Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dİjİtal Pazarlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dİjİtal Pazarlama."— Sunum transkripti:

1 Dİjİtal Pazarlama

2 Ders Değerlendİrmesİ %10 her hafta için sosyal medya ve dijital pazarlama web sitesi sunumu ya da sosyal medya aracı sunumu Kitap sunumu 20% (dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması ile ilgili seçtiğiniz bir kitabın sunumu- 2 kişi yapılabilir) Seçilen kitabı mutlaka bildirin ki aynı kitap olmasın. Yazılı sınav 20% (kendi sunumuzun dışında yapılan sunumlardan 3 tanesinin özetlenmesi)

3 %50 final sunumu: detaylı açıklama final sunumu başlıklı ppt de.
Final sunumu yapıldıktan sonra dosya olarak teslim edilecek.

4 İÇERİK YENİ MEDYA, WEB 2.0 ve SOSYAL MEDYA NEDİR? İLETİŞİM DEVRİMİ
WEB 1.0 ve WEB 2.0 SOSYAL MEDYA ÖZELLİKLERİ

5 İletİşİm Devrİmİ Kamuoyu Araştırmaları Derneği (American Association for Public Opinion Research) dönem başkanı James Beniger’a göre ilk iletişim devrimi 19 yy. sonunda gerçekleşmiş ve 20 yy.’ın ilk yarısına kadar devam etmiştir. İkinci iletişim devrimi ise aynı isimli dernek üyelerinden Frederick D. Williams tarafından tanımlanmıştır ve 20 yy. ilk yarısından günümüze kadar devam eden bir süreci kapsamaktadır.

6 Devrİm olan nedİr? Yapısal iletişim devrimleri: temel değişim yer ve zaman koordinatları içinde meydana gelir. İlk çağlardaki yer ve zaman köprüsü kurma girişimleri ( mağara resimleri) Daha sonra yazının gelişimi Yeni medya da bulunan online ve offline ortamlar

7 Teknik iletişim devrimi: 19 yy ikinci yarısında telgraf,telefon ve radyo ile yaşanan devrim.
Diğer bir teknik iletişim devrimi ise 2. dünya savaşı sonrasında gelişen bilgisayarlar ile karşımıza çıkmaktadır. İnternetin gelişmesiyle bu devrim son hızıyla devam etmektedir.

8 Kısa Tarİhçe: İnternet
Paul Baran 1962 yılında hazırladığı “Yaygınlaştırılmış İletişim Ağı Üzerine” (On Distributed Communication) adlı raporda, Amerikan Ordusu’nun iletişim sisteminin dış saldırılardan nasıl korunacağını tartışır. Raporda “bağlanma fazlalığı” prensibinin altını çizer ve güçlü iletişim sistemi kurma modellerini araştırır (Baran, 1964). Baran, merkezi bir komut ve kontrol noktasının olmadığı bir iletişim sistemi önerisi getirir. Bir noktaya yapılacak saldırı karşısında, devamlı bütün noktalar, kendilerini tekrar yapılandırarak temas kurma özelliklerini sağlarlar. Böylelikle bu sistemde, bir noktada olan hasar bütüne zarar vermez.

9 Kısa Tarİhçe: İnternet
Baran, bilgisayar verilerinin kamu yararına tıpkı telefonların sesi taşıdığı gibi taşınmasını önerir (Benschop, 2005). 1969: ARPANet (Amerikan Askeri Araştırma Projesi ) ilk bağlantı 4 merkez üniversite ile gerçekleştirildi. Gerçekte soğuk savaş projesinin bir parçası olarak tasarlanmış olan internet, askeri iletişimin bir parçası olarak algılanmaktadır.

10 Kısa Tarİhçe: İnternet
Günümüz internetinin temeli ise, 1977 yılında, kullanıcıların kullandıkları değişik ağları doğrudan ARPANET’e bağlayan standart protokol, İletim Kontrol Protokolü/ İnternet Protokolü (TCP/IP) geliştirilmesiyle başlar.

11 Kısa Tarİhçe: İnternet
1980’lerden itibaren Tim Berners-Lee ve ekibi tarafından İsviçre CERN araştırma merkezinde başlatılan çalışmalar 1990’lı yıllarda webin (World Wide Web) bulunmasıyla sonuçlanmıştır. 1994 yılında Berners-Lee World Wide Web Konsorsiyumunu (W3C) kurar ve webin herkes tarafından lisans ücreti ödemeden kullanılan bir teknoloji olarak sunulması konusunda karar alınır.

12 Kısa Tarİhçe: İnternet
İnternet, başlangıç aşamalarında bilgisayar uzmanları, bilim adamları ve kütüphaneciler tarafından kullanıldı. Sıradan insanların kullanabileceği kolaylıkta değildi. 1990’lı yılların sonuna doğru gittikçe artan web siteleri özellikle şirketler için değişmez bir medya ortamı haline gelmiştir. Bu da web ortamında artan sayıda ürün ticaretinin yaygınlaşmasına, dolayısıyla elektronik ticaretin doğuşuna neden olmuştur.

13 Tarihsel olarak bakıldığında, webin patlaması her yeni teknoloji de olduğu gibi kaçınılmaz hale gelmiştir. Webin yeni bir teknoloji olması pek çok girişimci firmaya web sitesi hizmetleri ile ilgili ilham vermiş ve o dönemlerde bu firmalar, bu yeni medya ortamından yararlanmak isteyen herkese bu fikirleri pazarlamışlardır.

14 İNTERNETİN İLK YILLARI: CMC
Bilgisayar ortamlı iletişim, birden fazla ağ bağlantı bilgisayar üzerinden gerçekleşen iletişim işlemleri olarak tanımlanır. (McQuail, 2005). Bilgisayar ortamlı iletişimin, insan grupları ve örgüt yapıları üzerindeki etkilerini anlamak için sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar bu kavramın iletişimsel boyutunu ön plana çıkarmıştır.

15 Bu da bilgisayar ortamlı iletişimin sadece insan-makine ve makine-makine etkileşimi üzerinden tanımlanmasını ortadan kaldırmıştır. Nass ve Stuer yaptığı araştırmalar bilgisayar ortamlı iletişimin sosyal boyutunun teknolojik boyutuna göre daha etkileşimli olduğunu ortaya koymuştur.

16 Shannon ve Weaver (1949) tarafından ortaya atılan enformasyon kuramında; iletişim, enformasyonun bir kişiden diğerine iletilmesi yoluyla gerçekleşmiş oluyordu. Ancak günümüzün elektronik ortamları ile birlikte Shannon ve Weaver tarafından ortaya atılan enformasyon kuramı geçersiz kalmıştı.

17 Özellikle elektronik ortamların bazı özellikleri örneğin mesajı yollayan ve alan arasındaki senkronizasyon olmaması durumu yeni ortamları da içine alan iletişim modellerinin tanımlanmasına sebep olmuştur.

18 İletişimin sosyal boyutunu teknolojik boyuta göre daha ön plana alan tanımlar ile birlikte bilgisayar ortamlı iletişim kavramı sadece bilgisayar donanımı, yazılım ve program olarak algılanmaz olmuştur.

19 Bilgisayar ortamlı iletişim, elbette sadece bir araç değildir
Bilgisayar ortamlı iletişim, elbette sadece bir araç değildir. Aynı zamanda teknoloji, araç ve sosyal ilişkilerin motorudur. Sadece sosyal ilişkileri düzenlemekle kalmaz; bu sosyal ilişkilerin oluşturduğu ortamdır ve bireylerin bu ortama girmek için kullandıkları araçtır.

20 Bilgisayar ortamlı iletişimin, iletişim modeline getirdiği bir diğer değişiklik ise etkileşim kavramıdır. Birçok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu ağ iletişimi kendi gerçekliğini yaratarak etkileşime izin vermeye başlamıştır. Sanal gerçeklik şimdiye kadar hiçbir teknolojinin yapamadığını yaparak, etkileşimde bulunan kişiler arasında fiziksel varlığı ortadan kaldırmıştır

21 Bilgisayar ortamlı iletişim üzerinde yapılan sosyal bilimler temelli araştırmaların ilk yıllarında, bu ortamın doğası gereği yazılı metinlere mi sözlü söylemlere mi daha yakın olduğu ya da yeni bir oluşum olarak mı karşımıza çıktığı araştırılıp, tartışılmıştır .

22 Bu ortam hem yazılı hem de sözlü iletişime olanak sağlarken sunduğu araçlarla eş zamanlı olan ve olmayan iletişimi sağlamaktadır. Sosyal medyanın olmadığı internetin ilk yıllarını düşünülürse eş zamanlı iletişim için verilen örnekler IRC (Internet Relay Chat) ile sınırlıydı.

23 Bilgisayar ortamlı eş zamanlı olmayan iletişim için ise verilen en tipik örnek elektronik posta yazışmalarıdır. Eş zamanlı ve eş zamanlı olmayan bilgisayar ortamlı iletişime teknik açıdan baktığımızda, klavye ve bilgisayar ortamıyla kurulan iletişimin yüz yüze iletişime göre daha uzun sürdüğünü; yüz ifadesi, duruş ve tonlama gibi meta iletişim özelliklerinin eksikliği; kullanıcıları iletişimin tam anlaşılması için başka yollar aramaya teşvik etmiştir

24 Newhagen ve Rafaeli (1996) tarafından ortaya atılan bilgisayar ortamlı iletişimin diğer iletişim ortamlarından farklı kılan beş temel özelliğinin: -çoklu ortam, -hipermetin, -paket anahtarlama, -eşzamanlılık ve -etkileşimlilik

25 Web 1.0 Tek yönlü Web 1.0, kullanıcılara işlem hakkı tanımayan,
sadece belirli sayfalarda arama, izleme, okuma ve kısıtlı alanda yazışma sağlayan bir ağ yapısıdır. MSN ICQ Yahoo messenger Sosyal ağların ilk örneklerinden sixdegrees.com

26 Six degrees of separation

27 Nicholas A. Christakis ve James H. Fowler
Dünya küçük fenomeni Bacon sayısı Bacon number Facebook (2011) araştırması: 4 Twitter: 5 den az

28

29 Web 2.0 Web 1.0 nerede başlar ve nerede biter?
Tim O’Reilly “Web 2.0 nedir” başlıklı makalesinde (O’Reilly, 2005) interneti bir medyadan çok (web sitelerinin dağınık bilgilerin birer adacığı olduğu) bir platform olarak tanımlamıştır.

30 O’reilly ve web 2.0 t-is-web-20.html Network etkisi Artan online nüfus Açıklık Zengin deneyim Pek çok kaynağın birleşerek karma haline gelmesi Uzun kuyruk teorisi

31 Web 3.0 “Dünyadaki tüm bilgileri organize etmek ve evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı kılmak” “Bulut Bilişim, ortak kullanılan kaynaklar üzerinde, ihtiyaca göre ölçeklenebilen, anında kullanıma hazır, kaynak ataması ve yönetimi kolay yapılabilen bilişim ve haberleşme teknolojileri servisleri olarak tanımlanabilir.

32 Bulut platformları; hemen her türlü elektronik cihazın bağlanabildiği, web servisleri üzerinden donanım ve yazılım gibi mevcut bilişim ve haberleşme teknolojileri servisleri kaynaklarının dinamik olarak paylaştırılabildiği ve ölçek ekonomisinin avantajları ile yaygın hizmet sunan servis sağlayıcılardan oluşan İnternet ortamını ifade eder.” (Yapıcı, 2010)

33 “Maddenin hallerini Web’e uyarladık ve Web 1. 0 katı, Web 2
“Maddenin hallerini Web’e uyarladık ve Web 1.0 katı, Web 2.0 sıvı ve Web 3.0 gaz hali. Web 3.0 internetin her zaman her yerden her cihazdan erişileceği bir dünya olacak, yani gaz gibi görünmez ama hayatın bir parçası.” (Çankaya, Aksu ve Candan, 2011)

34 Yenİ Medya? Dİjİtal Medya?
Geleneksel medya ile karşılaştırıldığında (hem üretilen hem de aktarılan bilgi açısından) Değiştirme Bir araya getirme Anlık olma İnteraktif Bağlantı içeren metinlere sahip olma

35 Hoffman ve Novak, yeni medya sistemlerinin geleneksel medyadan ayrıştığı yönleri üç noktada topluyor: 1. Medya, hem kişiler hem de cihazlar arasında bir iletişim sağladığı için, yani reel tüketiciler de burada reel kimlikleriyle bulunarak tüketim yaptığı için, web gerçek dünyanın bir simülasyonu değil, gerçek dünyadakilere alternatif bir ortamdır.

36 2. Yeni medya, tüketicinin ilgisini hem ona bazı deneyimler yaşatarak, hem de doğrudan hedefe yönelik olarak çeker. Yani tüketiciyi pazarlama sürecine dahil eder. Sadece yorum yapmasına izin vererek değil, kimi zaman mini oyunlarla veya içeriğe herhangi bir şekilde katkı sağlamasına izin vererek de bunu yapabilir.

37 3. Tüketicinin web ortamında, gerçek hayatta olamadığı kadar aktif, söz sahibi olmasının ona hissettirdiği güç duygusunun gerçek hayatta bir alışveriş deneyiminde hissedilmiyor olması. Aktivite ve katılım arttıkça, bilgi akışkanlığı da artmış ve web ortamı, tüketicinin katılımının artmasıyla, aslında gerçek ortamdan en büyük farklarından biri olan akışkan bilgiler özelliğine kavuşmuştur.

38 Web 1.0 ve Web 2.0 arasındaki Farklar
Teknolojik: bir site icra etmek için yazım ve sunum teknolojilerini kullanır ve kullanıcı etkileşimini mümkün kılar. Yapısal: sitenin planı ve amacı Sosyal: arkadaş kavramı ve gruplar

39 Her ne kadar aradaki farkların belirgin olmadığından ve web 2
Her ne kadar aradaki farkların belirgin olmadığından ve web 2.0 döneminin başlangıcının kesin olmadığından bahsetmiş olsak da web 2.0 sitelerinin bazı özelliklerinin web 1.0 döneminde olmadığı görülebilir.

40 Örneğin Amazon sitesi de 1990’ların ortasında kurulmuştur ve yıllar içinde siteye değişik özellikler eklenmiştir. Sitenin temel içeriği ürün tanımlamalarıdır ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerikler daha çok ürünlerle ilgili eleştiri yazıları olarak karşımıza çıkar. Sitede kullanıcı profilleri olmamasına karşın, bazı sosyal özellikler, arkadaş bağlantıları gibi mevcuttur ama çok da tercih edilmemektedir (Cormode, Krishnamurthy, 2008).

41 Kullanıcı profillerinde doğrudan yayınlanan yorumlar ve kullanıcı profillerine eklenen verilerin çeşitliliği ( örneğin eğitim durumu, iş, beğenilen müzik, film vb bilgiler) web 1.0 sitelerinde bu tür bilgilerin sadece iletişim bilgisi olarak elektronik posta ile sınırlı olması bakımından farklılık göstermektedir.

42 Teknik olarak zengin site özeti olarak adlandırılan RSS beslenmesi ise web 2.0 döneminin en öne çıkan özelliklerindendir ve yeni eklenen içeriğin kolayca takip edilmesini sağlar.

43 Web 1.0 ve Web 2.0 ölçülme farkı
Web 1.0 sitelerinin metin ağırlıklı yapısı düşünüldüğünde, web 2.0 sitelerinin analizlerinin daha derinlemesine olması gerekmektedir. Sosyal amaçların ön planda olduğu web 2.0 sitelerinde geçirilen zaman da web 1.0 sitelerine göre farklılık göstermektedir:

44 Aynı kullanıcı farklı siteleri kullanırken, aynı davranış biçimlerini mi sergilemektedir yoksa sitenin sunduğu farklı özelliklere göre davranış değişikliği mi göstermektedir? Kullanıcıların belli bir siteye üye olmasında grupların önemi nedir? Kullanıcıları aynı siteye tekrar dönmeye teşvik eden sebepler nelerdir? ( örneğin oyunlar, ilanlar, arkadaş güncellemelerini takip etmek gibi ekonomik olmayan sebepler) Bu tür teşviklerin etkisi nasıl ölçülür? Web 2.0 sitelerinde trafik ölçümü yapmak için doğru metrik nedir?

45 “kullanıcıların görüntülediği sayfa sayısı değil de, sayfada geçirdiği toplam sürenin ölçülmesi daha yaygınlaşmıştır” (Bausch ).

46

47

48

49 Sosyal medya ve pazarlama
İnteraktif ürün bilgisi Posta, telefon ve yazışmadan veya iletişimden doğabilecek masraflar kısılır. Reklamların maliyeti düşük ve etkili Sınır ötesi müşteriler Online katalog Kupon ve promosyon

50 SOSYAL MEDYA MECRALARI
Bloglar: Blogger, WordPress, Tumblr, Blogcu. Blog Video paylaşım siteleri: Youtube, Dailymotion, Metacafe, Yahoo! Video, Vimeo, Resim paylaşım siteleri: Instagram, Picasa, Flickr, Imageshack, Panoramio

51 http://sosyalmedyarehberi.net/sosyal- medya/bilmeniz-gereken-5-instagram- kampanyasi/
Efestagram Instarakım

52 Karma paylaşım siteleri: facebook
Twitter osyal-medya-kampanya-incelemeleri

53 Hedeflerini net ve ölçümlenebilir bir şekilde tanımlanmış olması.
Çevrimiçi sosyal medya platformlarını kullanması İki yönlü( hatta çok yönlü ) diyaloğa izin vermesi Katıldığı topluluğun kurallarına uygun katılım olması gerekir


"Dİjİtal Pazarlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları