Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması)"— Sunum transkripti:

1 (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması)
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Elektronik İhale Uygulamaları (e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması) Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı)

2 Kamu İhale Kanununun Uygulama İlkeleri (EKAP İlişkisi)
İdareler, ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, kamuoyu denetimini, sağlamalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

3 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde; --ihale dokümanının ve ilanın hazırlanması, --dokümanların verilmesi, **katılım ve yeterliğe ilişkin belgelerin sunulması, --tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, **ihalenin karara bağlanması ve onaylanması, -- kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi, **sözleşmenin imzalanması gibi ihale süreciyle ilgili aşamalar ile her türlü bildirimlerin kısmen veya tamamen, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformunu kurmuş bulunmaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

4 EKAP Gerçekleşme Sürüm Planı
Sürüm Eylül 2010 Sürüm Aralık 2010 Sürüm Mart 2011 Diğer Sürümler Alattin ÜŞENMEZ 4 4

5 İdareler (e ihale kaydı)
İdarelerin Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları gerekmektedir. .Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler Mahalli İdareler Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) Sosyal Güvenlik Kurumları Diğer İdareler Döner Sermaye İşletmeleri √ EKAP Kaydı √ Protokol Hazırlama √ Kurum Onayı √ Protokol İzleme Alattin ÜŞENMEZ 5

6 İstekliler (e ihale kaydı)-Zorunluluk
İsteklilerin Elektronik İhale Sistemine dahil olabilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları gerekmektedir. Gerçek Kişiler Tüzel Kişiler Kurum – Kuruluş İstenilen Belgeler: √ EKAP Kaydı √ Protokol Hazırlama √ Kurum Onayı √ Protokol İzleme Gerçek Kişi Tüzel Kişi Kurum - Kuruluş Oda Kayıt Belgesi İmza Beyannamesi İmza Sirküleri Vekil İmza Beyannamesi Vekâletname ve – İmza Beyannamesi Alattin ÜŞENMEZ 6

7 Platform Sorumlusunun Yetkileri
Platform sorumluları, ***ihale sürecinde yer alacak tüm kullanıcı/kullanıcıları tanımlamaya ve bu kişilerin bilgilerinde değişiklik yapmaya yetkilidir. ***Platform sorumlularının ikisinin aynı anda değişmesi durumunda, değişikliğe ilişkin belgeler posta yolu ile ya da elden Kuruma ulaştırılmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

8 EKAP’ın 1.0 Sürümü (01 Eylül 2010 tarihi)
Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP’ın 1.0 sürümü ile elektronik ihalenin alt yapısı oluşturulmuştur. Söz konusu 1.0 sürümünde, ***Kanun kapsamındaki bütün ihaleler için ihale dokümanlarının hazırlanması; ***ilgili uygulama yönetmeliklerine, ***tip idari şartnamelere, sözleşme tasarılarına ve standart formlara uygun olarak EKAP üzerinden sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca, hazırlanan dokümanlardan ihale ilanı otomatik olarak oluşturulmaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

9 1 Eylül 2010 Tarihi İtibariyle (I. Aşama)
(İsteklilerce Yapılan İşlemler) İhalelere katılmak isteyenler belirli kriterlere göre ilan arayabilirler, İlgilenebilecekleri ihale fırsatlarından e-posta yoluyla anında haberdar olup özel mesaj ve bildirim alabilirler, İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz indirilebiliyor, ancak bu durum istekli olabilecek sıfatını kazandırmamakta. Bu nedenle; İhaleye katılabilmek için idareden dokümanın satın alınması gerekmekte. EKAP’a civarında isteklinin kaydolması beklenilmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

10 (EKAP’ta 2. Aşama) 1 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle
GİB-vergi borcu sorgulaması, (KİK Tebliğine göre değerlendirme yapılması şeklinde sonuç vermekte) SGK – prim borcu sorgulaması, Bilanço ve gelir tablosu sorgulaması, MERNİS–ihale komisyonu üyeleri–istekli akrabalık derecesi sorgulaması,(Uygulamaya Geçirilemedi) Alattin ÜŞENMEZ

11 EKAP’ta e İmzanın Önemi
EKAP üzerinden doküman indirerek istekli olabilecek sıfatını kazanmak ve e-teklif sunmak için e-imza kullanılması zorunludur. e-imza sahibinin, KİK ile imzalanan protokolde; Gerçek veya tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişinin olması gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

12 Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler
Güvenli Elektronik İmza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş ***Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) veya mobil iletişim (GSM) operatörlerinden temin edilebilir. Alattin ÜŞENMEZ

13 Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS))
Alattin ÜŞENMEZ

14 Elektronik İmzanın Temin Edileceği Yerler (GSM) operatörleri)
Alattin ÜŞENMEZ

15 1 Mart 2011 Tarihi İtibariyle (EKAP’ta 3. Aşama)
25 Şubat tarihinde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği yayınlanarak; Kağıdın olmadığı/kullanılmadığı, İdare ile isteklinin karşı karşıya gelmek zorunda olmadığı, E İhale Başlamıştır. Alattin ÜŞENMEZ

16 (e-ihale) ve EKAP e-ihale, kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirildiği elektronik dönüşüm sürecidir. ****e-ihale, öncelikli 11 e-devlet projesi içerisinde yer almaktadır. Alattin ÜŞENMEZ

17 Alattin ÜŞENMEZ

18 E İhalede Pilot Uygulama
Tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihalelerin pilot uygulaması: --Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hastanesi, --Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, --Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi , -- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tarafından Açık İhale Usulü ile gerçekleştirilebilecek Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi Alımı ihalelerinde yapılmaya başlanmıştır. Alattin ÜŞENMEZ

19 E İhalenin Genel Olarak Uygulanması
Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen ---pilot idareler dışındaki idareler ve --tıbbi cihaz ve sarf malzemesi sektörü dışındaki sektörlerde tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihaleler, pilot uygulamadan alınacak sonuçlara göre ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecektir. Alattin ÜŞENMEZ

20 TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı ausenmez24@gmail.com


"(e-ihale) -EKAP İlişkisi (e İhaleye Hazırlık Aşaması)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları