Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 291 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Tarihçesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 291 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Tarihçesi"— Sunum transkripti:

1 / 291 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Tarihçesi zekeriya@trakya.edu.tr http://ailehekimligi.trakya.edu.tr

2 / 292 Dikkatlice bakınız ! Haritadaki yer neresi?

3 / 293

4 4

5 5 Natural-Conventional Kos Ekolü: generalist (MÖ 460-377) Knidos Ekolü: Organ ve dokular (specialist)

6 / 296 Kavramlar Genel pratisyenGeneral practitioner Aile hekimiFamily physician Aile hekimliğiFM/GP Aile doktoruFamily doctor İlk başvuru hekimiFirst contact physician Kapsamlı bakımComprehensive care Birinci basamakPrimary care

7 / 297 Bazı Önemli Noktalar İlk insandan beri sağlık sorunları var Kabile reisleri Büyücüler 14. yüzyıl: Avrupa’da tıp fakülteleri 1712: Buhar makinesinin icadı 18. yüzyıl (aydınlanma çağı) –Hekim az. Elit tabakaya hizmet ediyor. –Cerrahlar tamamen ayrı: berberlerde eğitiliyor –Eczaneler halka hizmet sunuyor

8 / 298 Bazı Önemli Noktalar 1760’a kadar ABD’de tıp fakültesi yok (J. Hopkins) –1840: ABD’de hekimlerin %10 tıp eğitimi almış 1810: İngiltere’de Genel Pratisyen adı kullanıldı 1910: Flexner raporu (ABD’de 155 tıp fakültesi) –Gelişen teknoloji takip edilemiyor 1945: Savaş sonrası 1930-70 arası: insülin ve antibiyotiklerin keşfi 1960: Genel pratisyenliğe olan ilgi hızla azalıyor 1910-60: uzmanlaşma çağı

9 / 299 ABD

10 / 2910 ABD 1960’lı yıllar GP’lerin %35’i kötü uygulama yapıyor Tıp ve teknoloji gelişmiş ama hastalar memnun değil Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim arasında bağ yok Eğitim-beceri-hizmet arasındaki ilişkiler belirsiz

11 / 2911 ABD 1960’lı yıllar İntörnlük 3 çeşit: –Original –Mixed –Straight İhtisas rutin Koruyucu hekimliğe yeterli ilgi yok Şehirleşme artmış

12 / 2912 Aile hekimi olmazsa… Aile hekimleri giderek daha az tercih ediliyor. Sonuçta : –Hastalar kendileri karar veriyor –Eczacı, arkadaş… –Kendi kendine tedavi –Acil servisler

13 / 2913 AH’ne Rağbet Neden Azaldı? Saygınlığı yok Okulda anlatılmıyor Uygulama şartları iyi değil

14 / 2914 Flexner 1930 “Korkarım ki, bilimsel tıbbın hızla gelişmesi bize eski nesil hekimlerin geniş kültürleri ve kapsamlı hizmetlerine mal olmaktadır!”

15 / 2915 Aşırı uzmanlaşmanın sonuçları Fragmentasyon Kapsamlı bakım sunamama Sürekli bakım sunamama Uzmanlar arasında koordinasyon problemi Tıp eğitiminde zorluklar

16 / 2916 Flexner’in yanıldığı başka bir nokta “Uzmanlaşmak iyi hekimlik anlamına geliyorsa genel tababet kötü hekimlik demektir”

17 / 2917 Oysa… Aile hekimi tıbbın tamamından anlar. Nadir görüle hastalıkları tanıyabilir. Sık görülen hastalıkları en iyi AH bilir. Branşlaşma belirsizliği önlemez; sadece problemi çevreden izole eder. Bu ise resmin tamamını kaybetmemize neden olur. Bilim ilerledikçe bilgi artar ama bilgi yükü azalır. Tıbbi hatalar bilgi değil ilgi eksikliğinden olmaktadır

18 / 2918 Aile hekimi, filmin ilk karesine değil, tamamına bakar!

19 / 2919

20 / 2920 Önemli Raporlar 1966 Folsom –Sağlık bir toplum sorunudur –Herkesin kendi doktoru olmalıdır Millis –Uzmanlaşma çözüm değil; yeni bir doktor gerek! Willard –Aile hekimlerinin eğitimi nasıl olacak?

21 / 2921 Millis Raporundan “Bir ülser hastası cerraha, psikiyatriste veya eczaneye ihtiyaç duyabilir. Hepsinden anlayan bir doktor gerek. Hastayı diğerlerinden anlamayan birine mahkum edemeyiz!”

22 / 2922 ABD’de AH 1969 ABFM (Board) Title VII: birinci basamağa yılda 92 milyon $

23 / 2923 Türkiye’de AH TR 1940: Genel tababet ihtisası TR 1961: 224 sayılı yasa TR 1983 Tababet Uzmanlık Tüzüğü TR 1985 Eğitim hastanelerinde AH 1988 AHUD, 1990 TAHUD 1993 YÖK kararı İlk anabilim dalları: –Edirne, Eskişehir, Adana, Kocaeli

24 / 2924 Türkiye’de 1993: İlk ulusal kongre (İstanbul) –7. kongre 2006 İzmir 2001: İlk aile hekimliği günleri (Edirne) –3. aile hekimliği günleri 2005 Aydın 1997: Türkiye Aile Hekimliği Dergisi –3 ayda bir

25 / 2925 Türkiye’de 2003: TR Wonca’ya tam üye 2005: TR Wonca Dünya konseyinde temsil edildi 2008: Ulusal aile hekimliği kongresi –TAHUD Edirne şubesi 2006: Avrupa aile hekimliği kongresi: Floransa –2008: Avrupa aile hekimliği kongresi Türkiye’de

26 / 2926 Wonca’da temsiliyet WONCA Konsey üyesi –Uzm.Dr.Erdem Birgül EURACT –Doç.Dr.Okay Başak EUROPREV –Prof.Dr.Süleyman Görpelioğlu EURIPA –Doç.Dr.Hakan Yaman EQuiP –Doç.Dr.Zekeriya Aktürk, Nezih Dağdeviren EGPRN –Doç.Dr.Mehmet Ungan

27 / 2927 TAHUD Şubeler Ankara İstanbul İzmir Bursa Adana Edirne Antalya

28 / 2928 Sayılarla Karşılaştırma ABD 2000 –60212 aile hekimi –300 milyon nüfus –1 aile hekimi/5000 kişi TR 2005 –1500 aile hekimi –70 milyon nüfus

29 / 2929 Aile Hekimlerinin İletişimleri Başkan –Dr. Ayşe Çaylan –acaylan2000@yahoo.com Web sitesi –www.tahud.org.tr e-posta grubu –aile@yahoogroups.com –Dr. Ali Cerrahoğlu (ali@cerrahoglu.net)


"/ 291 Doç. Dr. Zekeriya Aktürk 1 Aralık 2005 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara Aile Hekimliğinin Tarihçesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları