Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kartal Belediyesi - 2010 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kartal Belediyesi - 2010 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYETLERİ."— Sunum transkripti:

1 Kartal Belediyesi - 2010 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYETLERİ

2 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  Hukuk İşleri Müdürlüğü; Hukuk Birimi ve İcra Şefliği’nden oluşmakta, 1 müdür ve 16 personel ile hizmet vermektedir.  En temel prensip olarak hukukun üstünlüğü için çalışmakta olan Müdürlüğümüz, Belediyeyi tüm birimleri ile birlikte bir kurum olarak algılamaya ve kurumlaşmaya özen göstererek, temsilde kurumun tamamını temsil etmektedir.  Müdürlüğümüz gerek üst yönetim ve gerekse müdürlükler ile uyumlu ve verimli çalışarak yönetimin önündeki engelleri kaldırmakta ve yönetimin önünü açmaktadır.  Eşit adalet prensibi ile hareket ederek hukukun üstünlüğünü temin etmeye çalışmaktadır.  Uygulamada karşılaşılan yanlışlık, eksiklik ve benzeri sorunları yönetime bildirerek adaleti sağlamakta ve yönetimin düzenli işleyişini temin etmektedir. Kartal Belediyesi - 2010 GÖREV VE YETKİ ALANLARI

3 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kartal Belediyesi’nin;  Tüm hukuksal sorunları ile ilgili işleri yapmak ve yürütmekten sorumludur.  Yargı organlarında açılmış veya açılacak her türlü dava, icra takibi işlerinde Belediye Başkanlığı’nı temsil ederek yasa hükümleri, kazai ve ilmi içtihatlara göre Belediye hak ve alacaklarının iddia ve savunmasının yürütülmesini sağlamaktadır.  Duruşma, keşif ve yüksek yargı organlarında hazır bulunmaktadır.  Birimlerin istemiş olduğu hukuki yorumları yazılı veya sözlü olarak vermektedir.  Hukuk İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ifa ederken referans olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeleri kullanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeler ile ilgili güncellemelerin takibi yapılmaktadır. Kartal Belediyesi - 2010 FAALİYET ALANLARI

4 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  Belediyemiz görevlilerinin, görev esnasında uğradıkları saldırılar dolayısı ile davalı veya davacı olmaları durumunda kendilerine hukuki yardım verilmeye devam edilmektedir. Belediyemizin iş ve işlemleri nedeniyle ceza mahkemelerinde mağdur veya sanık durumuna düşen tüm görevlilerimiz, bir Başkanlık oluru ve Müdürlüğümüzün takdir edeceği avukata vekalet vermek suretiyle tüm hakları savunulacaktır.  Hukuki görüş müessesesi aktif hale getirilmiş ve bu husustaki tüm talepler karşılanmaya devam edilmektedir. Müdürlüğümüzün genel politikası olan tüm kurumun savunulması ilkesi doğrultusunda hukuki görüşler hazırlanarak ilgili müdürlüklere gönderilmektedir.  Konsültasyon toplantıları düzenlenerek hukuk işlerinde hukuksal tartışma ve en verimli ortak bilgiye ulaşma imkanı sağlanmıştır. İhtiyaç duyuldukça konsültasyon toplantılarına devam edilmektedir. Konsültasyon toplantılarının sonuçları gerekli görüldüğünde ilgili müdürlüklere de gönderilmektedir. Kartal Belediyesi - 2010 YAPISAL FAALİYETLER

5  2010 yılında Müdürlüğümüzce 3. Kişilere karşı 74 adet dava açılmıştır. Yine bu dönemde Belediyemiz aleyhine 3. kişiler tarafından 236 adet dava açılmış, böylece bu faaliyet döneminde açılan dava sayısı 310’a ulaşmıştır.  01 Ocak 2010 tarihinden önce intikal eden 622 adet dava dosyası ile derdest dava adedi bu dönem için 1256’ya ulaşmıştır. Bu dosyaların 145 adedi 2010 yılı içerisinde işlemi bittiğinden arşivde yerine kaldırılmıştır.  Halen derdest bulunan 1111 adet dava dosyası Müdürlüğümüzce ciddiyetle ve titizlikle takip edilmektedir. Bu dava dosyalarının; 428 adedi idare mahkemelerinde, 581 adedi hukuk mahkemelerinde ve 102 adedi ise ceza mahkemelerinde görülmektedir. Kartal Belediyesi - 2010 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YARGI FAALİYETLERİ

6 Kartal Belediyesi - 2010 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DANIŞMA FAALİYETLERİ  Müdürlüğümüz, Belediyemizin muhtelif birimlerinin talebi olan danışma isteklerini karşılamaya sözlü ve yazılı olarak devam etti, 49 adet yazılı hukuki görüş düzenlenerek ilgili birimlere gönderildi. İCRA ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ  Müdürlüğümüz bünyesindeki İcra Servisi aracılığı ile 6183 SAYILI A.A.T.U.H.K. (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun) hakkındaki yasaya tabi (vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait mahkeme masrafı, vergi cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i) alacaklarını Kanunun 2. kısmında yer alan cebri tahsil hükümlerine uyarınca ve 18.11.2004 tarih, 2004/164 sayılı Kartal ilçe Belediye meclisince hazırlanan ve 22.12.2004 tarih, 2376 sayı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığınca da onaylanan İcra Şefliği Kuruluş ve Çalışma yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda kendi prosedürüne göre çalışmalarına devam etmektedir. TAHSİLAT FAALİYETLERİ  Müdürlüğümüz bünyesinde 01.09.2004 tarihinde oluşturulan icra şefliği vasıtasıyla 01.01.2010 – 30.12.2010 tarihleri arası toplam 1.193.930,75-TL tahsilat yapıldı, bu süre içinde 69 adet dosyanın borçları tamamen tahsil edilerek dosyalar kapandı.

7 Kartal Belediyesi - 2010 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET20092010 İdare Mahkemelerindeki Dava Sayısı 429428 Hukuk Mahkemelerindeki Dava Sayısı 504581 Ceza Mahkemelerindeki Dava41102 Hukuksal Görüş3149 2009-2010 FAALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMASI


"Kartal Belediyesi - 2010 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları