Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Faaliyeti 1 Yönetim Çiğdem YILDIRIM 626 Doruk YOĞURTÇU 628

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Faaliyeti 1 Yönetim Çiğdem YILDIRIM 626 Doruk YOĞURTÇU 628"— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Faaliyeti 1 Yönetim Çiğdem YILDIRIM 626 Doruk YOĞURTÇU 628
İŞ ORGANİZASYONU Öğrenme Faaliyeti 1 Yönetim Çiğdem YILDIRIM Doruk YOĞURTÇU 628

2 Yönetim ve Yönetici Yönetim insanların iş birliğini sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme ve yürütme faaliyet ve çabalarının toplamıdır.diğer bir deyişle başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşmadır. Bu tanımlardanda anlaşılacığı gibi yönetim amaçlara yönelmiş Beşeri ve pisko sosyal özü olan bir sürectir. Yönetim sürecinde rol alan yani ortak çalışma ve cabalara katılan bireyler iş gören ve gördüren yönetilen ve yöneten ast ve üst memur ve amir gibi çeşitli terimlerle belirtilen bir toplumsal farklılaşmaya urarlar. Gerçekten yönetim süreci ve olgularının var olduğu durumlarda emir verenler ve emir alanlar olarak iki taraf vardır bu iki taraf yani meydana gelen emir ve komuta zincirinde yer alan kişiler astlarına göre üst lere göre ast olurlar ve kişiliklerinde hem astlık hem üstlük sıfatı ve işlevlerini toplamış olurlar. Söz konusu farklılaşmanın iştirakçiler üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır

3 Yönetim aniden gerçekleşen ve birkez gerçekleşmekle ortadan kalkan bir olgu değildir. Yönetim çeşitli kademelerdeki yöneticiler arasından geçerek yönetilenlere ulaşan çok aşamalı işlemlere bağlı karmaşık bir süreçtir. Berlirlenen amacın gerçekleştirilebilmesi için bu süreç içerisinde öncelikle yapılacak işler belli bir plan ve programa bağlıdır. Sahip olunan maddi imkanlarla insan gücünün ve verimli şekilde birleştirilmesi için çeşitli kademelerde görev yapanlar işin amacına uygun biçimde eğitilir ve yönlendirilir. Bunlar üçe ayrılır Süreç olarak yönetim. Bilim olarak yönetim. Sanat ve meslek olarak yönetim 1)Süreç olarak yönetim Tek kişinin gerçekleştiremeyeceği ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanların faaliyetleriyle ilgili tüm çabalardan oluşmaktadır. Yönetim süreci işletme ve örgütlerde eğitim ve sağlık kurumlarında belediyelerde derneklerde uygulanan ortak bir faaliyetlerdir.

4 2.Bilim olarak yönetim Yönetim sadece bir faliyetler dizisi veya süreç olarak değil aynı zamanda öğrenilebilir bir bilgi topluluğu bir disiplindir. Kendine has kavramları ilkeleri ve teorileri vardır. Bu açıdan ele alındığında: örgüt amaçlarının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla planlama örgütleme yürütme kordinasyon ve kontrol fonksiyonlarına ait kavram ilke teori ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanması ile ilgili tüm faliyetler topluluğu şekilnde tanımlanabilir. 3.Sanat ve Meslek olarak yönetım Yönetim aynı zamanda bir maharet ve bir sanattır. Yönetim sanatı: sezgi muhakeme tecrübeyle edinilen ve yönetim biliminin sağladığı bilgilerin biliçli ve sistemli bir biçimde maharetle uygulanarak örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesine ilişkin bir faliyet ve çabadır

5 Yönetici Yöneticinin tamımı: kar ve riski başkalarına ağit olmak üzere mal ve hizmet ortaya koymak için üretim faktörlerini tedarik eden ve bunları belli bir ihtiyaci karşılama amacına yönelten kimse olarak yapabilir.yöneticilerde bulunması gereken nitelikler zaman içinde değişiklikler göstermiş kimi zamanlar teknik yetenekler kimi zaman ise beşeri yada kavramsal nitelikler önemli olmuştur üst kademe yöneticilerin ihtiyaç duyduğu nitelikler daha çok kavramsal beşeri ve teknik olarak sınırlanırken alt kademe yöneticilerin ihtiyaç duyduğu nitelikler ise daha çok teknik beşeri ve kavramsal olarak değişmektedir.

6 Yönetim kavramı içinde başta insanlar olmak üzere üretim faktörlerinin amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli olarak yönlendirilmesi söz konusudur. Bu faliyetleri kordine eden kişiler ise yöneticiler olmaktadır yanlızca kendi ihtiyaçlarını gidermek için tek başına çalışan terzi bakkal kuru temizlemeci bir girişimci olmasına rağmen yönetici değildir. Çünkü yönetici emrine verilmiş bir grup insanı belirli bir takım amaçlara ulaştırmak için ahenk ve işbirliği içinde yönlendiren kişidir. Bu açıklamalardan sonra yöneticiyi: belirli bir süre içine emrine verilmiş olan ve beşeri üretim faktörlerini belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için çevredeki gelişmeleri dikkate alarak yönlendiren ve sahip olduğu kaynakların verimliliğinden sorumlu olarak tanımlarız. Ayrıcı bir işletme yöneticisinde şu nitelikler olamalıdır: eğitim zeka deneyim ileri görüş hafıza güç hoş görü uyum sağlama vb. bu tanıma göre komuta zincirinin en alt kademesinde bulunan bir usta başı bir şef başkalarına iş yaptırma durumunda bulunması dolayısıyla yönetici niteliğini kazanmaktadır. Buna göre bir örgütte usta başı genel müdüre kadar bir çok yönetici söz konusudur.


"Öğrenme Faaliyeti 1 Yönetim Çiğdem YILDIRIM 626 Doruk YOĞURTÇU 628" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları