Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKS İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ROL VE SORUMLULUKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKS İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ROL VE SORUMLULUKLAR"— Sunum transkripti:

1 İKS İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ROL VE SORUMLULUKLAR

2 YASAL DAYANAKLAR İlköğretim Kurumları Standartlarının temel dayanağı “İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi”dir. Aynı zamanda 2009/83 sayılı genelge ile yönerge öncesi yasal zemin hazırlanmıştır. Yönergede yer alan standartlar “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nde yer alan, çocuğun hakkı olarak vurgulanan hükümlere uygun olarak belirlenmiştir.

3 YASAL DAYANAKLAR 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 5018sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği 17,22.,23.,24.25.,4344.,45.,49., 50., 51., 52., 53.,54. ve 58. mad. Kanunun tamamı 9., 44., 45., 46. maddeleri Yönetmeliğin tamamı, “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ve “Eğitimde Stratejik Planlama Kılavuzu”nda yer alan hükümler

4 YASAL DAYANAKLAR MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 6. ve 7. maddesi 27., 28., 29.,32.,34.,35.,37., 39.,42.,43.,45.,47. maddeleri Özel Eğitim İlköğretim Okulları Yönetmeliğin tamamını, Yönetmeliğin tamamı

5 İKS İKS Uygulama Yönergesi’nde okul düzeyinde görevler-sorumluluklar, görevliler- sorumlular belirlenmiş olsa da bu sistem okul tabanlı olup yönetici, öğretmen, OGYE, öğretmenler kurulu, çocuk, veli ve dolaylı olarak diğer unsurların da görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.

6 İKS YÖNERGESİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Okul, İlçe, İl ve Merkez Teşkilatı Düzeyinde Görev ve Sorumluluklar:
İKS’de okul düzeyinde (Madde 11) Hazırlık sürecinde, Veri toplama sürecinde, Verilerin değerlendirilmesi ve okul gelişim sürecinde Okul yönetiminin (Okul müdürü/müdür yardımcıları), Öğretmenlerin, Öğretmenler kurulunun, OGYE’nin görev ve sorumlulukları vardır.

7 Okul Yönetiminin Görevleri
Hazırlık Sürecinde İKS hakkında yüz yüze bilgilendirir (Çocuk, veli, öğretmen), OGYE’ye İKS “Okul Çalışma Programı”nı yaptırır, gözden geçirir, onaylar, Örneklemdeki veli, öğretmen ve çocukların algılanan yarar ölçeklerinin girmelerini sağlar, Veri girişi için ortamı hazırlar (bilgisayar), Mevcut durum girdileri için hazırlık yapar, OGYE ile birlikte yapılan hazırlıkları gözden geçirir.

8 Okul Yönetiminin Görevleri
Veri Toplama Sürecinde Mevcut durum girdilerini girer Veri toplama çalışmalarını izler Veri toplama sürecinde belirlenen sorunları OGYE ile değerlendirir Veri toplama sürecinde çözülemeyen sorunları il/ilçe AR-GE’ye bildirir.

9 Okul Yönetiminin Görevleri
Verilerin Değerlendirilmesi ve Okul Gelişim Sürecinde Okul İKS raporlarını, OGYE ve Öğretmenler Kurulunda değerlendirir. İKS standart raporlarına göre okul ihtiyaçlarını, ihtiyaçların önceliklendirilmesini sağlar. İKS raporları kullanılarak OGYE ve öğretmenler kurulu tarafından, okul stratejik planı ve okul gelişim planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlar. Okul gelişim raporunun hazırlanmasını sağlar. Okul faaliyet, proje ve eylem planlarının hazırlanmasında İKS verilerinden yararlanılmasını sağlar. İKS ve standartlara göre gerçekleştirilen uygulamaların geliştirilmesine ilişkin OGYE tarafından hazırlanan raporu ilçe/il AR-GE’ye gönderir.

10 OGYE’nin Görevleri Hazırlık Sürecinde
Tüm süreçlerde yapılacak iş ve işlemleri içeren bir okul çalışma programı hazırlar. Mevcut durum girdilerinin modüle girilmesine katkıda bulunur. Algılanan yarar ölçeklerinin uygulanmasında öğretmenleri bilgilendirir, yer, araç gereç vb. hazırlıkları yapar. Gerektiğinde öğretmen, çocuk, veliler ile genel değerlendirme ve geribildirim toplantıları yapar. Okulun faaliyet, proje ve eylem planlarının hazırlanmasında İKS verilerinden yararlanır.

11 Veri Toplama Sürecinde
OGYE’nin Görevleri Veri Toplama Sürecinde Mevcut durum girdilerinin zamanında girilmesine yardımcı olur. Algılanan yarar ölçeklerinin doldurulması çalışmalarına destek olur. Uygulamaya katılanlarla gerektiğinde halinde toplantı ve görüşmeler düzenler. Veri toplama sürecini, Okul İKS Çalışma Programı doğrultusunda izler. Çözümleyemediği sorunları okul yönetimine bildirir Verilerin Değerlendirilmesi ve Okul Gelişim Sürecinde POG Modeli kapsamında Okul İKS raporlarını değerlendirir. İKS raporlarına göre okul ihtiyaçlarını belirler, önceliklendirir, Okul stratejik planı ve gelişim planının hazırlama, uygulama, izlemesi, raporlama, değerlendirme ve geliştirilme süreçlerinde İKS raporlarını kullanır. Okul gelişim raporunu, İKS standart alanlarına göre hazırlar. İKS uygulamalarının geliştirilmesine yönelik bildirimleri okul yönetimine sunar. İKS raporlarının bulguları doğrultusunda, araştırma-geliştirme çalışmaları yapar, destekler. Değerlendirme ve okul gelişimi sürecini, okul İKS Çalışma Programı doğrultusunda izler.

12 Öğretmenler Kurulunun Görevleri
İKS veri toplama, değerlendirme ve okul gelişimi süreçlerine destek olur. İKS raporlarını kullanarak okul stratejik planı ve okul gelişim planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi, raporlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için önerilerini OGYE’ye yazılı olarak bildirir. İKS’ nin ve standartlara göre gerçekleştirilen uygulamaların geliştirilmesine ilişkin önerilerini OGYE’ ye yazılı olarak bildirir.

13 Öğretmenlerin Görevleri
Algılanan yarar ölçeğini doldurur. İKS modülünce belirlenen sınıfındaki çocuk ve velilerin algılanan yarar ölçeğini doldurmasını sağlar. Varsa kağıt üzerinde veliler tarafından doldurulan ölçekleri veliye imzalattırarak alır, İKS modülüne aktarır. Sorumluluk alanları ile ilgili veri ve bilgileri okul yönetimine bildirir. İKS ve standartlara göre gerçekleştirilen uygulamaların geliştirilmesine ilişkin önerilerini OGYE’ ye yazılı olarak bildirir.

14


"İKS İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER ROL VE SORUMLULUKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları