Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Azılı ve özlü nlatım Hazırlayan Mevlüde ŞAHİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Azılı ve özlü nlatım Hazırlayan Mevlüde ŞAHİN."— Sunum transkripti:

1 azılı ve özlü nlatım Hazırlayan Mevlüde ŞAHİN

2 bir insanı hazır bir insan bir insanı tam bir adam yapar.
azılı ve özlü nlatım Konferans; bir insanı hazır bir insan haline getirir. Yazma da bir insanı tam bir adam yapar. BACON

3 İçerik 1.Konferans Nedir? 2.Konferansçı 3.Konferansçının Özellikleri
4.Konferansın Konusu

4 İçerik 5.Konferans Hazırlama 6.Konferansın Özellikleri
7.Konferans Planı 8.Konferans Örneği

5 Konferans Nedir? Sahasında uzman bir kişinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak maksadıyla bir topluluk karşısında yaptığı ön hazırlıklı konuşmadır. Kısaca,önceden belirlenmiş herhangi bir konuda, belirli bir topluluğa karşı yapılan konuşmadır.

6 Konferansçı Konferans verene konferansçı adı verilir.
Konferansçı istediği konuyu anlatabilir. Konferansçı önemli kelimeler üzerinde durmasını, önemli fikirlerden önce ve sonra duraklamasını bilmelidir.

7 Konferansçı Dinleyicilerin karşısına huzur yüklü çıkmalı,
Temiz giyinmeli, Gülümsemeli, Havayı tutabilmeli,

8 Konferansçı Aydınlığa dikkat etmeli, Sinirli hareketlerden çekinmeli,
Hareketleri canlı bir içtenlik taşımalıdır. Vakit darlığından,sözü kısa kesmekten bahsetmek doğru değildir.

9 Konferansçı Konu dağıtılmamalı, Sözler kolaylıkla anlaşılmalı,
Dinleyicilerin yaşları,anlayış dereceleri göz önünde bulundurulmalı, Konuşmaya başalarken,konuşurken,dinleyicilerin ilgileri çekilmeli,

10 Konferansçı Sıkıcılıktan kaçınmalı,
Ne fazla bağırmalı ne yavaş konuşmalı, Keskin sesler çıkarmamalı, Fazla el, kol, yüz, göz işaretlerinden kaçınmalı,

11 Konferansçı Cümleler dilbilgisi kurallarına uygun olmalı,
Konferansların en çok bir buçuk saat olabileceği düşünülmelidir. Konuşma tamamı ile yazılmış olabilir;fakat konferansçı,ancak gerektiği yerlerde notlarına bakmalıdır. Konferansçı,bütün heyecanlarını dışarıda bırakabilmeli;iyi hazırlanmalı,deney ve görgü tekniğini ilerletmelidir.

12 Konferansçının Özellikleri
Konferansçı,konusuna ait kitapları,bilgileri gerekenden çok fazla materyali toplamış bulunmalıdır. Bir tek kişinin uzun süre konuşmasından doğan monotonluk ve durgunluk,çoğu zaman dinleyicileri sıkar.

13 Konferansçının Özellikleri
İstenilen nitelikte olmayan bir konferansçı, dinleyicilerden ilgi görmez. Bir tek kişinin uzun süre konuşmasından doğan monotonluk ve durgunluk,çoğu zaman dinleyicileri sıkar.

14 Konferansçının Özellikleri
Bu bakımdan profesyonel bir konferansçı,bu sakıncaları önceden düşünür;ona göre hazırlanır. İyi bildiği,üzerinde iyi düşündüğü bir konu seçer, çeşitli görüşleri bir yan tutmadan ortaya koymasını bilir.

15 Konferansın Amacı Konferansın amacı bir fikri dinleyicilere benimsetmektir. Halka bir konuyu aydınlatmak ,öğretmek gayesini güttüğü için bu yönüyle öğretici edebiyata girer.

16 Konferansın Amacı Bilimsel bir düşünceyi,akademik bir konuyu,orijinal bir görüşü anlatmak,bir tezi savunmak konferansın en belirli gayesidir. Bunun için konferansın dinleyicileri az çok okumuş aydın kimseler olmalıdır ki,istenilen fayda sağlanabilsin.

17 Konferansın Konusu Konferansın konusu konuşmacıya bırakıldığı gibi, konferansı verdiren kişi veya topluluk tarafından da belirlenir. Eğer konu konuşmacıya bırakılmış ise o zaman konferansçı,kendisinin iyi bildiği ve hitap edeceği topluluğu birinci derecede ilgilendiren bir konu seçmelidir.

18 Konferansın Konusu Toplumun ilgilendiği,aktüel olan çeşitli yurt ve dünya olayları konferans konusu olabilir. Konferansçı konusunu iyice araştırmalı,daha önce konu üzerinde söylenenleri incelemeli,bu husustaki değişik görüşleri tespit etmeli,ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri gözden geçirmelidir.

19 Konferansın Konusu Mutlaka neyi,nerede,nasıl söyleyeceğini belirlemeli ve zamanını sınırlamalıdır. Zamanı sınırlanmamış bir konuşmada, söylenmesi gereken pek çok önemli nokta atlanabileceği gibi, dikkatleri dağılan dinleyiciler de konuşmayı rahat takip edemezler.

20 Konferans Hazırlama Konferans verilmeden önce konuşmacı bir başkası tarafından dinleyicilere takdim edilmelidir. Bu takdimde;konferansçının konudaki yeterliliği, konuyla ilgili çalışmaları,gerekirse konunun önemi kısa ve özlü olarak belirtilmelidir.

21 Konferans Hazırlama Takdimi yapan kimsenin konferans sonunda konferansçıya teşekkür etmesi yerinde olur. Bu takdimde;konferansçının konudaki yeterliliği, konuyla ilgili çalışmaları,gerekirse konunun önemi kısa ve özlü olarak belirtilmelidir.

22 Konferansa Hazırlık Konferans verecek kişi,yapacağı konuşma ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yapmalı,konferans bitiminde kendisine sorulabilecek sorulara da hazırlıklı olmalıdır.

23 Konferansın Özellikleri
Konferans Nutuk (Hitabet)’e benzer.Konusu bakımından ayrılır. Konferansta daha çok popüler bir konu,düşünce veya bir mesele ortaya konur.

24 Konferansın Özellikleri
Konferansçının amacı nutukta olduğu gibi dinleyiciyi heyecanlandırmak değil,bilgilendirmektir.Onun için dinleyicisi belli bir kültür seviyesinde olan kimselerden meydana gelir. Konferansta en çok sanat,bilim,kültür,fen,eğitim ve ekonomi konularında hazırlanan bir konuşma türü olduğundan,konferansçının sunduğu bilgiler orijinal olmalıdır.

25 Konferansın Özellikleri
Kılık kıyafet,jest,mimik ve hareketler yerli yerinde ve samimi olmalıdır. Aynı zamanda,uluslar arası düzeyde bir konunun çözülmesi için,uzmanlar nezdinde;bakanların, diplomatların,hükümet başkanlarının yaptıkları toplantılar da uluslar arası konferanslar olarak adlandırılır.

26 Konferansın Özellikleri
Konferansın verildiği yer kapalı salondur. Konferans da diğer sözlü kompozisyon türlerinde olduğu gibi dili sade,akıcı,tesirli ve düzgün olmalıdır.

27 Konferansın Özellikleri
Konuşmaya,konferansı tertipleyenlere ve dinleyicilere teşekkür,saygı bildiren ve iltifat edici birkaç sözle başlanmalıdır. Sonra konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konulmalıdır.

28 Konferansın Özellikleri
Bundan sonra konuşmacı,maksadına göre konusunu açmalı,o konudaki çeşitli görüşleri kırıcı ve tahkir edici olmayana ifadelerle tenkit süzgecinden geçirmelidir. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınmalıdır.

29 Konferansın Özellikleri
Zaman zaman canlı misaller ve fıkralarla,konuşma tarzının değiştirilmesiyle,ses tonuna verilecek iniş ve çıkışlarla dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutmaya çalışmalıdır. Bir konferansta,bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

30 Konferansın Özellikleri
Konuyu fazla dağıtmak,dinleyicinin konuşmayı takibini önler.Çok fazla ayrıntı,herkesi aynı ölçüde ilgilendirmeyeceği için dinleyiciyi sıkar. Sorulacak soruları kısaca ve incitmeden cevaplanmalıdır.

31 Konferansın Özellikleri
Konferans bir konuşma olduğu için ses tonu çok önemlidir.Çok yavaş veya süratli konuşmak,çok bağırmak veya sesi pek duyulmamak,konuşmayı hep aynı ses tonunda sürdürmek başarıyı değil başarısızlığı gösterir. Bir konferansta,bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesinin mümkün olmadığı unutulmamalıdır.

32 Konferansın Özellikleri
Konferansçı ne bir bilgisayar veya ses aygıtıdır ne de tiyatrocudur.Şaklabanlık da,bağırıp çağırmak da, ağızdan köpükler saçarak dinleyicilerine saldıracakmış gibi konuşmak da hoş karşılanmaz. Konferans, anlatılanların kısa bir özeti,maksadın verilmesi ve dinleyicilere saygı ve iltifat eden sözlerle bitirilmelidir .

33 Konferansın Özellikleri
Konuşmanın etkili olması için konuşmacı,sözlü anlatım tekniklerine uymalı;elindeki notları okumak yerine,onlara,ancak hatırlamak ve konudan uzaklaşmamak için bakmalıdır. Sonuç bölümünde genel bir yargıya ulaşılır.

34 Konferansın Özellikleri
Dinleyicilerin zihinlerinde beliren sorular tespit edilir, söylenir,sonra bu sorular çeşitli açılım yollarıyla örnek ve kaynaklar yardımıyla açıklanır. Sonuç bölümünde genel bir yargıya ulaşılır.

35 Konferansın Özellikleri
Söylevde dinleyicileri bir davaya inandırmak veya onları bir telkin altında bulundurmak amacı ön planda olmasına rağmen,konferans öğreticili niteliği ile konuşur gibi konuların açıklanmasıyla söylevden ayrılır.

36 Konferans Planı Konferansın gayesi, Konunun kısa bir özeti,
Sorulabilir suallerin cevapları Sonuca götüren notlar

37 Konferans Planı Anlaşılması güç cümleler kurmamalı,
Çok teknik kelime kullanmamalı, Kitap üslubu ile konuşmamalı, Bol örnek vermeli,verilen örnekleri dinleyicilerin hayatından almalı,

38 Konferans Planı Konferansın giriş,gelişme,sonuç bölümlerinde anılardan, fıkralardan,seçme sözlerden faydalanmalı, Çok teknik kelime kullanmamalı, Elden geldiği kadar konuşma diline yaklaşılmalıdır. Bol örnek vermeli,verilen örnekleri dinleyicilerin hayatından almalı,

39 Konferans Planı Konferansçı hazırladığı yazılı metni düzenli bir şekilde sunabilmesi için konuşma planı hazırlamalıdır.Böyle bir plan konferansın bütünlük içerisinde sunulmasını sağlar.

40 Konferans Planı Konferans,şöyle bir planla sunulabilir:
Dinleyiciler arasında protokol düzenine göre bakan,rektör,dekan,öğretim elemanları, öğrenciler ve dinleyiciler varsa,hitap cümlesi protokol sırasına göre söylenir. Yani,Sayın Bakan’ım,Sayın Rektör’üm,Sayın Dekan’ım, Sayın Öğretim Elemanları,Sayın Öğrenciler ve Değerli Konuklar gibi.

41 Konferans Planı Konferans,şöyle bir planla sunulabilir:
Konunun tanıtılması veya açılması,gelişme bölümü olarak değerlendirilir.Bu bölümde konferansçı konuyla ilgili çeşitli görüş ve düşüncelerini sıralar.Ardından da kendi görüş ve düşüncelerini katarak,örneklerle ispatlamaya çalışır.Böylece konuyu daha inandırıcı ve doyurucu hale getirir.

42 Konferans Planı Konferans,şöyle bir planla sunulabilir:
Sonuç bölümünde de konuyu kısaca özetleyerek,konu hakkındaki görüş ve düşüncelerini daha belirgin bir hale getirir.Bu bölümdeki cümleler daha tesirli,daha kuvvetli ve çarpıcı olmalıdır.

43 Teşekkürler


"Azılı ve özlü nlatım Hazırlayan Mevlüde ŞAHİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları