Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 24 Aralık 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 24 Aralık 2014."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI ( ) Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi Aralık 2014

2 Sunum Planı Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler
İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler Sorumlu/İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler Yeni Tedbir Önerileri

3 2014-2016 yıllarını kapsayan Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken eylem sayısı: 42
İŞKUR sorumluluğundaki tedbir sayısı: 16 MYK sorumluluğundaki tedbir sayısı: 3 MEB sorumluluğundaki tedbir sayısı: 11 Maliye Bakanlığı sorumluluğundaki tedbir sayısı: 1 TOBB sorumluluğundaki tedbir sayısı: 1 YÖK sorumluluğundaki tedbir sayısı: 6 KOSGEB sorumluluğundaki tedbir sayısı: 6 2014 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 9 2014 yılında tamamlanan eylem sayısı: 1 6.6 nolu tedbir 2015 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 14 2016 yılında tamamlanması gereken eylem sayısı: 6 Sürekli olan eylem sayısı: 13

4 Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler
“4.1. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) hazırlanacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurum tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Yönetmelik Taslağı ve ekinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gönderilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nda 44 üncü madde olarak yer aldığı belirtilmiştir. Söz konusu değişiklik gerçekleştiğinde TYÇ yürürlüğe girebileceğinden süresinin 2015 olarak revize edilerek mevzuata yönelik gelişmeler takip edilmelidir.(Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK) “4.2. İş piyasasının önceliklerine göre belirlenen ulusal meslek standartları hazırlanacaktır.” tedbirine ilişkin MYK ile yapılan görüşme sonrasında eylemin sürekli yapılan bir eylem maddesi olduğu ve sürenin sürekli olarak revize edilebileceği bildirildiğinden dolayı tedbirin süresi “sürekli” olarak değiştirilmelidir.(Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK) “5.7. Yerel düzeyde hedef gruplara yönelik hizmetlerin daha aktif ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için nitelikli personel alımı yapılacaktır.” tedbirinin süresi 2015 olarak revize edilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “5.8. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlevselliği ve etkinliği artırılacaktır.” tedbiri konusunda sorumlu kurum tarafından İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlevselliği ve etkinliği hakkında yabancı ülke uygulamalarını da içeren literatür taramasının devam ettiğinin bildirilmesinden dolayı eylem maddesinin süresi 2015 olarak revize edilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR)

5 Süre Değişikliği Öngörülen Tedbirler
6.4. Girişimcilik eğitimlerinin AİPP’ler içindeki payı artırılacaktır.” tedbiri ile ilgili sorumlu kurum olan tarafından tedbirin düzenli bir faaliyet olduğu ve 2014 yılı ile sınırlandırılmaması gerektiğinin belirtilmesinden dolayı, söz konusu eylemin süresi 2016 olarak revize edilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “6.7. KOSGEB tarafından koordine edilmekte olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden İŞKUR aracılığı ile yürütülecek olanlara katılacakların belirlenmesi sağlanacak ve eğitimlerin her aşamasında İŞKUR-KOSGEB temsilcileri birlikte çalışacaktır.” tedbir maddesi ile ilgili sorumlu kurum tarafından tedbirin düzenli bir faaliyet olduğu ve 2014 yılı ile sınırlandırılmaması gerektiğinin belirtilmesinden dolayı, söz konusu eylemin süresi 2016 olarak revize edilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: İŞKUR) “6.15. KOBİ’lere rehberlik hizmetlerinin verilmesine yönelik hizmetler artırılacaktır.” tedbir maddesi ile ilgili sorumlu kurum tarafından, tedbirin kendi faaliyetleri kapsamında rutin bir faaliyet olduğu ve bu kapsamda eylemin 2014 yılı ile sınırlandırılmaması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu eylemin süresi 2016 olarak revize edilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: KOSGEB)

6 İçerik Değişikliği Öngörülen Tedbirler
“4.1. Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) hazırlanacaktır.” tedbiri “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) hazırlanacaktır.” şeklinde değiştirilmelidir. (Sorumlu Kurum/Kuruluş: MYK)

7 Sorumlu/İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluş Değişikliği Öngörülen Tedbirler
“1.3. Yükseköğretimde okullaşma oranı yükseltilecektir.” tedbirine ilişkin sorumlu kurumlar MEB ve YÖK’tür. Eylemden sorumlu kurum/kuruluş sayısı teke düşürülmelidir. Bu kapsamda, YÖK’ün çalışma alanı ve faaliyetleri göz önünde bulundurularak eylemden sorumlu tek kurum olarak YÖK belirlenmeli ve MEB ise işbirliği yapılan kurum/kuruluşlar arasına eklenmelidir. “6.1. Yükseköğretim müfredatlarında yenilikçilik ve girişimcilik bölümlerine yer verilecektir.” tedbir maddesinde işbirliği yapılan kurumlar arasına İŞKUR da eklenmelidir. “6.3. Temel eğitimden itibaren tüm öğretim süreçlerinde yer alan öğrencilerde girişimciliğin önemi konusunda farkındalık yaratılacaktır.” tedbirine ilişkin sorumlu kurumlar MEB ve YÖK’tür. Eylemden sorumlu kurum/kuruluş sayısı teke düşürülmelidir. Bu kapsamda, tedbir maddesinden üniversite dönemine kadar MEB’in, sonrasında ise YÖK’ün sorumlu olacağı şekilde iki ayrı tedbir maddesi olarak yazılmalıdır.

8 Yeni Tedbir Önerisi Tedbirin Yer Alacağı Politika: Eğitim-işgücü piyasası arasında uyum sağlanacaktır. Tedbir No ve Adı: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı(İKGSOP) ile AB fonları etkin bir şekilde kullanılacaktır. Sorumlu Kurum/Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Birim: Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: ÇSGB, İŞKUR, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Süre: Sürekli


"ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANLARI (2014-2016) Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 24 Aralık 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları