Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ARAŞTIRMA PROBLEMİ eKİm-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

2 Amaç Giriş bölümünde yer verilen alt başlIkları açIklayabilecek,
Problem seçimindeki ölçütleri kavrayabilecek, Amaç ifadelerine örnekler verebilecek, SInIrlIlIklara örnekler verebileceksiniz. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

3 Araştırma Süreç ve Teknikleri Varsayımlar/Sayıltılar
İçerik Araştırma Süreç ve Teknikleri Giriş Problem Amaç Önem Varsayımlar/Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

4 Araştırma Süreç ve Teknikleri
Giriş Yöntem Bulgular Yorum Özet Sonuç Öneriler Ekler Kaynakça F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

5 Giriş Problem Amaç Önem Varsayım-lar Sınırlılıklar Tanımlar
F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

6 PROBLEM F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

7 PROBLEM Aşağıdaki 9 noktayı, kalemi kağıttan kaldırmadan, hiçbir nokta dışta kalmayacak biçimde 4 çizgi ile birleştiriniz. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

8 PROBLEM F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

9 Hastalık, yorgunluk, terör, başarısızlık, susuzluk, hava kirliliği…
Kararsızlık-Birden çok çözüm yolu Kaynaklar: Doğa, toplum, günlük yaşam … Uygulamalar Raporlar, tezler Kuramlar, teoriler, yasalar vs. Danışmanlar Gazete ve dergiler Giriş Problem F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

10 Araştırma Konusu: Çok genel araştırma fikri.
Ör. Bilgisayar Destekli Eğitim vs.) Problem: Çözüm bekleyen, çözüm aranılan sorundur. Ör: Bilg. Destekli Öğretimde öğrenci başarısı ile aile gelir düzeyi ve cinsiyet açısından bir ilişki var mıdır? Konu = Problem? F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

11 Genel ölçütler Özel ölçütler Çözülebilirlik Önemlilik Giriş Yenilik
Etik Özel ölçütler Alanda yeterlik Yöntem ve teknikte yeterlik Veri toplama izni Zaman ve olanak yeterliği İlgi Giriş Problem Seçimi F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

12 Giriş Tanımlama Sınırlandırma Problem Tanımlanması
F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

13 Giriş Zeka Öğrenci Başarısı Tanımlama Çalışma alışkan-lıkları
Problem Tanımlanması Zeka Çalışma ortamı Çalışma alışkan-lıkları Yöntem Değer-lendirme süreci Öğrenci Başarısı Tanımlama F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

14 LİTERATÜR TARAMASI GEREKLİ
Akla yatkın olma (fazla zaman, para, enerji vs. gerektirmeyen) Anlamlı (araştırılmaya değer, bilime katkı) Açık ve anlaşılır (değişkenler vs.) İfadeler; olasılık – emir kipi olmamalı (yapabilmek-*olmalıdır) Sınanabilir, test edilebilir (Hayatın anlamı nedir?) Çok geniş – çok dar olmalı? Orijinal ve özgün olmalı, önceden cevaplanmamış. Etik olmalı, (doğa, kişi, sosyal çevre) Problem özellikleri TÜM SÜREÇTE LİTERATÜR TARAMASI GEREKLİ F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

15 Ne? Nasıl? Niçin? Türler: Genel Amaç Giriş Alt amaçlar
“…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının bugünkü düzeyini belirlemek” Alt amaçlar Cinsiyet Yerleşim merkezi Yaş Yıllar Giriş Amaç F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

16 İfade edilişi Soru cümleleri Giriş
“…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının bugünkü düzeyi nedir?” “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının düzeyi arasında yıllara göre nasıl olmuştur?” “…bölgesinde bilgisayar okuryazarlığının düzeyi ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki varmıdır?” Giriş Amaç F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

17 İfade edilişi Denence Giriş Ödüllendirme motivasyonu olumlu etkiler
Işık okuma hızını arttırır Bilgisayar sunumları öğrencilerin derse olan ilgisini arttırır … dersi için hazırlanan wiki ortamı öğrencilerin işbirliğini sağlar Giriş Amaç F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

18 Anahtar kelimeleri çıkar Veritabanlarını tara
EBSCO Host (search.ebscohost.com) ERIC ( Elsevier-Science Direct ( F.Ü. Kütüphane ( ULAKBİM (TÜBİTAK bilgi ağı) ( YÖK Tez arama ( Arama Motorları Google Google Scholar (detaylı arama) Tavsiye edeceğiniz diğer arama motorları: . Literatür taraması F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

19 Literatür taraması yaparken 4N 1K modeli kullanılır. Kim?
Araştırmayı kim yaptı? Ne zaman? Araştırma ne zaman yapılmış? Niçin? Araştırma neden yapılmış? Nasıl? Araştırma yöntemine ilişkin bilgiler. Ne? Elde edilen araştırma sonuçları. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

20 Farklı kaynaklar kullanılarak örnek bir literatür taraması
Etkinlik Farklı kaynaklar kullanılarak örnek bir literatür taraması Google Google Scholar Kütüphane F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

21 Bu günlük bu kadar yeter!
F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

22 Hipotez: Olası sonuçlara dair tahmin/öngörü (denence, varsayım)
Amaç: Hedefleri ortaya koyan genel ifade Alt amaçlar: Soru cümleleri Önem: Kime, neye, ne kadar katkısı var? Sayıltı: Doğruluğunu ispatlama şart değil, genel kabuller Sınırlılıklar: Daraltılmış kapsam Tanımlar: Anahtar kelimeler, kısaltmalar vs. Evren/Örneklem: Gerçekçi seçim/genellenebilir sınırlı parça Gerekli Kavramlar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

23 Bolüm2 problemi tanımlama-hacettepe sunusundan yararlanılacak. Giriş
Değişken nedir? Bolüm2 problemi tanımlama-hacettepe sunusundan yararlanılacak. Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

24 Değerlere göre değişkenler Süreksiz (nitel-kategorik)
Sürekli değişken (nicel) Kontrol şekillerine göre değişkenler Bağımlı (açıklanan) Bağımsız (açıklayan-ara) Kontrol Evrene ait- Zeka, yaş, cinsiyet vb. Sürece ait- Ölçme, zaman, işlem. Dış kaynaklara ait- Ortam, ısı, ışık. Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

25 Giriş Kuramsal Uygulamalar Sorunlar Araştırmalar Başarı Öğretmen
Program Değerlen-dirme Fiziksel Koşullar Değerlendirme Teknikleri Giriş Problem Tanımlanması İlgili Kaynaklar Kuramsal Uygulamalar Sorunlar Araştırmalar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

26 Kavramsal yazın Araştırma raporları Giriş Problem Tanımlanması
İlgili Kaynaklar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

27 Araştırmacının kendi amacını ortaya koyması Yorum
Veriler nerede, nasıl, ne işe yarayabilir? Giriş Önem F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

28 Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunması
Maliyetin yarardan yüksek olması Denemenin olanaksız olması Giriş Varsayımlar Sayıltılar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

29 Veri toplama teknikleri Ölçme araçları Kapsam
Veri kaynakları Süre Veri toplama teknikleri Ölçme araçları Kapsam Giriş Sınırlılıklar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

30 Kavramsal tanım İşlevsel tanım Ör: Giriş Başarı Zeka Tanımlar
F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

31 Arıkan, Deniz. (2009) Bilimsel araştırma yöntemleri ders sunumu
Kaynaklar Karasar, Niyazi. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Arıkan, Deniz. (2009) Bilimsel araştırma yöntemleri ders sunumu F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları