Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ."— Sunum transkripti:

1 ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ

2 Bilimsel Çalışmalar Öncesi Dönem: Eski Mısır'da piramitlerin bir esir ordusunun yardımıyla yapılması, büyük bir eşgüdüm eseri ortaya çıkarılmıştır. Piramitlerin taşları millerce uzaktaki aşağı Nil dolaylarındaki taş ocaklarından çıkarılmış ve orada parçalanarak şekillendirilmiştir. Bu büyük eserin sahibi olan Mısırlıların, yönetimin bazı ilkelerini bildikleri kuşkusuzdur. Eski Babil'de Hamurabi Kanunları yönetsel düşünceye ilişkin birçok izleri yansıtır.

3 Neo Klâsik Kuramcılar Dönemi: 1920'li yıllarda bilimsel ve genel yönetim kuramlarının varsayımlarını denemek üzere ABD'de Chicago kenti yakınlarındaki Hawthorne kasabasında yerleşik bulunan Western elektrik şirketinde yapılan ve uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda oluşmuştur. Elton Mayo'nun yürüttüğü bu araştırmaların en önemli sonucu, insan, doğal grup ve doğal liderleri ile insan ilişkilerinin öneminin yönetsel anlayışta önem kazanmasıdır

4 Çağdaş Yönetim Kuramcılar Dönemi (Sistem Yaklaşımcıları): Klâsik ve Neoklâsik örgüt kuramcılarının üzerinde durmadıkları bir nokta "Sistem Yaklaşımında" vurgulanmaktadır. Bu nokta, formal bir örgütün kuramsal boyutu ile insan boyutu arasındaki uyuşmazlıktır. Barnard 1938 yılında yayınladığı "yöneticinin İşlevleri" adlı eserinde örgüt ve yönetimin ilk çağcıl ve kapsamlı açıklamalarını yapmıştır. Barnard, örgütü bireylerin gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan, iş birliğine dayalı etkileşimlerden oluşan dinamik bir toplumsal sistem olarak tanımlamıştır

5 Yönetim çeşitli bilim dallarınca farklı biçimde tanımlanabilir. Ekonomistlere göre; toprak, sermaye ve emekle birlikte üretim fonksiyonlarından biridir. Siyasal bilimcilere göre; yönetim, bir otorite sistemi olarak kabul edilir. Toplum bilimcilerine göre, bir sınıf ve saygınlık sistemidir.

6 Hatta yönetim bilimcilerin bile üzerinde anlaştıkları bir tanım vermek oldukça zordur. Klasik yönetim taraftarları yönetimi; para, makine, metod, insan, araç ve gerecin uyumlaştırılması olarak tanımlarken, davranış bilimciler; kararların alınması ve uygulamaya aktarılması diye belirlerler.

7 Kar ve riski başkalarına ait olmak üzere, mal ve hizmet üretmek için üretim elemanlarını bir araya getiren ve işletmeyi çalıştırma sorumluluğu olan kişidir. Eğer yöneticiler aynı zamanda işletmenin sahibi iseler, kar ve riski de onlara aittir.

8 -İnsanları tanıma, insan sevgisi ve iletişim kurabilme - Objektif; adil olma - Mantıklı olma, analiz, sentez ve muhakeme (yargı) gücü - Düşüncelerini konulara ve sorunlara odaklaştırabilme ve açık-seçik ifade edebilme - Teknik bilgi ve tecrübe

9 - Girişken (insiyatif sahibi), dinamik ve azimli olma - Dış görünüşü ile çevrede kabul görme; tertipli ve düzenli olma - İyi bir “satıcı”olma; fikirlerini ikna yoluyla benimsetebilme - Sorumluluk duygusuna sahip olma - Güçlü irade ve kendine güven duygusuna sahip olma

10 Yönetim ve Organizasyon Genel ÇevreYakın ÇevreÖrgütiçi ÇevreÖrgütsel Etkinlik 1-Sosyo-kültürel 2-Politik 3-Ekonomik 4-Hukuksal 5-Eğitimsel 6-Dış ülke baskıları 7-Ekolojik baskılar 8-Dinsel baskılar 1-Rakipler 2-Müşteriler 3-İşçi kuruluşları 4-İşveren kuruluşları 5-Tedarikçiler 6-Hissedarlar 7-Kamu idaresi 8-Aracı ve bayiler 9-Yakın çevre halkı 1-İşletmenin amaç ve stratejisi 2-İşletmenin büyüklüğü 3-İşletmenin yaşı 4-İşletmenin yönetim biçim ve anlayışı 5-İşletmenin hukuksal biçimi 6-İşletmenin kullandığı teknoloji 7-Örgüt üyelerinin davranışı 8-Örgütün haberleşme yapısı 9-Biçimsel yapı 10-Yetki ve sorumluluk yapısı 11-Uzmanlaşma, standartlaşma derecesi 12-Kontrol sistemi 13-İş akışı 14-İş tatmini 15-Personel morali 16-Örgüt içi çatışma 17-İş kazaları 18-Personel devri 1-Uzun dönemde dengeli karlılık 2-Satışlarda artış 3-Gelirlerde artış ve büyüme 4-Finansal kaynak yaratabilme ve likidite gücü 5-Patent artışı

11

12


"ÇANKAYA İMKB TURİZM ve OTELCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları