Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA"— Sunum transkripti:

1 OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA
HAYAT BİLGİSİ OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA HAZIRLAYANLAR: ARZU ÖZDEMİR SEVİM TUNÇEL

2 HEDEF VE DAVRANIŞLAR HEDEF 1: Sınıfta görev paylaşımı bilgisi
Davranışlar: 1.Sınıfta görev paylaşımının nasıl yapılacağını söyleme 2.Sınıf başkanının görevlerini söyleme/yazma 3.Sınıfta kurulacak eğitici kolların adlarını söyleme/yazma

3 HEDEF 2:Sınıfta yapılan seçim etkinliklerine katılabilme Davranışlar:
4.Sınıfta kurulan eğitici kolların amacını söyleme/yazma 5.Nöbetçilerin görevlerini söyleme HEDEF 2:Sınıfta yapılan seçim etkinliklerine katılabilme Davranışlar: 1.Seçimlerde isteyerek aday olma 2.Seçim çalışmalarına katılma 3.Seçimlerde oy kullanma

4 HEDEF 3:Okulda hak ve sorumluluklar bilgisi Davranışlar:
4.Seçilen arkadaşlarını kutlama 5.Seçildiğinde arkadaşlarına teşekkür etme HEDEF 3:Okulda hak ve sorumluluklar bilgisi Davranışlar: 1.Okuldaki kişisel hak ve sorumluluklarının neler olduğunu söyleme yazma 2.Arkadaşlarına karşı sorumluluklarının neler olduğunu söyleme

5 HEDEF 4:Evde iyi ilişkiler kurma bilgisi Davranışlar:
3.Öğretmenlerine karşı sorumluluklarının neler olduğunu söyleme 4.Diğer görevlilere karşı sorumluklarının neler olduğunu söyleme HEDEF 4:Evde iyi ilişkiler kurma bilgisi Davranışlar: 1.Evde kararların ortak alınması gerektiğini söyleme 2.Evde alınan ortak kararların birlikte uygulanması gerektiğini söyleme

6 3.Bir yere giderken büyüklerinden izin alması gerektiğini söyleme
4.Bazı kararları alırken büyüklerine danışacağını söyleme 5.Ailede işlerin yardımlaşarak yapılması gerektiğini söyleme 6.Ailede kendisinin yapabileceği işleri söyleme 7.Ailede sevinç ve üzüntünün paylaşıldığını söyleme 8.Aile büyüklerinin uyarılarını dikkate almanın gereğini söyleme

7 HEDEF 5:İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetleri fark ediş
Davranışlar: 1.İnsanların hak ve hürriyetlere sahip olduklarını söyleme 2.İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetlere örnekler verme HEDEF 6:İhtiyaç ve istek bilgisi 1.İhtiyaç kavramının anlamını söyleme 2.İstek kavramının anlamını söyleme

8 HEDEF 7:İhtiyaç ve istek arasındaki farkı kavrayabilme Davranışlar:
3.Verilen örnekler arasından ihtiyaçları seçip işaretleme 4.Verilen örnekler arasından istekleri seçip sıralama HEDEF 7:İhtiyaç ve istek arasındaki farkı kavrayabilme Davranışlar: 1.İhtiyaç ve istek arasındaki farkı kendi cümleleriyle söyleme/yazma 2.Verilen cümleler arasından ihtiyaçları seçip işaretleme

9 3.Verilen örnekler arasından ihtiyaçları seçip işaretleme
4.İhtiyaç ve isteklerin seçiminin aile bütçesine etkisini açıklama. HEDEF8:Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini fark ediş Davranışlar: 1.Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini söyleme 2.Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini örneklendirme

10 ÜNİTEMİZİN KONULARI OKULDA DEMOKRASİ EVDE DEMOKRASİ
İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İLE SORUMLULUKLAR VATANDAŞLIK GÖREVLERİ (Seçme ve Seçilme Hakkı)

11 A.OKULDA DEMOKRASİ 1.SINIFTA İŞ BÖLÜMÜ a)Sınıf Başkanlığı
b)Eğitici Kollar c)Nöbet

12 2.OKULDA SORUMLULUKLARIMIZ
a) Kendimize Karşı b) Arkadaşlarımıza Karşı c) Öğretmenlerimize Karşı ç) Diğer Görevlilere Karşı d) Okul Kurallarıyla İlgili Sorumluluklarımız

13 B.EVDE DEMOKRASİ 1.Ailede Sorumluluk Paylaşımı
2.Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler 3.İhtiyaç ve İstekler

14 C.İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İLE SORUMLULUKLAR
1.İletişim Hürriyeti 2.Basın Hürriyeti 3.Öğrenim Hürriyeti

15 Ç.VATANDAŞLIK GÖREVLERİ (Seçme ve Seçilme Hakkı)

16 A.OKULDA DEMOKRASİ 1.Sınıfta İş Bölümü
Sınıfımız temiz ve düzenli olmalıdır, Sınıfta eğitici kollar olmalıdır, Sınıfta görev paylaşımı seçimle yapılmalıdır, Eğitici kollar için adaylar olur, Aday olan öğrencilere oy verilir.

17 SINIF BAŞKANLIĞI Seçimle iş başına getirilir,
Başkan seçilen kişi sınıfa teşekkür eder, Arkadaşları da onu kutlar, Sınıfın düzenli ve temiz olmasını sağlar, Öğretmenin en büyük yardımcısıdır.

18 EĞİTİCİ KOLLAR Sınıfın ve okulun temiz ve düzenli olmasını sağlarlar,
Şiir yazma,güzel okuma,resim yapma yarışmaları düzenlerler, Sınıf ve okul araç-gereçlerinin korunmasını sağlarlar.

19 TEMİZLİK KOLU

20 KİTAPLIK KOLU

21 SAĞLIK KOLU

22 BESLENME KOLU

23 SPOR KOLU

24 TRAFİK KOLU

25 MÜZİK KOLU

26 NÖBET Her gün iki öğrenci nöbet tutar.
Nöbetçiler sınıfın temiz ve düzenli olmasını sağlarlar. Ders aralarında sınıfı havalandırırlar. Tahtayı silerler.

27 2.Okulda Sorumluluklarımız
-Kendimize Karşı Sorumluluklarımız Düşüncelerimizi çekinmeden söylemeliyiz, Sınıfta söz alarak konuşmalıyız, Eleştirilere açık olmalıyız, Başkalarına karşı kırıcı eleştiri yapmamalıyız,

28 -Arkadaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Arkadaşlarımızı incitmemeliyiz, Grup çalışmalarında kendimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz, Arkadaşlarımız konuşurken sözlerini kesmemeliyiz, Söz alarak konuşmalıyız,

29 -Öğretmenlerimize Karşı Sorumluluklarımız
Öğretmenlerimize saygılı davranmalıyız, Gördüğümüz yerde selam vermeliyiz, Sözlerini dikkatle dinlemeliyiz, Başarılarımızda onların payı olduğunu unutmamalıyız.

30 B.EVDE DEMOKRASİ 1.Ailede Sorumluluk Paylaşımı
Karşılıklı sevgi ve saygı olmalıdır, Aile büyükleri çocukların geleceği için çabalar, Çocuklar büyüklerin sözlerini dinler,onları sayar.

31 2.Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
Ailede kararlar birlikte alınır, Ortak karalar birlikte uygulanır, Sevinç ve üzüntüler paylaşılmalıdır, Çocuklar anne babalarına yardımcı olmalıdır.

32 3.İhtiyaç Ve İstekler Yaşamak için beslenmeliyiz,
Soğuktan ve sıcaktan korunmak için giyinmeliyiz, Kalem,defter gibi okul ihtiyaçlarımızı karşılamalıyız.

33 İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ
İletişim Hürriyeti Basın Hürriyeti Öğrenim Hürriyeti

34 BAKALIM NELER ÖĞRENDİK?

35 ? Aşağıdakilerden hangisi eğitici kol değildir?
SORULAR ? Aşağıdakilerden hangisi eğitici kol değildir? A.Temizlik başkanı B.Sınıf başkanı C.Kızılay kolu

36 ?Aşağıdakilerden hangisi,sınıf başkanının görevidir?
A.Öğretmenine yardım etmek B.Resim yarışmaları düzenlemek C.Kızılay pulu satmak

37 ?Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biridir?
A.Beslenme B.Oynama C.Gezme

38 ?Aşağıdaki noktalı yere uygun kelimeyi yazınız?
Sınıfta görev paylaşımı yapılır.

39 Sınıfta görev paylaşımı oyla yapılır.

40 * * DOĞRU CEVAP * *

41 BİR DAHA DÜŞÜN


"OKULDA VE EVDE DAYANIŞMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları