Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE ZEMİN UYGULAMALARI SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE ZEMİN UYGULAMALARI SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE ZEMİN UYGULAMALARI SUNUMU
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Gizem ELİUZ Jeoloji Mühendisi 2014

2 YapI Üretİm süreçlerİnde saha çalışmaları
Doğaya bir mühendislik yapısı için müdahale edildiği her noktada mutlaka jeoteknik araştırmaların planlanması ve yapılması gereklidir. Bir yapının oturacağı alanda yapılan çalışmaların bütünü “SAHA ARAŞTIRMALARI” olarak tanımlanır.

3 Yapı Üretim süreçlerinde saha çalışmaları
Bina ve bina türü yapılar için saha araştırmalarının planlanması, yapılması ve sunulması ile ilgili olarak ulusal mevzuatımızda çeşitli yönetmelik, standart, şartname, format ve genelgeler bulunmaktadır. Bu doğrultuda yapılacak her binanın zemin durumunun değerlendirilmesi gerekir.

4 Yapı Üretim süreçlerinde saha çalışmaları
Bilecik İli, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında 1. ve 2. derece deprem bölgeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle, ilimizde tasarlanacak yapılar için bulunduğu alana göre 1. veya 2. derece deprem bölgelerine ait parametreler kullanılmalıdır. Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmalıdır.

5 Yapı Üretim süreçlerinde saha çalışmaları
AMAÇ NE ? Saha araştırmaları bir yapının; “TASARIM, YAPIM VE YAPIM SONRASI” oturacağı zeminde meydana getireceği değişiklerin tespiti amacıyla yapılır.

6 Yapı Üretim süreçlerinde saha çalışmaları
NE İÇİN ? Belirli bir yapı temeli için uygun zemin koşullarına sahip temel derinliğinin seçilmesi, Temelin oturduğu zeminlerin yük taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi, Bir yapının yapılması esnasında çevresinde meydana getirebileceği muhtemel sorunların değerlendirilmesi, Yeraltı suyunun ve yeraltı suyu değişiminin neden olacağı problemlerin tespiti, İstinat yapıların tasarımında yanal toprak basınçları ile muhtemel kayma dairelerinin belirlenmesi, Yeraltı yapılarının tasarımı ve yapımı süreçlerinde uygun inşa metotlarının belirlenmesi, Derin ve yüzeysel temellerin tasarımı…

7 Araştırma Çukurları

8 Sondajların Yapılması

9 Araziden Numune Alma Arazide zeminden numune almanın amacı, yerin jeoteknik özelliklerini belirlemeye yönelik laboratuvar deneyleri ile zemin sınıflaması için numuneleri elde etmektir.

10 Arazi Deneyleri Zeminlerin sıkılık ve kıvamları ile mukavemet özelliklerini belirlemek amacıyla çeşitli arazi deneyleri yapılmaktadır. Hangi tür arazi deneylerinin yapılacağı, yapının yapılacağı alanın; Litolojik özellikleri, Çevre yapılarla ilişkisi, Yeraltı suyunun mevcudiyeti, Karstik boşluk ve oyukların varlığı, Zeminde kayma, akma vb. hareketlerin varlığı gibi özellikler dikkate alınarak arazi deney yöntemlerine karar verilir. Belirtilen arazi deney yöntemlerinin biri veya birkaçı birlikte uygulanabilir.

11 JEOTEKNİK ETÜTLERDE (ZEMİN VE TEMEL ETÜTLERİNDE) YAPILAN HATALAR

12 1-PLANLAMA HATALARI Mühendis ve Mimarlar arasında eşgüdümün olmaması, Jeoteknik etüt yapmanın gerekliliğine inanılmaması, Yer seçiminde titiz davranılmaması, Planlama evresinde yapılması gereken ön araştırmaların yapılmaması, Amaca uygun araştırma metodlarının planlanmaması.

13 2-ETÜDLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AŞAMASINDA YAPILAN HATALAR
Yer altı suyunun drene koşullarının araştırılmaması, Yer altı suyunun beton üzerine etkisi konusunda araştırmalara yer verilmemesi, Rapor yazımı hakkında formatımız olmasına rağmen formata uygun olmayan raporlar hazırlanması, Etütlerin denetimsiz olarak gerçekleştirilmesi, Raporlar içinde olması gereken sondaj veya araştırma çukuru kabul tutanakları vb. yer almaması.

14 3- YAPIM AŞAMASINDAKİ HATALAR
Raporda önerilen imalatların önemsenmemesi veya gerçekleştirilmiyor olması, Raporda önerilen imalatlar gerçekleştirilse dahi bu imalatların amaca hizmet edip etmediğinin kontrol edilmemesi.

15 Sonuç olarak; Uluslararası mühendislik hizmetleri standartlarına ulaşmış, o nitelik ve kalitede hizmet etmek umuduyla…

16 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR...
Yol yaklaşık 4 metre çöktü Karabük ile Yenice İlçesi arasında heyelanın devam etmesi sonucu yol yaklaşık 4 metre çöktü.

17 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…
Ürgüp 2007 Kaya Düşmesi ÜRGÜP KAYA DÜŞMESİ

18 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…
YIKILAN İSTİNAT DUVARI-2010

19 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…
ZONGULDAK ÖĞRENCİ YURDU ARSASI MART-2013

20 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…

21 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…

22 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…

23 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…

24 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…

25 YANLIŞ VE YETERSİZ UYGULAMALAR…

26 TEŞEKKÜRLER… Gizem ELİUZ Jeoloji Mühendisi


"YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE ZEMİN UYGULAMALARI SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları