Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS-2: Milli Güvenlik Stratejimiz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS-2: Milli Güvenlik Stratejimiz"— Sunum transkripti:

1 DERS-2: Milli Güvenlik Stratejimiz
Hazırlayan : Kudret Uğurlu EMİNSOY

2 SUNU PLANI Milli Stratejinin Tanımı Milli Stratejinin Unsurları
Milli Güç Milli Hedef Milli Menfaatler Milli Güç Tanımı Milli Güç Unsurları Siyasi Güç Askeri Güç Ekonomik Güç Nüfus Gücü Coğrafi Güç Bilimsel ve Teknolojik Güç Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç

3 MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİNİN TANIMI
Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslar arası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasete MİLLİ STRATEJİ denir. Milli stratejinin belirlenmesinde temel öğe milli menfaatlerdir.

4 MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİNİN UNSURLARI
Milli Hedef Milli Menfaatler

5 MİLLİ GÜÇ TANIMI Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.

6 MİLLİ GÜÇ UNSURLARI Siyasi Güç Askeri Güç Ekonomik Güç Nüfus Gücü
Coğrafi Güç Bilimsel ve Teknolojik Güç Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

7 SİYASİ GÜÇ Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişilenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak maksadıyla kullandığı SİYASAL kuvvetlerin toplam verimidir. Siyasal gücün yüksek olabilmesi için devletin; Kanunlarının yeterli ve uygulamalarının eksiksiz olması, Kanunlarının topluma uygun olması, İç politikalarının toplumsal gerçekliğe ters düşmemesi Yeniliklerinin çağdaş olması, Uluslar arası alanda itibarının olması, Uluslar arası kuruluşlarda etkin olması, Yöneticilerinin siyasi ve diplomatik bilgi ve tecrübelerinin yüksek olması gerekir.

8 Milli politikanın uygulanmasında ve milli hedeflerin elde edilmesinde kullanılan devletin FİZİKİ gücüdür. İç ve dış tehditlere karşı devletin başlıca güvencesi, milletin savunma azmiyle beraber Türk silahlı kuvvetlerinin varlığı ve gücüdür. Ordumuz, Türk birliğinin,Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. k.Atatürk ASKERİ GÜÇ

9 EKONOMİK GÜÇ Bir devletin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için;
İç ve dış kaynaklarının devamlı ve yeterli olması, Endüstriyel kapasite, sanayi alt yapı ve nitelikli insan gücünün olması, İthalat ve ihracat dengesinin olması, Her türlü ulaşım ve haberleşme alt yapısının yeterli olması, Yer altı ve yer üstü kaynakların verimli kullanılması, Turizm gelirlerinin artırılması, Çağdaş ekonomik sistemlere sahip olması, Teknoloji ve bilişimde dünya standartlarına ulaşması, Dünyadaki Pazar payının arttırılması gerekir.

10 NÜFUS GÜCÜ Bu güç oldukça kritiktir. Nüfus bazen avantaj bazen de dezavantaj olabilmektedir. Nüfus gücünün diğer unsurlarla beraber ele alınması gerekir. Yeterli imkanlar sağlanmadığında nüfusun fazlalığı fayda yerine zarar verebilmektedir. İşsizlik, sağlık ve eğitim sorunları başta olmak üzere pek çok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle nüfus sayısı devlet planlamalarında göz önüne alınır ve ülke gelişimi buna göre sağlanırsa sağlıklı bir kalkınma meydana gelir. Bu tarz sorunları halledebilmiş ülkeler için nüfuz fazlalığı çok etkili bir güçtür.

11 COĞRAFİ GÜÇ Bir devletin coğrafyasına ait canlı cansız doğal yapay tüm değerleri onun milli gücünün coğrafi unsurunu oluşturur. Coğrafi gücü etkileyen faktörler; Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu Ülkenin büyüklüğü Doğal yapısı, iklimi ve bitki örtüsü Yer altı ve yer üstü kaynakları Topraklarının verimliği ve su kaynakları Enerji kaynakları ve doğal ticaret yollarıdır.

12 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GÜÇ
Bu alanda güçlü olmak için; Bilimsel ve teknolojik yönde ilerlemeyi sağlayan araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine önem verilmesi, Bilgi ve teknoloji üreten personel yetiştirilmesi, Hızlı haberleşme sisteminin olması, Bilimsel eğitim faaliyetlerine önem verilmesi gerekir. En gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. K.Atatürk

13 PSİKO-SOSYAL VE KÜLTÜREL GÜÇ
Toplumun sahip olduğu ve tarihten gelen, milletin ve ülkenin tarihi birikimi, eğitim ve kültür düzeyi, gelenekler, örf ve adetler, dil, din, fikir gibi maddi ve manevi kültürel değerlerin o topluma sağladığı güçtür. MORAL GÜÇ’ te denilebilir. Bu gücü geliştirmek ve nesilden nesile aktarmak herkesin milli görevidir.

14 DERS-2: Milli Güvenlik Stratejimiz
Hazırlayan : Kudret Uğurlu EMİNSOY


"DERS-2: Milli Güvenlik Stratejimiz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları