Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdaki hangisi klasik kuramcılar arasında yazarlardan yer almaz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdaki hangisi klasik kuramcılar arasında yazarlardan yer almaz"— Sunum transkripti:

1 Aşağıdaki hangisi klasik kuramcılar arasında yazarlardan yer almaz
A- Frederick TAYLOR B- Henry FAYOL C- Max WEBER D-Luther GULİCK E- Talcott PARSONS Cevap: e Cevap a

2 Frederick TAYLOR’ın bilimsel işletme kuramına göre, en çok üzerinde durulması gereken konu nedir
A- Roller ve değerler B- İletişim C- Yüksek verim alabilme D- Üye amaçlarının karşılanması E- Merkez yöneticilerin tutumu Cevap:c

3 Henry FAYOL’ un yönetim süreçleri karamının eğitim ortamına uygulamasındaki en büyük sıkıntı nedir?
A- Karar sürecinin önemini görememiş olması B- Yönetilene güvenmesi C- Örgüt şemalarına fazla güvenmemek D- Okul yönetiminde katı uygulamalara yol açması E- Rasyonel yetki tipine ihtiyaç duyulması Cevap:a

4 Max WEBWER’in bürokratik örgüt kuramına göre teklif ettiği ideal tip bürokrasi içerisinde hangi öğe yer almaz ? A- Hiyerarşik bir yapı B- Kuvvet geliştirme C- Görevsel uzmanlaşma D- Tanımlanmış yetki ve sorumluluklar E- Davranış kuralları Cevap:b

5 Aşağıdakilerden hangisi yönetimin formülleşmesi kuramına göre örgüt ilkelerinin özelliklerinden değildir ? A- Emir birliğinden vazgeçmemek B- Tek adam yönetimine güvenmek C- Yetki ile sorumluluğu dengeleştirmek D- Emir olan kimseye kabul hakkı tanımak E- Görevleri üyelere dağıtırken homojenlik ilkesini gözetmek Cevap:d

6 Mary Parker Follet’in yönetim kuramları’na en büyük katkısı ne olmuştur ?
A- Yönetime,örgüt ortamı ve liderlik kavramlarını kazandırması B- Yönetimde,örgüt üyelerini yapıya uydurma fikri C- Yönetime kuvvet ile ilişki etkileşimini kazandırması D- Yönetimde,rol teorisine yer vermesi E- Yönetimin psikolojik yönlerini tanıması Cevap:e

7 Neo-Klasik kavramlar,klasik kuramcılarda fikirleri hangi sebepten ötürü eleştirilmiştir ?
A- Rasyonel olmaları B- Formal örgüt üzerinde yoğunlaşmaları C- Örgütü bilinçli şekilde koordine etmeleri D- Örgüt amaçlarını gerçekleştirme E- Okulların verimlerini değerlendirme zorluğu Cevap:b

8 Aşağıdakilerden hangisi Elton Mayo’nun kuramının eğitim yönetiminde uygulanmasını kolaylaştıracak sebeplerden değildir ? A- Yapandan çok yapılacak işi ön planda tutması B- Lider yöneticilere olan ihtiyacı karşılaması C- Yönetimde insan ilişkilerinin yerinin olması D- Yönetimde klinik yaklaşımın da yerinin olması E- Okulları demokratik örgütler olarak sayması Cevap:a

9 Luther Gulick ve Lyndall Urwick’e göre POSDCORB yönetim formulünde aşağıdaki ilkelerden hangisine yer verilmemiştir? A- Planlama B- Kadrolama C- Yöneltme D- Karar Verme E- Örgütleme Cevap:d


"Aşağıdaki hangisi klasik kuramcılar arasında yazarlardan yer almaz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları