Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PAZARLAMA 1.Hafta Pazarlama Nedir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PAZARLAMA 1.Hafta Pazarlama Nedir"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PAZARLAMA 1.Hafta Pazarlama Nedir
B Doç. Dr. Sima NART Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi

2 Dersin Amacı Bu dersin amacı, pazarlama fonksiyonun diğer işletme fonksiyonları içindeki yeri ve işletmenin Pazar başarısı elde etme açısından öneminin öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Bu çerçevede; pazarlama kavramının tanımı, pazarlama çevrimi içinde yer alan alt kavramların tanımı ve tarihsel süreç içinde pazarlama kavramının nasıl değiştiği incelenecektir.

3 Bu dersin başlıca amaçları arasında aşağıdaki konularda öğrencilerin belli bir yetkinliğe ulaşması gelmektedir: Pazarlama konusunda kavramsal çerçeve; Pazarlamanın amaçları, Pazarlamanın önem kazanmasını sağlayan sebepler; Tarihsel süreç içerisinde pazarlama anlayışındaki değişimi kavrama.

4 Öğrenme Hedefleri Bu konuyu çalıştıktan sonra:
Pazarlama kavramı ve pazarlamanın işletme fonksiyonları arasındaki yerinin açıklanması, Pazarlama uygulamalarının gerekliliğine dair bakış açısının oluşturulması, Pazar odaklı stratejiler geliştirmeni öneminin anlaşılması hedeflenmektedir.

5 İçindekiler Pazarlama nedir? Pazarlamanın amacı
Pazarlama Anlayışında Değişim

6 Pazarlama nedir? marketing Marketing Satış Reklam Dağıtım İkna etme
İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler Marketing

7 Pazarlamanın Tanımı Marketing PAZARLAMA,
iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985) Marketing

8 Bir Değişim Aracı Olarak Pazarlama
Değer ifade eden şey (Mal, hizmet, fikir) (Para, kredi, emek, mal) ALICI SATICI

9 Mübadele Sürecinin Gerçekleşebilmesi İçin;
En az iki tarafın (alıcı ve satıcı) olması gerekmektedir, Taraflardan her biri karşı tarafa önerebileceği bir değere (sunabileceği bir değer) sahip olmalıdır, Tarafların birbirlerinden haberdar olması gerekir, Taraflardan her biri karşı tarafın teklif ve önerisini kabul veya reddetme serbestisine sahip olmalıdır, ve Taraflar bu değişimden fayda elde edeceklerine inanmalı ve bunun için istekli olmalıdır.

10 Pazarlamanın amacı tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek,
bu isteklere uygun üretim yapmak ve tüketicilerin tercihine sunmaktır.

11 Pazarlama Neden Önemlidir?
Üreticilerle tüketiciler arasında köprü görevi görür Tüketiciler ve firma için değer yaratır Değişim ajanı olarak görev görür Tüketim kalıplarını şekillendirir Önemli istihdam imkanı sağlar

12 Pazarlama Çevrimi ve Öğeleri ?
İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Değişim

13 Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar
Pazarlama bir mübadele sürecidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir. Faaliyetler bütünüdür. Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. Dinamik bir ortamda gerçekleşir.

14 Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar
Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. Sadece değişimi kolaylaştıran faaliyetleri kapsar. Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir. Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir.

15 Pazarlamanın Kapsamı Tüketici ürünleri pazarlaması
Endüstriyel pazarlama Hizmet pazarlaması Tele-pazarlama, vb. Yerlerin pazarlanması Turizm pazarlaması Doğrudan pazarlama Internette pazarlama Fikirlerin pazarlanması Kişilerin ve şöhretlerin pazarlanması Sosyal pazarlama Kar amaçlı olmayan işletmeler için pazarlama

16 Pazarlama anlayışındaki değişim
Zaman Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı

17 Değişen pazarlama yaklaşımları ve özellikleri

18 Toplumsal Pazarlama Anlayışının Öğeleri
(insanların refahı) TOPLUMSAL PAZARLAMA Tüketiciler Firma (İhtiyaçların tatmini) ( Kâr lar ) Kaynak: Kotler ve diğ. (1996), Principles of Marketing.

19 İyi çalışmalar…


"STRATEJİK PAZARLAMA 1.Hafta Pazarlama Nedir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları