16 Çocuğunuzdan oyun hamurlarını kullanarak ilginç bir yemek yapmasını isteyin. İsminin ne olduğunu ve içinde neler olduğunu sorun. 17 Çocuğunuzla sağlıklı ve sağlıksız yiyecekler hakkında konuşun. 18 Çocuğunuzla birlikte akşam yemeği için spagetti makarna hazırlayın. 21 Çocuğunuza bir Atatürk resmi verin ve bu resmi pullarla süslemesini isteyin. 22 Çocuğunuzla okuldaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması hakkında sohbet edin. 23 Çocuğunuzla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine katılın. 24 Çocuğunuzla birlikte sinema ya da tiyatroya gidin. 25 Çocuğunuzla birlikte internetten Atatürk’ün çeşitli fotoğraflarını inceleyin ve Atatürk’ün ülkemiz için yaptıkları hakkında sohbet edin.


"MART AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları