Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TUZLA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK ESASLI PROGRAMLI TEFTİŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TUZLA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK ESASLI PROGRAMLI TEFTİŞ."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TUZLA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK ESASLI PROGRAMLI TEFTİŞ PROJESİ

2 İSG YÖNÜNDEN PROGRAMLI TEFTİŞLER Tuzla’da mevcut Organize Sanayi Bölgeleri’nde iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk taşıyan işyerleri bulunmakta olup, özellikle bu bölgede son dönemlerde meydana gelen yangın ve patlama olaylarında ağır sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

3 AMAÇ Yürütülecek teftiş faaliyetinde öncelikle yangın, patlama riski ile elektrik ve iş ekipmanlarındaki hayati eksikliklerin giderilmesinin yanında, çalışanlar ve işverenlerin İSG konusundaki farkındalığının arttırılması ve sosyal tarafları da kapsayacak şekilde bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

4 İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ OLASI EKSİKLİKLER  Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yüksek risk barındıran olası aksaklıklar olarak;  Yangın ve patlama riskine karşı uygun yangın ve acil durum organizasyonu ile bunlara ilişkin alt yapının olmaması veya yetersizliği

5 İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ OLASI EKSİKLİKLER Elektrik ve topraklama tesisatının tetikleyici etkisiyle çoklu ve maddi kazalara ve genel itibariyle de tekli kazalara yol açacak şekilde standart dışı, düzensiz, kontrol dışı ve gelişigüzel olmasıElektrik ve topraklama tesisatının tetikleyici etkisiyle çoklu ve maddi kazalara ve genel itibariyle de tekli kazalara yol açacak şekilde standart dışı, düzensiz, kontrol dışı ve gelişigüzel olması

6 İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ OLASI EKSİKLİKLER Tehlikeli veya Parlayıcı, Patlayıcı kimyasalların uygun depolanmaması, Yangın veya patlamaya yol açacak kimyasalların tehlikeli konsantrasyonlara ulaşma riskine karşı, patlayıcı ortamların belirlenmemesi ve uygun havalandırma tesisatının olmaması

7 İŞYERLERİNDE İSG YÖNÜNDEN YÜKSEK RİSKLİ OLASI EKSİKLİKLER Makine ve tezgahların işçilerin yaşamını tehlikeye sokabilecek oranda güvenliksiz olması

8 RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İSG HİZMETLERİ İşyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında; Risk değerlendirmesi, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Çalışan Temsilcisi ile ilgili başlıklar da proje denetiminde öncelikle ele alınacaktır.

9 RİSK DEĞERLENDİRMESİ İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. (6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Madde:10)


"T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı TUZLA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BULUNAN İŞYERLERİNDE RİSK ESASLI PROGRAMLI TEFTİŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları