Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 5. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 5. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 5. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder.

2 Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir?
Buralarda hangi demokratik uygulamaları gördünüz? Bugüne kadar hangi sosyal faaliyetler ve eğitsel kulüplerde yer aldınız?

3 Okullardaki Demokrasi Uygulamaları
Katılımcı olma ve kendini ifade etme Kurallara uyma Çoğunluğun görüşlerini uygulama Sosyal Kulüpler (eğitsel kollar) okulda demokrasiyi uygulamak için yani çocuklara demokrasi kavramını öğretmek için kullanılır. Eğitsel kollar çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, çocuklara paylaştırılır.Bu ilgi ve yeteneklere göre kollar dağıtılır. Başka fikirlere saygılı olma Okulunuzdaki diğer demokrasi uygulamalarına örnekler verir misiniz? Sizin sınıfınızda Sosyal Kulüpler nasıl belirlendi? Sosyal Kulüpler sizlere neler kazandırır?

4 İzci Kulübü Okullarda kurulan sosyal kulüplerden birisi de İzcilik Kulübüdür İzcilik, kaynağı, kültürü, dini, ırkı ne olursa olsun; uluslara ve toplumlara barış sağlama amacını güderek çalışmalarını eşitlik prensibi ve ruhu içinde gerçekleştiren gençlik kulübüdür İzcilik tanımında geçen kavramları insan hakları ve demokrasi açısından değerlendiriniz?

5 Burada demokrasinin hangi özellikleri
İzci Kulübü İstekler ve seçimler sonucunda gelinen kulüplerde öğrenciler yine seçimlerle yönetim kurulu oluşturarak kulübün faaliyetlerini yürütür. Kulüplerin yapacak olduğu faaliyetler belirli bir plana göre hazırlanır ve oy çokluğu ile kararlar alınır. Burada demokrasinin hangi özellikleri uygulanmıştır?

6 Sizce İzci Andı’nda en önemli husus hangisidir?
İzci Daima Hazırdır İzciliğin kendine özel selamı, arması, fuları ve andı vardır Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim. Sizce İzci Andı’nda en önemli husus hangisidir?

7 Burada demokrasinin hangi özellikleri
İzci Daima Hazırdır İzci kulüpleri kamplar kurarak üyeleri ile birlikte çeşitli etkinliklerde bulunurlar. Bunun için aralarında işbirliği yaparak gerekli malzemeleri alırlar ve kamplarını kendileri ortak hareket ederek kurarlar Burada demokrasinin hangi özellikleri uygulanmıştır?

8 Sizin bulunduğunuz kulübün amacı nedir?
İzciliğin Amacı İzciliğin amacı, karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı bir ruha sahip, kurallara saygılı, disiplinli, topluma hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, ulusuna, tüm insanlara karşı dürüst kendine güvenen sorumluluk almaya istekli, doğa ve kültür eserlerini koruyan nitelikli bir yurttaş yetiştirmektir. Sizin bulunduğunuz kulübün amacı nedir?

9 İzciliğin eğitim için nasıl faydaları vardır?
Atatürk ve İzcilik Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o nisbette önemlidir. Bütün hükümetlerde izcilik teşkilatları birbiri ile adeta yarışırcasına yayılmakta, genişlemekte ve mensuplarını fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen yetiştirmektedir.” İzciliğin eğitim için nasıl faydaları vardır?

10 İzcilik milliyet, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın herkese açık olan, eğitimsel bir geçlik hareketidir. İzciler belli bir üniforma içinde bazı kurallara uymak zorundadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi izciliğe katılmanın yararlarından biri olarak gösterilemez? A) Birlikte yaşama kültürünü öğrenme B) Disiplinli olma alışkanlığı kazanma C) Yardımlaşma ve dayanışma içinde hareket etme D) Kendi çıkarları için çalışma

11 Öğretmenimiz, sınıf başkanlığı seçimlerinin demokrasi ile yönetilen ülkelerdeki halk seçimleri gibi olduğunu söyledi. Bu duruma seçimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? A) Kimsenin göremeyeceği bir şekilde oy verilmesi B) Birden fazla oy verme hakkının olması C) Herkesin seçme-seçilme hakkının olması D) Oyların açık bir şekilde sayılması

12 İzcilik demokratik uygulamaların görüldüğü bir yaşam biçimidir.
Bu yargıya aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez? A) İzcinin haksızlıkları görmezlikten gelmesi B) İzcinin sıraya girerek yiyeceklerini alması C) İzcinin grup kararlarına saygı göstermesi D) İzcinin insanları ve doğayı sevmesi

13 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Sosyal Kulüpler bizim demokrasiye alışmamız ve demokratik uygulamaları görmemiz için önemlidir Sosyal Kulüplere öğrenci seçimi öğretmenin uygun gördüğü şekilde yapılmalıdır Okullarda demokrasi uygulaması sadece Eğitsel Kulüplerde yapılmalıdır Kulüplerdeki kararların ortak alınması demokrasini bir örneğidir Kulüplerde işbirliğinin yapılması ve çoğunluğun görüşüne uyulması demokratik bir uygulamadır


"KAZANIMLAR 5. İçinde bulunduğu eğitsel ve sosyal faaliyetlerde işleyen süreçleri demokrasinin ilkeleri açısından analiz eder." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları