Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 (Mali Hizmetler Uzmanı)
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Sözleşme Tasarısının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ

2 Alattin ÜŞENMEZ

3 İşe Başlama ve Bitim Tarihleri
Alattin ÜŞENMEZ

4 Hizmet Alımlarında İşin Süresi
Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin “İşin süresi” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, -- idarenin işe başlama ve iş bitirme tarihlerini kesin olarak öngördüğü hallerde bu tarihler 9.1. maddesine yazılmalı, Aksi takdirde bu maddede işin süresinin --- işe başlama tarihinden itibaren kaç gün ya da ay olduğu belirtilmelidir.. Alattin ÜŞENMEZ

5 İşin Süresinde Mali Yıl
İşin süresi belirlenirken 31.12’yi geçmeyecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. İşe başlama tarihinden sonra ***ay veya gün olarak yapılacak belirlemede ***mali yıl sonu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

6 İşe Başlamanın Gecikme Nedenleri
Sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde,; --Yeterlik değerlendirmesi, --Tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, --Tekliflerin değerlendirilmesi, --İsteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı, --İdarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu , --10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabilmekte Bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de --sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebilmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

7 İşe Başlamanın Gecikmesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem
İhale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, İş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından --sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

8 Mal Alımlarında Sözleşmenin Süresi
İşin Süresi midir ????? Alattin ÜŞENMEZ

9 İhale İlanında Yer Alır!!!!!!
İşin Süresi İhale İlanında Yer Alır!!!!!! Alattin ÜŞENMEZ

10 Mal Alımlarında Sözleşmenin Süresi (İlanında Yer Almamakta)
Alattin ÜŞENMEZ

11 İşe Başlama Tarihi/ Teslim Tarihi / Tarihleri Seçimi
Alattin ÜŞENMEZ

12 Sözleşmenin 10.2’nci Maddesi olan İşe başlama tarihi
Teslim tarihi / tarihleri İhale İlanının Madde No : 2.c Maddesinde yer almaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

13 Örnek- Bu işin süresi midir???
Alattin ÜŞENMEZ

14 İhalenin İlanında Teslim Tarihi (Teslim Tarihine Dikkat Edilmesi)
Alattin ÜŞENMEZ

15 Mali Mevzuat Çerçevesinde
Sözleşmenin Süresi ile İşin Süresi birbiriyle karıştırılması halinde, 5018 sayılı Kanunun 27 ve 28’inci maddeleri gereği ***yapılması gerekenlerin yapılmaması nedeniyle eksiklikler meydana gelecektir. Sonuç: Sözleşmenin süresi, GARANTİYİ de kapsayacak şekilde belirlenmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

16 Ödeme Koşulları ve Zamanı
Alattin ÜŞENMEZ

17 Ödeme Koşulları ve Zamanı
İşin özelliği ve kurum şartları ***göz önünde bulundurularak düzenleme yapılmalıdır. Örneğin: Ödemelerin ayda, üç ayda veya 6 ayda bir olması, İhale para cinsi DÖVİZLİ olan ihalelerde TL’ye çevrilme şatlarının ne olduğu, Gibi… Alattin ÜŞENMEZ

18 Sürekli Tekrar Eden Hizmetlerde Ceza Uygulanması
Alattin ÜŞENMEZ

19 Sürekli Tekrar Eden Hizmetlerde Ceza Uygulanması
İşin özelliği gereği sürekli tekrar eden nitelikteki işlerde, ***işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, idarece her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı, sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

20 Aykırılıkların Belirli Bir Sayıya Ulaşmasında Ceza Uygulanması
İdarece belirlenecek aykırılıkların ***ardı ardına veya aralıklı olarak gerçekleştirilmek suretiyle belli bir sayıya ulaşması durumunda, sözleşmede öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedileceği ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için ***gerekli olan aykırılık sayısı (iki veya daha fazla) idarece belirlenerek bu maddede yazılacaktır. Alattin ÜŞENMEZ

21 (idarece gerek görülmesi halinde) Ağır aykırılık hallerinde,
Ağır Aykırılık Hallerinde Ceza Uygulaması (Sürekli Tekrar Eden Hizmetlerde) (idarece gerek görülmesi halinde) Ağır aykırılık hallerinde, bu aykırılık halleri maddede belirtilmek kaydıyla, aykırılık bir defa gerçekleşmiş olsa dahi sözleşmenin feshedilebileceğine yer verilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

22 Sözleşmeye Aykırılık Hallerinin Detaylı Düzenlenmesi
İdarece gerek görülüyorsa diğer sözleşmeye aykırılık hallerinin neler olduğu belirlenecek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesi durumunda İdare tarafından en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı ***sözleşme bedelinin % 1’ini geçmemek üzere oran olarak belirtilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

23 Garanti ile İlgili Sözleşmede Düzenleme
Alattin ÜŞENMEZ

24 Garanti, Satış Sonrası Servis ve Bakıma İlişkin Farklı Düzenleme Yapılmayacak ise
Alattin ÜŞENMEZ

25 Garanti, Satış Sonrası Servis ve Bakıma İlişkin Farklı Düzenleme Yapılacak ise
Alattin ÜŞENMEZ

26 Modüle Göre Ek Düzenlemenin Yapılması
Satış sonrası servis ve bakıma ilişkin düzenleme yapılacak ise, Öncelikle gerekli olup olmadığı ***Teknik şartnameyi hazırlayan kişi veya kişiler tarafından karar verilmeli, Teknik şartnameyi hazırlayan kişi veya kişiler tarafından YAPILACAK ÇALIŞMAYA BURADA YER VERİLMELİ NOT: Sözleşme hazırlanırken mutlaka teknik konularla ilgili düzenlemeler, teknik personelin bilgisi dahilinde yapılmalı. Alattin ÜŞENMEZ

27 Denetim, Muayene ve Kabul Düzenlemeleri
Alattin ÜŞENMEZ

28 Tip Sözleşme Alattin ÜŞENMEZ

29 Denetim, Muayene ve Kabul Düzenlemeleri
Sözleşme konusu işin kabul işlemlerinin nasıl olması gerektiği işe ilişkin Muayene Kabul Yönetmeliği İncelenerek Muayene Kabul İşlemlerinin nasıl yapılması gerektiği hakkında ***TEKNİK PERSONELİN veya Muayene Kabul İşlemlerini yapacak olanların görüşleri alınarak Düzenleme yapılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

30 Denetim ve Muayene/ Önemli Olan Hususlar
c) Muayenede izlenecek yöntem, ç) Laboratuvar muayenesi yapılıp yapılmayacağı, d) İtiraz muayenesi için hakem laboratuvar belirlenip belirlenmeyeceği, e) Muayene sonucunda uygun çıkmayan malların idarenin deposundan kaç gün içerisinde geri alınacağı, f) Kısmi, geçici ve kesin kabule ilişkin düzenlemeler, Alattin ÜŞENMEZ

31 Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
Alattin ÜŞENMEZ 31

32 Sözleşme Tasarısının Tamamlanması
Alattin ÜŞENMEZ

33 Alattin ÜŞENMEZ

34 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"(Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları