Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ ve KULLANILAN TEKNİKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ ve KULLANILAN TEKNİKLER"— Sunum transkripti:

1 DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ ve KULLANILAN TEKNİKLER

2 SUNUM Sunum, iletmek istediğiniz mesajları karşı tarafa direkt olarak anlatmaktır. İster sadece birkaç kişi önünde olsun, ister kalabalık bir toplumun önünde olsun fark etmez, etkili bir sunum her ortamda başarılı olmanızı sağlayacaktır. Herhangi bir derste herhangi bir konuyla ilgili öğrenciler çeşitli sunumlar hazırlayabilirler.

3 SUNUMU ETKİLİ HALE GETİRMENİN YOLLARI NELERDİR

4 Savunduğunuz düşünceyi, tanıtmaya çalıştığınız ürünü vs
Savunduğunuz düşünceyi, tanıtmaya çalıştığınız ürünü vs. vurgulamaya önem verin.

5 Sunumunuz üzerinde ÇOK çalışın.

6 Görselliği ön plana çıkarın.

7 Heyecanınızı kaybetmeyin…

8 "Sunumu son bir şey daha ekleyerek bitirmek istiyorum.“
diye bitirin.

9 Size doğru gelen bir fikri, karşı taraf doğru olarak kabul etmeyebilir
Size doğru gelen bir fikri, karşı taraf doğru olarak kabul etmeyebilir. Karşı tarafın da savunduğunuz düşünceyi doğru olarak benimsemesi, savunduğunuz düşünceden çok,bu düşünceyi anlatma tarzınıza bağlıdır.

10 Konuşmanıza çıkmadan önce, sunumunuz
üzerinde çok çalışın, gözden geçirin. Böylece aşırı heyecanınız biraz da olsa azalacaktır, bu da herkesin önünde hata yapma riskini azaltacak, konuya daha çok hakim olmanızı sağlayacaktır.

11 Sunumdan önce yapılması gerekenler;
Öncelikle bir konu seçilmelidir. Bu konu güncel olmalıdır. Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanmak faydalıdır. Sunum yerinin daha önceden görülmesi gerekir. Prova yapma, kullanacağı malzemelerin kontrolü sunumu yapan kişinin amacına ulaşmasında yararlı olacaktır.

12 Sunum sırasında yapılması gerekenler;
Sunum esnasında ciddi, ağırbaşlı, temiz ve derli toplu görünüm önemlidir. Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir. Konuşmacının dinleyicilerle, başta bakışlar olmak üzere, vücut diliyle iletişim kurması daha etkili olur. Görsel malzemenin en az espri kadar konuşmanıza ilgi ve tat katacağını unutmamalıyız.

13 Görsel malzemenin kullanılış amacı:
Öğrencilerin verilen bilgileri iyi algılamaları için, Fikirleri, kavramları anlatırken zaman kazanmaları için, Yanlış anlamalardan kaçınmak için, Fikirleri sağlamlaştırmak için, görsel malzemeye önem verilmelidir.

14 İyi hazırlanmış görsel malzemeyi, öğrenci konuyla güzel ve uyumlu bir şekilde kullandığı zaman başarılı olur. Aksi durumlarda görsel araçlar dinleyicinin dikkatini dağıtabilir.

15 Konuşmada; %55 görüntü, %38 ses,
%7 sözler etkili olduğuna göre buradan slaytın önemi daha iyi ortaya çıkar. Bu yüzden sunum esnasında, slaytlarda, konunun önemli yönlerini belirten özlü, açık ve etkili ifadeler yer almalıdır. Slayt metinlerini dinleyiciler dikkatle okurlar. Slaytlarla konuşma eş zamanlı olarak verilmelidir.

16 Sunumda, gerektiğinde daha önce hazırlanmış
bazı belgeler, grafikler ve şekiller kullanılabilir.  Malzemeleri bir başkası kullanacak ise konuşmacı ile malzemeleri kullanan kişi arasında bir uyum olmalıdır. Sunumda gereksiz ayrıntılara girilmemesi gerekir.

17 Sunum sonrasında yapılması gerekenler;
Sunum yapan öğrenci sunumdan sonra dinleyicilerin soru sormalarına müsaade etmelidir. Öğrenci sorulan sorulara tartışmaya girmeden doyurucu, açık ve net cevaplar vermelidir

18 SEMPOZYUM Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları, tartışmalı toplantılardır. Bir başka deyişle; ortaya konan konu hakkında aynı oturumda, çeşitli kişilerin yaptıkları açıklamalı konuşma türüdür. Örneğin; bir konuşmacı bir grup öğrencinin karşısında, bir konunun belirli bir yönü üzerinde,önceden belirlenmiş bir konuşma yapmaları biçiminde okullarda uygulanabilir. Mesela depremle ilgili kazanımlar hakkında bir sempozyum yapılabilir.

19 Sempozyumun Özellikleri

20 Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır.
Sempozyumda bir başkan bulunur. Konuyu bölümlere ayırır. Her bölüm için değişik mesleklerden belli sayıda konuşmacı bulunur. Başkan sempozyumu açarken konuyu belirler, gerekli açıklamaları yapar. Konuşmacıları tanıtır. Konuşmaların sonunda ise görüşleri kısaca özetler.

21 Sempozyumda yapılan değişik konuşmalar, konuyu bütünleyici niteliktedir. Burada tartışmadan çok sohbet havası vardır. Konuşmalardan sonra dinleyiciler soru sorabilirler. Sempozyumda her konuşma, ayrı bir hazırlıktır fakat birbirini tamamlayıcı söyleşi ve içtenlik havası vardır. Konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "panel"e geçilir. Daha sonra da tartışmalara seyirciler de katılırsa panelden "forum" a geçilmiş olur.

22 KONFERANS

23 Konferans Nedir Alanında uzman bir kişinin bir konu hakkında,duygu ve düşüncelerini açıklamak maksadıyla bir topluluk karşısında yaptığı ön hazırlıklı konuşmadır. Kısaca, önceden belirlenmiş herhangi bir konuda, belirli bir topluluğa karşı yapılan konuşmadır. Böyle bir uygulama yapılırken öğretmen sınıfa uzman bir kişiyi getirip öğrencilerin ona sorular sormasını sağlayabilir yada bazı öğrencilere sanatsal yada bilimsel bir konu verilip bunun hakkında konferans vermeleri istenebilir.

24 Konferansçı Konferans verene konferansçı adı verilir.
Konferansçı istediği konuyu anlatabilir. Konferansçı önemli kelimeler üzerinde durmasını, önemli fikirlerden önce ve sonra duraklamasını bilmelidir. Sıkıcılıktan kaçınmalı, konu dağıtılmamalı, sözler kolaylıkla anlaşılmalıdır. Konuşmaya başlarken ve konuşurken dinleyicilerin ilgileri çekilmelidir.

25 Konferans şöyle bir plânla sunulabilir:
Seslenme Konferansın amacı Konunun kısaca özeti Sorulabilecek soruların cevapları  Sonuca götüren açıklamalar Sonuç

26 SÖYLEV ( Nutuk, Hitabe ) Bir konuşmacı tarafından bir yerde toplanmış
topluluğa, bir düşünceyi coşkulu bir dille anlatmaya denir. Bunlara, "yaşatıcı yazılar" da diyebiliriz. Öyküleme anlatım biçiminin ağırlıklı kullanıldığı, okuyucunun bilgisini artırmaktan çok hayal dünyasını zenginleştirmeyi amaçlayan yazı türleridir. Konuşmayı yapan kişiye hatip denir.

27 Nutuk hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:
Yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazırlanmadır. Konuşma sırasında ise yazılı metni yanında bulundurmalı fakat konuşma sırasında kâğıda fazla bakmamalıdır. Konusuna iyi hazırlanan hatip kağıda göz ucuyla baktığı zaman konuşmasını hatasız yapacaktır. Hatip, konuşma sırasında her zaman metne bağlı kalmayabilir.

28 Nutkun giriş cümlesi toplumun dikkatini çekecek türden olmalıdır
Nutkun giriş cümlesi toplumun dikkatini çekecek türden olmalıdır. Hatta ilk cümleler şiirsel bir üslupta olabilir. Düşüncelerin planı iyi yapılmalı ve kullanılacak üslup iyi seçilmelidir. Gelişme bölümünde ise her türlü belgelerle konu açılır, örneklendirilir ve ispatlanmaya çalışılır. Dinleyicinin heyecanını arttıracak fikirlerle sorulu cevaplı cümlelerle sonuç bölümüne geçiş sağlanır.

29 Sonuç bölümünde ise işlenen konunun önemi ve toplumdaki tesirleri kesin ve etkili bir dil ile anlatılır. Hatip, ele alacağı konuyu çok iyi bir şekilde savunabilmelidir. Bunun için de hitap etme sanatının inceliklerini, toplum psikolojisini ve düşünce yapısını çok iyi idrak etmelidir. Seçtiği sözcükleri ve oluşturduğu cümleleri en etkili biçimde kullanmalıdır. Sesinin tonu, mimikleri konuşmasının doğal akışıyla uygunluk göstermelidir. Öğretmene düşen görev ise öğrencilere özel günlerde bu tip konuşmaları yaptırmalarıdır.

30 Mustafa Kemal Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku söylev türüne en güzel örnektir.

31 DEMEÇ Önemli bir kimsenin herhangi bir sorun üstünde söyledikleri ya da bir yetkilinin ilgili olduğu konuda yayın organlarına yaptığı açıklamadır. Okulun açılış ve kapanış zamanlarında öğretmenler öğrencilere bu tip konuşmayı yapabilirler.

32 Demeç verilirken dikkat edilmesi gerekenler;
Demeç veren kişi konuşmasına bir seslenişle başlar. Sesin olanaklarından yararlanılmalı, fakat yapmacık, abartılı davranışlardan özellikle kaçınılmalıdır. Konuşmacı vereceği bilgiyi sözü dolandırmadan doğrudan söylemelidir. Verilecek bilgi kısa cümlelerle açık ve anlaşılır biçimde söylenmelidir.

33 MEKTUP – TELGRAF OYUNU Sınıf 6-8 kişilik gruplara ayrılır. Her grup kendi içinde iki alt gruba ayrılır. Alt gruplardan biri konunun seçtiği yönünü telgraf-mektup olarak yazar ve ikinci alt grup belirlenen sürede cevap yazar ve cevabı okur. Okunan cevap grup içinde tartışılır.

34 NESİ VAR Sınıftan bir kişinin sınıf dışına çıkarak tutulan Nesneyi “NESİ VAR?” sorusunu sorarak ipuçları ile bulmaya çalışmasıdır. Belli sayıda soru sorması ile ebe sınırlanır bilemediği takdirde belli bir tepkinin ebe tarafından gösterilmesi ile yeni öğrenci seçilir.

35 DOĞRU MU YANLIŞ MI İşlenmiş olan konu ile ilgili bir dizi doğru ve yanlış ifadelerin yer aldığı kartlar hazırlanıp sınıfa dağıtılır, kartı alan öğrenci ifadenin doğru olup olmadığını gerekçeleri ile açıkladıktan sonra soru sınıfça tartışılıp karara bağlanır.

36 Fen Bilgisi Öğretmenliği 2/B (I.Ö.)
SON Sıdıka ALCAN Fen Bilgisi Öğretmenliği 2/B (I.Ö.)


"DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ ve KULLANILAN TEKNİKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları